fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Deklaracja dostępności

Podmiot: Muzeum Warszawy

Dane teleadresowe:
Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa
tel. do recepcji: +48 22 277 43 00

Data publikacji strony internetowej: 20.02.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 1.04.2017

Data ostatniej aktualizacji Deklaracji dostępności: 31.03.2020

Informacja o dostępności

Serwis www.muzeumwarszawy.pl oraz podstrony poświęcone oddziałom Muzeum są stronami informacyjnymi. Zabierają zbiór informacji o muzeum i jego historii, wystawach oraz wydarzeniach, ofercie edukacyjnej (warsztaty, wykłady, zajęcia rodzinne) oraz sklep.

Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi.
Według rozszerzonego raportu dostępności strony www przeprowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną FADO w dn. 11–15 maja 2017 roku, witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0.

Wygląd witryny określają kaskadowe arkusze stylów CSS, po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 • brak mapy serwisu

Wyłączenia:

 • część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna dzieł sztuki i rzemiosła) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Muzeum Warszawy nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Skróty klawiszowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Uwagi do serwisu internetowego

W przypadku uwag, zauważonych błędów lub nieprawidłowego działania funkcji serwisu, zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem: kancelaria@muzeumwarszawy.pl.

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Informacje o dostępności poszczególnych oddziałów znajdują się w zakładce Zaplanuj wizytę / Dostępność na ich podstronach.
Linki do podstron otworzą ją w nowej zakładce:

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Deklaracja dostępności bilety.muzeumwarszawy.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.07.2019

Muzeum Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony bilety.muzeumwarszawy.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak wskaźnika fokusa
 • podstrony nie zawierają odpowiednich tytułów

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Deklaracja dostępności E-katalogu zbiorów Muzeum Warszawy

Data publikacji strony internetowej: 10.12.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.12.2018

Muzeum Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej e-katalogu zbiorów Muzeum Warszawy.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak alternatywy tekstowej dla zdjęć obiektów
 • brak odpowiedniej struktury/hierarchii nagłówków
 • błędnie zagnieżdżone nagłówki
 • brak opcji strony w kolorystyce kontrastowej
 • brak wyraźnego wskaźnika fokusa
 • podstrony nie zawierają odpowiednich tytułów
 • cele linków nie wynikają z samej treści linków
 • brak mapy strony
 • brak domyślnego języka – znacznik lang

Powyżej wymienione wyłączenia i niezgodności wynikają z faktu, że strona e-katalogu zbiorów Muzeum Warszawy znajduje się obecnie w fazie testowej. Aktualnie planowane są prace nad jej rozbudową o kolejne funkcjonalności. W ramach tych prac będzie konsekwentnie przystosowywana do wymagań obowiązujących w ramach ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W międzyczasie zostanie zasięgnięta opinia u podmiotu zewnętrznego ws. dokładniejszego zanalizowania ww. wyłączeń i niezgodności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Deklaracja dostępności sklepu online Muzeum Warszawy

Data publikacji strony internetowej: 1.03.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 5.09.2019

Muzeum Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony sklep.muzeumwarszawy.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak wskaźnika fokusa

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Deklaracja dostępności podstrony Powierzchnie do wynajęcia

Data publikacji strony internetowej: 20.08.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.09.2018

Muzeum Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Powierzchnie użytkowe do wynajęcia.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Zapewnienie dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej i podstron (e-katalogu, sklepu, systemu biletowego, podstron oddziałów) Muzeum Warszawy.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie go itp.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Kancelaria Muzeum Warszawy
kancelaria@muzeumwarszawy.pl
tel. 
22 277 43 92

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej zbiorów Muzeum Warszawy lub jej zawartości chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Muzeum Warszawy dołoży wszelkich starań, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum Warszawy może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Muzeum Warszawy odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.