fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Zbiory

Jak kształtujemy zbiory Muzeum Warszawy

Co gromadzić? Wedle jakich kryteriów? Jak dokonać odpowiednich wyborów? Co przedstawia wartość? Jak uniknąć budowania kolekcji rzeczy zbędnych? To pytania, na które stale odpowiadać sobie muszą placówki muzealne.

Zbiory Muzeum Warszawy

Muzeum Warszawy dysponuje gigantycznymi zbiorami. 300 tysięcy obiektów to kolekcja porównywalna z tymi z muzeów narodowych. Gromadzenie eksponatów to proces wymagający uwagi i refleksji. W przypadku Muzeum Warszawy należy zastanowić się, czym jest „rzecz warszawska”, co dla przyszłych pokoleń będzie wartościowe, a co nie. Gromadzenie dla samego gromadzenia grozi tym, że eksponaty będą zalegać w magazynach, a światło dzienne ujrzą jedynie w rękach fachowców w odległej przyszłości.

Politykę gromadzenia zbiorów regulują akty prawne obowiązujące w Polsce oraz wewnętrzne regulacje Muzeum Warszawy, a także kodeks etyki ICOM (Międzynarodowa Rada Muzeów, ang.  International Council of Museums).

W dokumencie zastosowanie mają cztery podstawowe definicje. Artefakt – czyli dzieło wykonane prze człowieka, kolekcja – zbiór artefaktów, gromadzony według określonych kryteriów, spuścizna – zbiór artefaktów po osobie, rodzinie lub organizacji oraz zbiory – pojedyncze artefakty, kolekcje i spuścizny będą własnością Muzeum. Zgodnie z tymi definicjami Muzeum Warszawy może nabywać właśnie pojedyncze artefakty, kolekcje i spuścizny.

Artefakty gromadzone przez Muzeum powinny spełniać jedno z kryteriów warszawskości – przez co rozumiemy tematykę dzieła (przestrzeń miasta w granicach historycznych i administracyjnych; mieszkańców i ich działalność oraz wydarzenia rozgrywające się w Warszawie) oraz miejsce wytworzenia.

W uzasadnionych przypadkach Muzeum Warszawy może odstąpić od tej reguły i w swoich zbiorach umieścić artefakt niespełniający wyżej wymienionych kryteriów.

Muzeum Warszawy to również jego oddziały. Wśród 29  kolekcji tematycznych zapisanych w polityce gromadzenia zbiorów osobne miejsce zajmują: Kolekcja Korczakowska, Kolekcja Muzeum Drukarstwa, Kolekcja Muzeum Farmacji, Kolekcja Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry oraz Kolekcja Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową listą kolekcji porządkujących politykę gromadzenia zbiorów