Pierwsze i jedyne publiczne muzeum na prawym brzegu Wisły. W trzech zaadaptowanych zabytkowych kamienicach i oficynie powstała przestrzeń, którą stopniowo zapełniać będą ekspozycje. Nowo wybudowany budynek z salą do spotkań i biblioteką to miejsce wydarzeń związanych z prawobrzeżną Warszawą. Dla Muzeum ważne jest dziedzictwo tego miejsca, które też przesądziło o lokalizacji placówki – w zabytkowej oficynie zachowały się malowidła ścienne, dekorujące przedwojenną żydowską modlitewnię. W Muzeum Warszawskiej Pragi organizowane są zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, wkrótce zostanie także udostępniona biblioteka z bogatym zbiorem.