Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 30 tys. euro

Świadczenie usług internetu stacjonarnego w siedzibie Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry w Kaliszkach Gmina Czosnów, w terminie: 01.05.2019r. – 31.12.2019r.
Dostawa oleju opałowego do siedzibie Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry Kaliszki gmina Czosnów w terminie: 15.04.2019r. – 30.09.2019r.
Produkcja scenografii wystawy czasowej „Miasto Sensorycznie”
Szacowanie wartości usługi – internet w siedzibie Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry
Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem obowiązków Inspektora Ochrony Danych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych, zwanego dalej “RODO”) i innymi obowiązującymi przepisami dla Muzeum Warszawy

Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi ochrony danych zgodnie z przepisami

Zapytanie ofertowe

Unieważanienie postępowania

Konserwacja systemu audio-wizualnego w Muzeum Warszawy i jego oddziałach

Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Roczny serwis ogólnotechniczny

Zapytanie ofertowe

Zakup i dystrybucja energii cieplnej do siedziby Muzeum przy Rynku Starego Miasta 28 oraz przy ul. Srebrnej 12 w terminie: 01.01.2019r. – 30.06.2019r.

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert

Druk broszur i map dla osób z niepełnosprawnościami.

Zapytanie ofertowe
modyfikacja treści zapytania ofertowego
odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego
protokół porównania
wybór oferty najkorzystniejszej

Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych w lokalizacjach Muzeum Warszawy, w terminie 01.01.2019r -31.12.2019r.

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert

Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych w lokalizacji w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, w terminie 01.01.2019r -31.12.2019r.

Zapytanie ofertowe

odpowiedź na pytanie

odpowiedź na pytania 2

Protokół porównania ofert

Świadczenie usług internetu stacjonarnego w siedzibie Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry w Kaliszkach Gmina Czosnów, w terminie: 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

zapytanie ofertowe

odpowiedź na wniosek

odpowiedź na pytanie

protokół porównania ofert

Świadczenie usług internetu stacjonarnego w siedzibie Muzeum w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, w terminie: 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

zapytanie ofertowe

odpowiedź na wniosek

odpowiedź na wniosek 2

protokół porównania ofert

protokół porównania ofert 2

Świadczenie usług internetu stacjonarnego w siedzibie Muzeum przy Rynku Starego Miasta 28, w terminie: 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

zapytanie ofertowe

odpowiedź na wniosek

protokół porównania ofert

Świadczenie usług internetu stacjonarnego w siedzibie Muzeum przy ul. Targowej 50/52, w terminie: 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

zapytanie ofertowe

odpowiedź na wniosek

protokół porównania ofert

Zakup i dystrybucja energii cieplnej

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert

Dostarczenie oleju opałowego

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert

Dostawa regałów do magazynów  Muzeum Warszawy w Pruszkowie przy ul. Przejazdowej oraz w Warszawie przy ul. Annopol 4

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert

Dostawa osuszaczy powietrza do siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28

Zapytanie ofertowe

Odpowiedź na pytanie do treści zapytania ofertowego

Protokół porównania ofert

Usługa naprawy lady sklepowej w siedzibie Oddziału Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert

Przeprowadzenie inwentaryzacji towarów i materiałów metodą spisu z natury wraz z rozliczeniem i ustaleniem rzeczywistym stanu ilościowo – wartościowego
zapytanie ofertowe
rozstrzygnięcie postępowania-inwentaryzacja

Wykonanie przenośnych planów tyflograficznych Muzeum Warszawy
ogłoszenie o zamówieniu – baza konkurencyjności
zapytanie ofertowe – dostawa planów tyflograficznych
grafika załącznik nr 1
protokół porównania ofert
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie przenośnych planów tyflograficznych Muzeum Warszawy
ogłoszenie o zamówieniu – baza konkurencyjności
zapytanie ofertowe – dostawa planów tyflograficznych
Grafika załącznik nr 1
wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
unieważnienie zapytania

Dostawa wzorników do siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28
Zapytanie ofertowe
Protokół porównania ofert

Dostawa licencji do oprogramowania
Zapytanie ofertowe
Załącznik do zapytania

Przeprowadzenie inwentaryzacji towarów i materiałów metodą spisu z natury wraz z rozliczeniem i ustaleniem rzeczywistym stanu ilościowo – wartościowego.
zapytanie ofertowe – inwentaryzacja towarów
Odowiedzi na pytania
Odowiedzi na pytania, część druga
unieważnienie postępowania- inwentaryzacja

Dostawa i montaż folii okiennych w siedzibie głównej przy Rynku Starego Miasta 28 oraz w Centrum Interpretacji Zabytku przy ul. Brzozowej 11/13
Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Protokół porównania ofert

Dostawa i montaż monitora interaktywnego i statywu do monitora interaktywnego siedziby głównej Muzeum Warszawy
Zapytanie ofertowe
Protokół porównania ofert

Dostawa i montaż indywidualnych mebli i wyposażenia do przestrzeni uzupełniających siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28
Zapytanie ofertowe
Protokół porównania ofert

Konkurs na dzierżawę powierzchni pod automaty w Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry
ogłoszenie o konkursie
konkurs na najem powierzchni pod automaty PALMIRY
Załącznik nr 1 konkurs automaty Palmiry

Konkurs na dzierżawę powierzchni pod automaty w Muzeum Warszawskiej Pragi
ogłoszenie o konkursie
konkurs na najem powierzchni pod automaty
Załącznik nr 1 konkurs automaty MWP

Dostawa i montaż indywidualnych mebli i wyposażenia do przestrzeni uzupełniających siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert

Dostawa i montaż rolet do siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert

Dostawa wyposażenia warsztatu do Muzeum Woli, oddziału Muzeum Warszawy

Zapytanie ofertowe

Odpowiedź na pytanie

Protokół porównania ofert

Dostawa zastawy stołowej do Muzeum Woli, oddziału Muzeum Warszawy.

Zapytanie ofertowe

Odpowiedź na pytanie

Protokół porównania ofert

Dostawa zastawy stołowej do siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28.

Zapytanie ofertowe

Odpowiedź na pytanie

Protokół porównania ofert

Dostawa zastawy stołowej do Muzeum Woli, oddziału Muzeum Warszawy.

Zapytanie ofertowe

Informacja o unieważnieniu

Dostawa zastawy stołowej do siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28.

Zapytanie ofertowe

Informacja o unieważnieniu

Wykonanie kufra – mebla edukacyjnego, którego przeznaczeniem jest prezentacja przedmiotów edukacyjnych podczas zajęć w Muzeum materiałów oraz obiektów  na wystawie, osobom z niepełnosprawnością intelektualną i wzroku – postępowanie powtórzone.
ogłoszenie o zamówieniu
zapytanie ofertowe

protokół porównania ofert
ogłoszenie po złożeniu ofert.docx
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wykonanie ok. 90-sekundowego trailera (wraz z oprawą graficzną w języku polskim i angielskim) opowiadającego o wystawie głównej Muzeum Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem gabinetów z drugiej części wystawy.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty

Wykonanie kufra – mebla edukacyjnego, którego przeznaczeniem jest prezentacja przedmiotów edukacyjnych podczas zajęć w Muzeum materiałów oraz obiektów  na wystawie, osobom z niepełnosprawnością intelektualną i wzroku.
zapytanie ofertowe -dostawa mebla edukacyjnego
informacja o unieważnieniu

Usługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w Muzeum Warszawy i jego oddziałach

Zapytanie ofertowe

Dostawę sprzętu do sprzątania do Muzeum Woli, oddziału Muzeum Warszawy

Zapytanie ofertowe

Odpowiedź na pytanie

Protokół porównania ofert

Dostawa wyposażenia biurowego, AGD i dla osób niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe

Odpowiedź na pytanie

Protokół porównania ofert

Dostawa wyposażenia warsztatu

Zapytanie ofertowe

Odpowiedź na pytanie

Protokół porównania ofert

Informacja o unieważnieniu

Dostawa i montaż rolet do siedziby głównej Muzeum Warszawy

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dostawa i montaż folii okiennych do Muzeum Woli, oddziału Muzeum Warszawy

Zapytanie ofertowe

Odpowiedź na pytanie

Protokół porównania ofert

Dostawa i montaż zasłon do Muzeum Woli, oddziału Muzeum Warszawy

Zapytanie ofertowe

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie 2

Protokół porównania ofert

Dostawa i montaż rolet do Muzeum Woli, oddziału Muzeum Warszawy

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert

Zapytanie ofertowe na tłumaczenia
zapytanie ofertowe tłumaczenia
protokół z wyboru – tłumaczenia

Dostawa materiałów reklamowych

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert filiżanki i kubki I

Protokół porównania ofert magnesy na lodówkę i buttonsy II

Protokół porównania ofert pocztówki III

Protokół porównania ofert naszywki na ubrania IV

Protokół porównania torby papierowe V

Protokół porównania ofert długopisy VI

Protokół porównania ofert parasole VII

Protokół porównania ofert butelki z koszyczkiem VIII

Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego w szacunkowej ilości 13700 l do Muzeum-Miejsca Pamięci Palmiry, Kaliszki, gmina Czosnów

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert

Świadczenie usług związanych z realizacją zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji oraz inspektorowi ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego
Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego – zestaw 2
Protokół z wyboru

Dostawa zastawy stołowej do Oddziału Woli

Zapytanie o cenę

Dostawa zastawy stołowej – Rynek Starego Miasta 28

Zapytanie o cenę

Dostawa i montaż rolet, folii i zasłon okiennych do Oddziału Woli

Zapytanie o cenę

Kampania reklamowa dot. drugiego etapu otwarcia wystawy głównej Muzeum Warszawy z wykorzystaniem powierzchni ekspozycyjnej nośników reklamowych na min. 150 rowerach miejskich zlokalizowanych na terenie Warszawy.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Sprzedaż samochodu Renault Trafic

Ogłoszenie o przetargu ofertowym

Formularz ofertowy

Sprostowanie ogłoszenia

Sprzedaż samochodu Citroen Jumper

Ogłoszenie o przetargu ofertowym

Formularz ofertowy

Naprawa, konserwacja, przegląd i serwis central telefonicznych, aparatów telefonicznych wraz z instalacją teletechniczną wewnętrzną znajdujących się na wyposażeniu Muzeum Warszawy (w lokalizacjach podanych w pkt. III) w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert

Świadczenie usługi  internetu stacjonarnego w siedzibie Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry, Kaliszki, gmina Czosnów, w terminie: 01.01.2018r. – 31.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Protokół porównania ofert

Badanie sposobów percepcji różnych typów obiektów i sposobów ich prezentacji na nowej wystawie głównej Muzeum Warszawy, oraz postrzegania wystawy jako całości

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert

Konserwacja posadzek drewnianych i elementów drewnianych. Konserwacja sal wystawienniczych, klatki schodowe, balustrady Muzeum Warszawy i Oddziały

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert

Świadczenie usług internetu w lokalizacjach Muzeum Warszawy, w terminie 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Zapytanie ofertowe z opisem przedmiotu zamówienia

Załącznik – przedłużenie terminu składania ofert

Załącznik 2 – przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniach na świadczenie usług telefonii stacjonarnej i internetu w Muzeum Warszawy w roku 2018

Protokół porównania ofert – część 1

Protokół porównania ofert – część 2

Protokół porównania ofert – część 3

Protokół porównania ofert – sprostowanie

Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych w lokalizacji Muzeum Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, w terminie 01.01.2018r.-31.12.2018r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 – przedłużenie terminu składania ofert

Załącznik 3 – przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniach na świadczenie usług telefonii stacjonarnej i internetu w Muzeum Warszawy w roku 2018

Protokół porównania ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych w lokalizacjach Muzeum Warszawy w terminie: 01.01.2018r.-31.12.2018r.

Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy

Załącznik – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2- przedłużenie terminów składania ofert

Załącznik 3 – przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniach na świadczenie usług telefonii stacjonarnej i internetu w Muzeum Warszawy w roku 2018

Protokół porównania ofert

Dostawa i montaż wyposażenia biurowego

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert

Dostawa i montaż wyposażenia biurowego

Zapytanie uzupełniające

Unieważnienie postępowania

Usługa wykonania odbitek fotograficznych oraz oczyszczenia fotografii niezbędnych do stworzenia Gabinetu Fotografii według założeń Kuratorskich i Instrukcji wykonanej przez Zamawiającego (załącznik nr 1) 

Zapytanie ofertowe
Instrukcja – załącznik 1
Próbki zdjęć:

Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych, wyposażenia oraz towarów i materiałów metodą spisu z natury wraz z rozliczeniem i ustaleniem rzeczywistym stanu ilościowo – wartościowego.
Zapytanie ofertowe
porównanie ofert

Produkcja, wykonanie, montaż i demontaż obiektu wystawienniczego „stanowiska archeologicznego wykonanego w konstrukcji stalowej i drewnianej wraz z oświetleniem. „Stanowisko archeologiczne” jest elementem abstrakcyjnej makiety 1:1 obrazującej skalę planowanego placu Centralnego w miejscu dzisiejszego placu Defilad. Stanowi ono element wielkoprzestrzennej instalacji artystycznej realizowanej w ramach festiwalu Warszawa w Budowie 9

Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy
Załącznik

Malowanie płyty placu Defilad, w tym czyszczenie płyty placu, zakup farb, odwzorowanie grafiki na placu, malowanie oraz czyszczenie płyty placu

Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy
Załącznik – projekt zagospodarowania i malowania terenu

Produkcja, wykonanie, montaż i demontaż obiektu wystawienniczego „stanowiska archeologicznego wykonanego w konstrukcji stalowej wraz z wielofunkcyjnymi obiektami – meblami miejskimi w konstrukcji drewnianej wraz z oświetleniem. Na meble miejskie składają się: podcień, kolumna z donicą, trybuna, schody, rampa

Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy
Informacja o niewyłonieniu wykonawcy

Sukcesywna usługa pralnicza w zakresie: odbioru do pralni, prania, prasowania i maglowania oraz dostawy wypranego asortymentu do Muzeum Warszawy

Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze oferty

Dostawa sprzętu i wyposażenia w urządzenia biurowe

zapytanie ofertowe
protokół porównania ofert

Zakup bezterminowej licencji oprogramowania do repozytorium cyfrowego zbiorów z modułem do eksportu plików multimedialnych wraz z metadanymi na zewnętrzne serwisy/strony internetowe obsługujące prezentacje zbiorów on-line, wraz z instalacją oprogramowania

Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Informacja o wyborze oferty

Zakup bezterminowej licencji oprogramowania do repozytorium cyfrowego zbiorów z modułem do eksportu plików multimedialnych wraz z metadanymi na zewnętrzne serwisy/strony internetowe obsługujące prezentacje zbiorów on-line, wraz z instalacją oprogramowania

Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Unieważnienie postępowania

Konserwacja elewacji Muzeum Warszawy i jego oddziałów

zapytanie ofertowe.PDF

Wykonanie około 60-sekundowego spotu wraz z oprawą graficzną (w języku polskim i angielskim)

Zapytanie ofertowe
załącznik nr 1.PDF
protokół z rozeznania rynku
Informacja dotycząca formularza ofertowego

Dostawa sprzętu i wyposażenia – kostka dziennikarska

zapytanie ofertowe.DOCX
protokół porównania.DOCX
Informacja o wyborze oferty

Sukcesywne  dostarczanie oleju opałowego w szacunkowej ilości 25 000l do Muzeum- Miejsce Pamięci Palmiry

zapytanie ofertowe.DOC
protokół porównania.PDF

Dostawa wyposażenia – pościel, artykuły tekstylne

zapytanie ofertowe.DOCX
protokół porównania.DOCX

Dostawa sprzętu i wyposażenia – mikroskopy, lupy

zapytanie ofertowe.DOCX
protokół porównania.DOCX
komunikat o wyborze oferty

Dostawa wyposażenia – kosze na odpady, sprzęt do sprzątania

zapytanie ofertowe.DOCX
odpowiedzi na pytania.DOCX
protokół porównania.DOCX

Dostawa sprzętu i wyposażenia – kostka dziennikarska

zapytanie ofertowe.DOCX
protokół porównania.DOCX
Postępowanie zostało unieważnione

Naprawa, konserwacja, przegląd i serwis central telefonicznych, aparatów telefonicznych wraz z instalacją teletechniczną wewnętrzną znajdujących się na wyposażeniu Muzeum Warszawy

zapytanie ofertowe.DOC
protokół porównania.PDF

Konserwacja 12 obiektów – mebli aptecznych z Muzeum Farmacji

Zapytanie ofertowe
Załącznik – lista mebli

Konserwacja posadzek drewnianych oraz żywic epoksydowych i elementów drewnianych – serwis i naprawy bieżące. Konserwacja sal wystawienniczych, klatek schodowych, balustrad w Muzeum Warszawy i Oddziałach. Dyżur usterkowy.

zapytanie ofertowe.PDF

Wykonanie trzech około 60-sekundych spotów wraz z oprawą graficzną (w języku polskim i angielskim) opowiadających o trzech wybranych zabytkach

zapytanie ofertowe.DOC
załącznik nr 1.PDF
załącznik nr 2.PDF
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.PDF
protokół.PDF

Dostarczanie oleju opałowego do Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry

zapytanie ofertowe.DOC

Z powodu zmiany zakresu zamówienia Zamawiający unieważnia  Zapytanie ofertowe  nr 2/2017.

Roczne wykonywanie usług w zakresie świadczenia obsługi i konserwacji instalacji elektrycznych w Muzeum Warszawy i jego oddziałach

zapytanie ofertowe.DOC
formularz ofertowy.DOC
załącznik nr 1 – zakres prac.DOC

Roczne świadczenie usług konserwacji instalacji, stała 24 godzinna gotowość usuwania usterek, c.o. i wod-kan w Muzeum Warszawy i jego oddziałach

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego

zapytanie_ofertowe
załączniki.ZIP

Roczny serwis systemu audio-wizualnego

zapytanie ofertowe.ZIP

Roczny serwis ogólno-techniczny,  24 godzinna gotowość usuwania usterek, prace na wysokościach, naprawy dachów, obróbek blacharskich, instalacyjne, naprawcze, malarskie, związane z organizacją wystaw i działalnością bieżącą w Muzeum i jego oddziałów

zapytanie ofertowe.ZIP

Badanie percepcji różnych typów obiektów prezentowanych na wystawie głównej Muzeum Warszawy

zapytanie ofertowe.PDF
informacja o unieważnieniu zapytania.PDF

Realizacja dwutygodniowej kampanii promocyjnej Muzeum Warszawy w drugiej połowie stycznia 2017 r. przy użyciu 50 gablot reklamowych typu citylight na terenie m.st. Warszawy

zapytanie ofertowe.DOCX
protokół.PDF

Realizacja dwutygodniowej kampanii promocyjnej Muzeum Warszawy w drugiej połowie stycznia 2017 r. przy użyciu 50 gablot reklamowych typu citylight na terenie m.st. Warszawy

zapytanie ofertowe.DOCX
protokół z rozeznania rynku.PDF

Projekt modyfikacji Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Warszawy

Zapytanie ofertowe

Opracowanie modelu budowania narracji z użyciem narzędzi storytellingu

zapytanie ofertowe.PDF
protokół z rozeznania rynku.PDF

Opracowanie modelu budowania narracji z użyciem narzędzi storytellingu

zapytanie ofertowe.PDF
protokół.PDF

Zorganizowanie wizyty studyjnej przedstawicieli Muzeum Warszawy w Amsterdamie 2

zapytanie.DOC
opis przedmiotu zamówienia.DOC
odpowiedzi.PDF
protokół porównania.PDF
protokół II.PDF

Zorganizowanie wizyty studyjnej przedstawicieli Muzeum Warszawy w Amsterdamie

zapytanie.DOC
opis przedmiotu zamówienia.DOC
OPZ sprostowanie.DOC
protokół porównania ofert.PDF

Zakup i dostawa zestawu do defibrylacji

zapytanie ofertowe.DOCX
protokół porównania.PDF

Konsultacje specjalisty kosztorysanta w branży oświetlenia ogólnego w przestrzeni wystawienniczej w obiekcie zabytkowym

zapytanie ofertowe.DOC
protokół porównania ofert.PDF

Usługa wykonania ekspertyzy próbek i dostawy mebli biurowych – zapytanie ponowne

zapytanie ofertowe.PDF
załącznik nr 1 – edytowalny.DOCX
protokół z porównania ofert zapytanie ponowne.PDF

Opracowanie modelu budowania narracji z użyciem narzędzi storytellingu

zapytanie ofertowe.PDF
unieważnienie postępowania.PDF

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania około 90-sekundowego trailera opowiadającego o siedzibie głównej Muzeum Warszawy

zapytanie_ofertowe_trailer.pdf
zał 1_trailer_90-sek.pdf
protokół z rozeznania rynku.pdf

Zapytanie ofertowe w sprawie opracowania koncepcji i napisania scenariusza audio-przewodników do Wystawy Głównej Muzeum Warszawy

zalacznik nr 1_scenariusz_popr.pdf
zalacznik nr 2_scenariusz.pdf
zapytanie-audio-przewodniki.doc
protokół porównania ofert.PDF

Opracowanie kuratorskie wystawy czasowej i opracowanie koncepcji projektu aranżacji przestrzeni wystawy czasowej

zapytanie ofertowe.DOC
załącznik nr 1.DOC
załącznik nr 2.DOC
załącznik nr 3.PDF
protokół porówniania – cz.1.PDF
protokół porównania – cz. 2.PDF

Opracowanie kuratorskie wystawy czasowej i opracowanie koncepcji projektu aranżacji przestrzeni wystawy czasowej

zapytanie ofertowe.DOC
załącznik nr 1.DOC
załącznik nr 2.DOC
załącznik nr 3.PDF

Stworzenie nowej witryny internetowej Muzeum Warszawy oraz jego oddziałów w oparciu o dostarczone przez zamawiającego informacje i dokumentację

zapytanie ofertowe.DOC
załącznik nr 1.PDF
załącznik nr 1.1.PDF

Protokół porównania ofert

Przeprowadzenie pilotażowych działań artystycznych, socjologicznych i architektonicznych w przestrzeni podwórka przy ul. Strzeleckiej 6 na Nowej Pradze w Warszawie

zapytanie ofertowe.PDF

Kompleksowa obsługa plenerowych pokazów filmowych w okresie letnim w lokalizacji Pawilon Warszawa przy ul. Marszałkowskiej 105

zapytanie ofertowe.PDF
protokół porównania ofert.PDF

Wykonanie prac związanych z renowacją makiety Warszawy końca XVIII wieku i jej przystosowaniem do ponownej ekspozycji oraz montaż makiety w docelowym miejscu w Muzeum Warszawy

zapytanie ofertowe.DOC
makieta opis demontażu – załącznik.PDF
protokół porównania ofert.PDF

Zapytanie ofertowe – tłumaczenie tekstów na język angielski

protokół porównania ofert.PDF

Wykonanie prac związanych z renowacją makiety Warszawy końca XVIII wieku i jej przystosowaniem do ponownej ekspozycji oraz montaż makiety w docelowym miejscu w Muzeum Warszawy

zapytanie ofertowe.DOC
makieta – opis demontażu – załącznik.PDF

Wykonanie autorskiego krótkiego artystycznego filmu animowanego odnoszącego się w sposób twórczy do fenomenu Warszawy

zapytanie ofertowe.DOC
protokół porównania.PDF

ARCHIWUM

Zapytanie ofertowe – wykonanie autorskiego krótkiego artystycznego filmu animowanego odnoszącego się w sposób twórczy do fenomenu Warszawy

zapytanie ofertowe.DOC
zmiana terminu.PDF

Usługa cateringu dla 60 uczestników konferencji „Skąd się wzięli warszawiacy”

zapytanie ofertowe.PDF
protokół porównania ofert.PDF

Zapytanie ofertowe – usługa cateringu

zapytanie ofertowe.PDF
protokół porównania.PDF

Pisemny raport ustalający wymagania do wprowadzenia systemu informatycznego zarządzania projektem i elektronicznego obiegu dokumentów

zapytanie ofertowe.DOC
wybór oferty.PDF

Usługa cateringu w dniach 19-20.10.2015r. na potrzeby konferencji realizowanej w ramach projektu „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”

zapytanie ofertowe.DOCX
protokół.PDF

Usługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

zapytanie ofertowe

Kompleksowa usługa obsługi konferencji  naukowej, która odbędzie się w dniach 19-20 października 2015 roku w godzinach 10:00 – 18:00 w sali konferencyjnej Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie

zapytanie ofertowe.DOCX
protokół porównania.PDF

Zapytanie ofertowe – umowa barterowa Kawiarnia Muzeum Warszawskiej Pragi – catering

zapytanie ofertowe.DOC
2.Rzut-Parteru-Bud.-A.PDF

 

Zapytanie ofertowe – badanie procesu adaptacji do warunków życia w Warszawie osób przyjezdnych i urodzonych w mieście, prowadzone metodą wywiadu bezpośredniego (face-to-face), realizowanego techniką CAPI w domu respondenta

zapytanie ofertowe.DOCX
modyfikacja treści SIWZ.PDF
protokół porównania.PDF

Zapytanie ofertowe – dwadzieścia 4-godzinnych konsultacji w zakresie rysunku architektonicznego

zapytanie ofertowe.PDF

Wykonanie 19 gablot ekspozycji w Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry

zapytanie ofertowe.DOC
projekt gablot.PDF

Zapytanie ofertowe – tłumaczenie na język islandzki tekstów dla Muzeum Warszawy zapytanie ofertowe

Usługa introligatorska polegająca tłoczeniu kartek A6 tekstu alfabetem Braille’a

zapytanie ofertowe.PDF

Postępowanie na opinię ekspercką dotyczącą weryfikacji dokumentacji projektowej i kosztorysów

weryfikacja dokumentacji projektowej.PDF
weryfikacja dokumentacji projektowej zu.DOC
odpowiedź na pytanie.PDF
protokół porównania.PDF

Zapytanie ofertowe – wykonanie 19 gablot ekspozycji w Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry zgodnie z projektem

Zapytanie ofertowe.doc
Projekt gablot
unieważnienie postępowania.PDF

Zapytanie ofertowe – konsultacje w zakresie rysunku architektonicznego

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – koncepcja kuratorska gabinetów obejmujących zbiory Ludwika Gocla, rodziny Schiele i spuściznę po Jerzym Waldorffie
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – tłumaczenie na język islandzki tekstów dla Muzeum Warszawy

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – dystrybucja materiałów promocyjnych (ulotek) Muzeum Warszawy na terenie Warszawy

Zapytanie ofertowe – kolportaż ulotek

Obsługa newsowa Muzeum Warszawy na potrzeby przeprowadzenia
kampanii promocyjno-informacyjnej
Zapytanie ofertowe

Produkcja i emisja spotu radiowego – drugi termin

zapytanie ofertowe produkcja i emisja spotu radiowego_drugi termin.pdf

Publikacja ogłoszenia w gazecie płatnej wydawanej lokalnie o zasięgu obejmującym m.st. Warszawa, o nakładzie dziennym właściwym dla dnia wydania gazety wynoszącym minimum 70 tys. egzemplarzy

zapytania_ofertowe_reklama_gazeta_drugi_termin.pdf

Publikacja ogłoszenia w gazecie płatnej wydawanej lokalnie o zasięgu obejmującym m.st. Warszawa, o nakładzie dziennym właściwym dla dnia wydania gazety wynoszącym minimum 70 tys. egzemplarzy – anulowane

Zapytanie ofertowe reklama gazeta.pdf

Program komputerowy do archiwizacji plików audio, video i zdjęć, umozliwijacy dostęp do programu dla 10 użytkowników, instalacja programu oraz przeprowadzenie szkolenie z zakresu obslugi programu dla grupy 10 użytkowników, podobny lub równoważny do programu MEDIASTORE

Zapytanie ofertowe – Mediastone.doc
Wszyscy wykonawcy – unieważnienie postępowania na dostawę programu komputerowego.pdf

Usługa powielenia i skompletowania (5 egzemplarzy) dokumentacji projektowej w  związku z realizacją i organizacją inwestycji w ramach  projektu pn. „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”.

2014-11-13 Protokół porównania ofert.pdf
2014-10-29 Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 2.pdf

Usługi cateringowe na potrzeby spotkania inaugurującego pn. „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”, współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, 4 listopada, godz. 12.00 w piwnicach staromiejskich Muzeum
Warszawy.

2014-10-29 Protokół porównania ofert.pdf
2014-10-17 Szczegółowy opis przedmotu zamówienia catering.pdf

2014-10-17 Zapytanie ofertowe Usługi cateringowe.pdf
Formularz ofertowy – Norway Grants.docx

Wykonanie projektu podkonstrukcji szyldu Muzeum Warszawskiej Pragi wraz z jego wykonaniem i montażem.

Zapytanie ofertowe szyld MWP.pdf
załącznik nr1.zip
załącznik nr2.pdf

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania skanu – digitalizacji 11 kamienic Muzeum Warszawy z zewnątrz wraz z częścią wnętrz, Rynek Starego Miasta 28-42 i ulica Nowomiejska 4-8 w Warszawie.

2014-09-04 Protokół porównania ofert.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf

Unieważnienie postępowania, prowadzonego w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem jest:  Druk i dostawa papieru pakowego z logotypem dla Muzeum Warszawy

2014-08-25 – unieważnienie postępowania na Druk i dostawę papieru pakowego z logotypem dla Muzeum Warszawy

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania projektu podkonstrukcji szyldu Muzeum Warszawskiej Pragi wraz z jego wykonaniem i montażem.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 cz.1
Załącznik nr 1 cz. 2
Załącznik nr 1 cz. 3
Załącznik nr 1 cz. 4
Załącznik nr 1 cz. 5
Załącznik nr 2_warunki gwarancji