Udostępnianie zbiorów

Dział Udostępniania Zbiorów

Plac Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki)
00-901 Warszawa

udostepnianiezbiorow@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 656 60 67

Agata Korycka-Marciniak – Kierownik
agata.korycka@muzeumwarszawy.pl
tel. kom. 609 645 640

Agnieszka Rozciecha – Adiunkt muzealny
agnieszka.rozciecha@muzeumwarszawy.pl
tel. kom. 512 874 443

Aleksandra Różycka – Adiunkt muzealny
aleksandra.rozycka@muzeumwarszawy.pl
tel. kom. 502 244 645