Współtworzone przez mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy, angażujące lokalne środowisko, wychodzące z działaniami poza swoje mury – takie jest Muzeum Warszawskiej Pragi.
Muzeum tworzą trzy kamienice wraz z oficyną w podwórzu oraz nowy budynek, który powstał na dziedzińcu. Pierwsza kamieniczka od strony Bazaru Różyckiego, z drewnianą galeryjką od podwórza, wzniesiona została na przełomie XVIII i XIX wieku. Obiekt ten jest najstarszym zachowanym murowanym domem mieszkalnym na Pradze. Obok znajduje się kamienica Sokołowskiego, ukończona w 1873 roku. Trzeci obiekt, zajmujący południowy narożnik, to kamienica Rothblitha wybudowana w latach 1829–1830. Kolejnym obiektem zespołu jest stojąca w podwórzu oficyna, w której znajdują się dwie sale dawnych żydowskich domów modlitwy z zachowanymi polichromiami.