Czy Warszawa jest?

Profesor Błażej Brzostek spróbuje specjalnie dla nas odtworzyć świat wrażeń i wyobrażeń, składających się w dziejach Warszawy na jej wizerunek. Krótkie opowieści o Warszawie dzisiejszej i dawnej pokażą rozmaite cechy miasta widziane w różnych czasach i różnymi oczami. Posłuchaj!