Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy, otworzyło się po gruntownej modernizacji. W swojej nowej odsłonie jest miejscem, w którym historia dzielnicy łączy się ze współczesnością i jej wyzwaniami. W założeniach programowych muzeum pracuje w oparciu o problemowe wystawy czasowe oraz działania towarzyszące, włączające różne dyscypliny.

Muzeum przywraca pamięć o ludziach, miejscach i wydarzeniach kształtujących wygląd i tożsamość Woli, ale też bada i odpowiada na dynamiczne procesy zachodzące w dzielnicy. Chcemy wspólnie odpowiedzieć na pytanie, czym jest współczesna lokalność.

W Muzeum Woli organizowane są wykłady, konferencje, projekcje filmowe oraz koncerty, a także lekcje muzealne, warsztaty dla dzieci, młodzieży i całych rodzin.