fbpx

We use cookies to enhance your user experience.

pl/en
News

21.06.2023 / Activities, News, The Wola Museum

Queer MigrSlam at the Wola Museum!

Queer MigrSlam at the Wola Museum!

Квіровы МігрСлэм у музеі Волі!

Queer MigrSlam at the Wola Museum!

MigrSlam Queer tại Bảo tàng Wola!

Квір-Мігр-Слам у Музеї Волі!

Projekt finansowany przez m.st. Warszawa.

Wystawa wpisuje się w miejską politykę różnorodności społecznej, która promuje otwartość i działa przeciw wykluczeniu mieszkańców i mieszkanek miasta.