fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en
Aktualności

10.12.2019 / Aktualności, Działalność edukacyjna, Wydarzenia dostępne

Muzeum dla Wszystkich

Muzeum dla Wszystkich

Oprowadzanie

Oprowadzanie po detalach architektonicznych siedziby głównej Muzeum Warszawy dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Dotknij Warszawy

„Dotknij Warszawy” oprowadzanie po części wystawy stałej Rzeczy Warszawskie dla osób z niepełnosprawnością wzroku z deskrypcją na żywo i dotykaniem wybranych obiektów.

Muzeum Warszawy kryje w sobie wiele skarbów warszawskich. Zabytkowa krata w kamienicy Kurowskiego, pomnik Syreny, który niegdyś wędrował po Warszawie czy kamienny delfin z ogrodów Willi Regi. Naoczni świadkowie burzliwych dziejów Warszawy pozwolą nam się dotknąć i opowiedzą swoje historie.

Warszawa nie zapomni

ikona niepełnosprawności wzrokowej i słuchowej

Kino Syrena oferuje 20 minutowy film dokumentalny „Warszawa nie zapomni” w wersji z PJM (dla osób z niepełnosprawnością słuchu) oraz z audiodeskrypcją i napisami dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Przewodnik w PJM

ikona niepełnosprawności słuchowej

Dla odwiedzających nas osób z dysfunkcją słuchu przygotowaliśmy specjalny przewodnik po Muzeum Warszawy. To aplikacja wgrana na tablety, które możesz bezpłatnie wypożyczyć w kasie Muzeum. Aplikacja zawiera ścieżkę zwiedzania z filmami dotyczącymi każdego gabinetu w Polskim Języku Migowym. Filmy znajdziesz na tej stronie.

Słuchawki wygłuszające

W ramach poprawy dostępności wystaw czasowych dla osób w spektrum autyzmu kupiliśmy słuchawki wygłuszające. Można je bezpłatnie wypożyczyć w kasie głównej i kasie wystaw czasowych.

Ciche godziny

piktogram ciche godziny

Ciche godziny to rozwiązanie dla osób w spektrum autyzmu, wysoko wrażliwych na bodźce oraz wszystkich, którzy preferują spokojniejsze warunki zwiedzania. To czas, w którym wyłączamy dźwięki i zmniejszamy natężenie światła na wystawach.

Wtorki w godz. 15:00 – 17:00.

Zapisy w Dziale Edukacji Muzealnej:

Kontakt: edukacja@muzeumwarszawy.pl, tel. +48 665 645 603

Aby jak najlepiej dostosować metody pracy i formy przekazu treści edukacyjnych do potrzeb i możliwości Państwa grupy prosimy o uzupełnienie formularza. Formularz rezerwacji.

Koordynator dostępności:

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką dostępności w Dziale Edukacji Muzealnej.

edukacj@muzeumwarszawy.pl
+48 22 2774438

Więcej informacji na temat dostępności znajdziesz w zakładce Zaplanuj wizytę / Dostępność.


Muzeum Warszawy realizuje przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności wystaw czasowych Muzeum Warszawy oraz wydarzeń towarzyszących dla osób ze specjalnymi potrzebami”finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Wartość grantu: 180.530,00 PLN

Głównym założeniem projektu jest poprawa dostępności wystaw czasowych oraz programów towarzyszących w obszarach: widzenie i rozumienie. Na wybranych wystawach czasowych wprowadzimy udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku, niepełnosprawnością intelektualną i w spektrum autyzmu, m.in.: druk powiększony o wysokim kontraście, tyflografiki z audiodeskrypcją, teksty w języku prostym i przedprzewodniki w ETR, materiały audio do wystaw, ciche godziny.

Działania towarzyszące (lekcje muzealne i oprowadzania) zostaną udostępnione w obszarze widzenie i rozumienie, poprowadzone przez przeszkolony personel. Ewaluacja działań przy udziale grup docelowych pozwoli na bieżącą ocenę jakości i korektę na każdym etapie wdrażania zmian. Spodziewanym efektem będzie wdrożenie standardu dostępności wystaw czasowych i rozwój widowni. Działania będą odbywały się w oparciu o „Model zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami”.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest opracowanie i wdrożenie na stałe Standardu dostępności wystaw czasowych i wydarzeń towarzyszących w Muzeum Warszawy. Standard umożliwi osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z oferty wystaw czasowych Muzeum Warszawy oraz wydarzeń towarzyszących, w sposób możliwie pełny, trwały i na równi z innymi. Kluczowe elementy projektu obejmują: szkolenia pracowników zaangażowanych w działania wokół wystaw czasowych Muzeum, konsultacje z ekspertami i przedstawicielami grup docelowych, wprowadzenie dostępności wystaw czasowych w obszarze widzenie i rozumienie, zbudowanie oferty towarzyszącej uwzględniającej potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami oraz ewaluację wprowadzonych zmian. Cel zostanie osiągnięty przy współpracy z przedstawicielami grup docelowych i organizacjami posiadającymi doświadczenie w określonych obszarach przeciwdziałania wykluczeniu i wspierania integracji społecznej.

W ramach przedsięwzięcia grantowego powstały audiodeskrypcje i tyflografiki, przedprzewodnik, ETR, podcast oraz tekst wystawy w alfabecie Braille`a do wystawy „Zgruzowstanie Warszawy 1945–1949”.

Szczegóły: muzeumwarszawy.pl/dostepnosc-wystawy/