Korczakianum, pracownia naukowa Muzeum Warszawy, ulokowana w historycznym budynku Domu Sierot, którym kierował Janusz Korczak – pisarz, lekarz, pedagog i działacz społeczny – gromadzi, bada, udostępnia i popularyzuje materiały dokumentujące jego spuściznę życiową. W głównej auli, współużytkowanej z domem dziecka działającym w całym obiekcie, znajduje się stała ekspozycja poświęcona biografii i twórczości Korczaka oraz historii prowadzonych przez niego instytucji wychowawczych.
W Korczakianum organizowane są spotkania tematyczne, zajęcia edukacyjne i wydarzenia kulturalne.