fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en

Regulamin zwiedzania Muzeum Warszawy

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Zwiedzania (zwany dalej „Regulaminem Zwiedzania”) dotyczy ekspozycji we wszystkich lokalizacjach Muzeum Warszawy (zwanym dalej „Muzeum”).
 2. Do wejścia na wystawy stałe i czasowe w Muzeum upoważnia bilet wstępu lub zaproszenie.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące oferty oraz godzin otwarcia Muzeum zamieszczone są w kasach biletowych i na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumwarszawy.pl oraz uzyskać można pod nr telefonu: + 48 (22) 227 44 02.

§ 2 Zasady przebywania zwiedzających w Muzeum

 1. Wystawy w Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 2. Przed wejściem na wystawę należy zakupić bilet. Aktualny cennik znajduje się w kasach biletowych oraz na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumwarszawy.pl. Osoby uprawnione do zwolnienia z opłaty otrzymują w kasie bezpłatny bilet.
 3. Każda osoba przebywająca w Muzeum proszona jest o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, postanowień niniejszego Regulaminu Zwiedzania oraz poleceń pracowników Muzeum.
 4. Muzeum zapewnia osobie niepełnosprawnej na jej życzenie asystę pracownika Muzeum podczas zwiedzania. Osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć pies przewodnik.
 5. Dzieci poniżej 10 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 6. Grupy szkolne pozostają pod opieką nauczyciela lub opiekuna.
 7. Zwiedzający Muzeum proszeni są o:
  – przestrzeganie praw innych zwiedzających do oglądania w ciszy i spokoju wystaw
  muzealnych,
  – niejedzenie i niepicie na terenie wystaw,
  – niedotykanie obiektów muzealnych ze względów konserwatorskich.
 8. Zabrania się na terenie Muzeum palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uruchomienie systemów przeciwpożarowych.
 9. Zabrania się wnoszenia do Muzeum broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.

§ 3 Wykonywanie zdjęć i filmowanie

 1. W Muzeum dopuszcza się możliwość fotografowania i filmowania wnętrz oraz zbiorów eksponowanych na wystawach. Niedozwolone jest używanie lampy błyskowej.
 2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie nie może utrudniać zwiedzania innym osobom oraz niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w obrębie ekspozycji.
 3. Nie należy wykorzystywać wizerunków zbiorów i osób w sposób niezgodny z prawem.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez fotografujących autorskich praw majątkowych i osobistych twórców obiektów znajdujących się na ekspozycji.

§ 4 Zasady bezpieczeństwa w Muzeum

 1. Dla bezpieczeństwa zwiedzających tereny Muzeum objęte są systemem monitoringu.
 2. Muzeum zlokalizowane jest w budynkach lub na obszarach zabytkowych adaptowanych na cele muzealne, stąd należy zachować szczególną ostrożność w trakcie poruszania się po salach wystawowych i ciągach komunikacyjnych (wysokie progi, wąskie lub niskie przejścia, strome schody).
 3. Dla wygody i bezpieczeństwa, zwiedzający proszeni są o pozostawienie bagaży (plecaki, torby, walizki), parasoli oraz okryć wierzchnich w szatni. Prosimy o niepozostawianie cennych przedmiotów w bagażu lub okryciach umieszczonych w szatni, gdyż Muzeum nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 4. Rzeczy pozostawione poza szatnią bez nadzoru zostaną usunięte z Muzeum.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Zwiedzania dostępny jest w kasach biletowych oraz na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumwarszawy.pl.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu Zwiedzania.
 3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu Zwiedzania i/lub zaleceń pracowników Muzeum.
 4. Przebywanie na terenie Muzeum jest równoznaczne z zobowiązaniem zwiedzającego do przestrzegania Regulaminu Zwiedzania.
 5. Regulamin Zwiedzania wchodzi w życie z dniem ogłoszenia