Celem działalności Centrum Interpretacji Zabytku jest informowanie o historii odbudowy Starego Miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jej badanie i wyjaśnianie tego fenomenu. Wystawa stała to ekspozycja przedstawiająca historię wojennego zniszczenia Starego Miasta i jego odbudowy tuż po zakończeniu II wojny światowej. Centrum stanowi początek szlaku kulturalnego piwnic staromiejskich. Poza tym w Centrum odbywają się regularnie wykłady poświęcone tematyce warszawskiej i związanej ze światowym dziedzictwem. W Centrum Interpretacji Zabytku organizowane są zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.