Udostępnianie zbiorów

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 11 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. realizacja kwerend oraz zamówień na udostępnianie dokumentacji wizualnej zostają wstrzymane ze względu na sprawy wewnętrzne Działu Udostępniania Zbiorów.

Dział Udostępniania Zbiorów

Plac Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki)
00-901 Warszawa

udostepnianiezbiorow@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 656 60 67

Agata Korycka-Marciniak – Kierownik
agata.korycka@muzeumwarszawy.pl
tel. kom. 609 645 640

Aleksandra Różycka – Adiunkt muzealny
aleksandra.rozycka@muzeumwarszawy.pl
tel. kom. 502 244 645