Wynajęcie na 1 godzinę zegarową – 300 zł

Wynajęcie na 2 godziny zegarowe – 600 zł

Wynajęcie na 3 godziny zegarowe – 900 zł

Wynajęcie na 4 godziny zegarowe – 1200 zł

Wynajęcie na 5 godzin zegarowych – 1500 zł

Wynajęcie na 6 godzin zegarowych – 1800 zł

Wynajęcie na 7 godzin zegarowych – 2100 zł

Wynajęcie na 8 godzin zegarowych – 2400 zł