Wynajęcie na 1 godzinę zegarową – 200 zł

Wynajęcie na 2 godziny zegarowe – 500 zł

Wynajęcie na 3 godziny zegarowe – 800 zł

Wynajęcie na 4 godziny zegarowe – 1100 zł

Wynajęcie na 5 godzin zegarowych – 1400 zł

Wynajęcie na 6 godzin zegarowych – 1700 zł

Wynajęcie na 7 godzin zegarowych – 2000 zł

Wynajęcie na 8 godzin zegarowych – 2300 zł