fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en

Działalność Muzeum Warszawy wspierają:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt pn. "Rozbudowa infrastruktury informatycznej i doposażenie meblowo sprzętowe Muzeum Warszawy". Program Infrastruktura kultury 2024

   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

   Przedmiotem projektu jest doposażenie sprzętowe oraz wymiana infrastruktury informatycznej Muzeum Warszawy, w tym sprzętu komputerowego, multimedialnego,  oprogramowania i wyposażenia dla osób z niepełnosprawnościami.

   Głównym celem projektu jest zapewnienie optymalnych warunków dla prowadzonej działalności kulturalnej, w tym: usprawnienie procesów w różnych obszarach działalności statutowej Muzeum oraz zwiększenie dostępności i ochrona osób ze specjalnymi potrzebami.

   Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu rządowego Infrastruktura kultury 2024

   Wartość dofinansowania: 335.000 zł

 • Międzynarodowe projekty: Partnerstwa w zakresie współpracy (KA220) w programie Erasmus+ Edukacja Dorosłych

   W ramach działania Międzynarodowe projekty: Partnerstwa w zakresie współpracy (KA220) w programie Erasmus+ Edukacja Dorosłych Muzeum zrealizuje projekt Promoting inclusive language learning opportunities through local culture and cultural heritage for learners with refugee and migrant backgrounds (PILLOT: 2023-1-PL01-KA220-ADU-000158237).

   Celem projektu jest opracowanie metody nauczania języków obcych poprzez poznawanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa oraz stworzenie materiałów dydaktycznych dotyczących zintegrowanej nauki języków obcych i sztuki europejskiej.

    

   Koordynatorem projektu jest Muzeum Warszawy, a partnerami: Muzeul Etnografic al Transilvaniei  w Cluj-Napoca, Centrum demokratického vzdělávání zPragi, Lux Languages z Luksemburga oraz Stazione Utopia z Florencji.

   Okres trwania projektu: 1 grudnia 2023 roku – 30 listopada 2025 roku

   Wartość projektu: 250 000 euro

 • Program Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje. Edycja 2023", projekt „Historia, pasja, integracja. Warszawska Praga w letniej grafice”

   „Historia, pasja, integracja. Warszawska Praga w letniej grafice” to cykl bezpłatnych weekendowych spotkań (warsztatów, spacerów) z niezwykłymi osobami, specjalistami w swoich dziedzinach, w czasie których uczestniczki i uczestnicy ćwiczyli rysunek z natury, poznali historię Pragi i jej wyjątkowe miejsca oraz odkryli tajniki introligatorstwa i linorytu.

   Projekt zwieńczyło wydanie 100 egzemplarzy wspólnej publikacji – miniprzewodnika po warszawskiej Pradze, dostępnego także w wersji online:

   Pobierz plik .pdf.
   Pobierz plik .doc (z opisami alternatywnymi).

   Projekt dofinansowany ze środków otrzymanych przez Organizatora w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje”, edycja 2023.

 • Program „Wspieranie działań muzealnych”, zadanie pn. „Modernizacja i wymiana elementów wystawy stałej Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry, oddział Muzeum Warszawy”

   Celem projektu jest modernizacja wystawy stałej opowiadającej o zbrodni w Palmirach, na której wykorzystywane są autentyczne obiekty i pamiątki po pomordowanych.

   Zadanie będzie obejmowało: prace projektowe modernizacji i aranżacji elementów przestrzeni wystawy stałej; wymianę gablot ekspozycyjnych wraz z bezkwasowymi, bezpiecznymi dla obiektów wkładami i oświetleniem; nową aranżację dwóch oszklonych wnęk ekspozycyjnych; wykonanie kopii najcenniejszych muzealiów; zabezpieczenie przed natężonym światłem szklanych tubusów zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi; doposażenie przestrzeni w dodatkowe siedziska dla zwiedzających, wymianę projektorów oraz słuchawek służących odsłuchiwaniu nagrań dźwiękowych z relacji świadków historii.

   W efekcie, wystawa stała zostanie unowocześniona i wzbogacona merytorycznie dla zwiedzających, w tym osób ze szczególnymi potrzebami, co poprawi i uatrakcyjni poznawczo jej odbiór oraz przyczyni się do wzmocnienia świadomości i tożsamości historycznej obywateli.

   Zadanie realizowane w ramach Programu „Wspieranie działań muzealnych 2023”.

   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

   Całkowita wartość projektu: 170107,83 zł
   Kwota dofinansowania: 136083,26 zł

 • Dofinansowane z Programu Akredytacja Erasmusa w kształceniu dorosłych (KA120-ADU) 2021 i 2022

   Projekt 2021-1-PL01-KA121-ADU-000007670 dofinansowany z Programu Akredytacja Erasmusa w kształceniu dorosłych (KA120-ADU) 2021.

   Aktualne informacje o realizacji projektu: muzeumwarszawy.pl/erasmus/

   Projekt 2022-1-PL01-KA121-ADU-000068504 dofinansowane z Programu Akredytacja Erasmusa w kształceniu dorosłych (KA120-ADU) 2022.

   Aktualne informacje o realizacji projektu: muzeumwarszawy.pl/erasmus/

 • Dofinansowanie z MKiDN w ramach programu „Kultura Cyfrowa 2023”: „Pałac Saski – okruchy przeszłości w opowieści cyfrowej”

   Muzeum Warszawy dostało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Cyfrowa 2023”. W ramach dofinansowania realizuje grant pt. „Pałac Saski – okruchy przeszłości w opowieści cyfrowej”, którym kieruje Ewelina Więcek-Bonowska, archeolożka z ogromnym doświadczeniem zawodowym, która od kilkunastu lat zajmuje się między innymi opracowywaniem zbiorów z Pałacu Saskiego.

   Partnerami projektu są Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich o/Warszawa oraz Pałac Saski Sp. z o.o.

   W ramach grantu Muzeum zdigitalizuje 150 zabytków archeologicznych wchodzących w skład zbioru pozyskanego w trakcie badań archeologicznych na terenie dawnego Pałacu Saskiego w latach 2006 i 2008, które znajdują się w zbiorach Muzeum Warszawy.

   Program „Kultura Cyfrowa”

   Nazwa zadania: „Pałac Saski – okruchy przeszłości w opowieści cyfrowej”

   Wartość realizacji zadania: 81 360,00 zł
   Wartość dofinansowania : 63 360,00 zł

   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

   Na zasób składa się 150 przedmiotów wyselekcjonowanych spośród ponad 1600 zabytków uznanych podczas badań za te o unikatowych walorach naukowych, poznawczych oraz wizualnych. Są to głównie przedmioty codziennego użytku związane z kilkoma obszarami życia, jak szeroko pojęta kultura stołu, higiena, zdrowie i uroda – w ten zakres tematyczny wpisuje się również zaprezentowanie obiektów związanych z nałogami, modą, wystrojem wnętrz, handlem czy militarno-patriotyczną przeszłością pałacu i jego otoczenia.

    

   Zdigitalizowane i opisane obiekty będzie można oglądać na portalu Kolekcje Muzeum Warszawy, a do 15 najciekawszych zabytków powstaną opisy rozszerzone. Dodatkowo na bazie zbioru powstaną dwa artykuły obejmujące swą treścią część zagadnień wymienionych powyżej.

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundusz Promocji Kultury, programu „Narodowa kolekcja sztuki współczesnej”, zadanie pn. „Rozwój kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Warszawy – II etap – malarstwo”

   Uzupełnienie i powiększenie kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Warszawy o cztery obrazy współczesne:

   • Godzina W, 2019, Marcina Kędzierskiego,
   • Bródno z cyklu „Termokoloryzacja”, 2015, Bartosza Kokosińskiego,
   • Warszawa na cegłach, przytrzaśnięte palce, 2021, Jarosława Modzelewskiego,
   • Bez tytułu (Warszawa plan miasta), dyptyk, 1990-1999, Pawła Susida.

   Prace można było oglądać w przestrzeni wystawy głównej Muzeum Warszawy oraz na wystawie czasowej w Muzeum Woli w terminie od października do grudnia 2023 roku.

   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

   Program „Narodowa kolekcja sztuki współczesnej”

   Nazwa zadania: Rozwój kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Warszawy – II etap – malarstwo

   Wartość realizacji zadania: 165 180,00 zł
   Wartość dofinansowania : 130 000,00 zł

 • W ramach Programu „Miejsca Pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” Muzeum Warszawy w 2023 r. zrealizuje zadanie pn. „Modernizacja i remont elementów infrastruktury Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry”

   Wartość dofinansowania zadania: 119.360 zł.

   Całkowita wartość zadania: 149.200 zł. netto

   Celem projektu jest wykonanie prac remontowo-budowlanych przy zewnętrznych, pionowych oraz poziomych drewnianych palisadach okalających budynek Muzeum- Miejsce Pamięci Palmiry i sąsiadujący parking oraz na przygotowaniu miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

   Efektem zadania będzie zabezpieczenie miejsca pamięci przed postępującą degradacją oraz polepszenie warunków prowadzenia działalności i dostępności do oferty kulturalnej, której celem jest kształtowanie i pielęgnowanie świadomości historycznej, tożsamości kulturowej obywateli, w tym społeczności lokalnej oraz umacnianie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w promowaniu kultury.

   Zadanie realizowane w ramach Programu MIEJSCA PAMIĘCI I TRWAŁE UPAMIĘTNIENIA W KRAJU 2023 roku.

   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 • Zakup kolekcji wyrobów użytkowych rzemiosła artystycznego z metalu firm warszawskich. Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Rozbudowa zbiorów muzealnych

   W 2022 roku dzięki dofinansowaniu NIMOZ-u Muzeum Warszawy zakupiło kolekcję wyrobów użytkowych rzemiosła artystycznego z metalu firm warszawskich.

   Szlachetne proporcje, precyzja wykonania, dbałość o detal – określenia te idealnie pasują do zakupionej przez Muzeum Warszawy kolekcji wyrobów użytkowych rzemiosła artystycznego. W jej skład wchodzą: srebrny i platerowany imbryk, dzbanek w srebrnej oprawie, brązowy wazon oraz lampka oliwna. Kolekcja została zakupiona dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Już za chwilę (z początkiem 2023 roku) wszystkie obiekty będzie można zobaczyć na ekspozycji stałej,  w Gabinecie Sreber i Platerów Warszawskich oraz Gabinecie Brązów Warszawskich. Każdy z przedmiotów zaświadcza o wysokim  poziomie XIX i XX wiecznej produkcji firm warszawskich wytwarzających artystyczne przedmioty użytkowe.

   Więcej informacji o obiektach.

   Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Rozbudowa zbiorów muzealnych.

   Nazwa zadania: Zakup kolekcji wyrobów użytkowych rzemiosła artystycznego z metalu firm warszawskich.

   Wartość realizacji zadania i dofinansowania wyniosła: 113.700 zł

 • Projekt „Focus on Photography” realizowany w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014-2021

   Muzeum Warszawy rozpoczęło realizację projektu „Focus on Photography”, dzięki któremu w naszej ofercie pojawi się w najbliższych latach wiele działań i wydarzeń skupionych wokół fotografii. Zapraszamy pasjonatów fotografii historycznej i współczesnej, twórców, badaczy, kolekcjonerów, krytyków i kuratorów, do tworzenia z nami Centrum Fotografii. W ramach tego projektu będziemy budować zasoby tego miejsca – poznawać lepiej potrzeby warszawiaków i warszawianek oraz środowiska fotograficznego, zdobywać nowe kompetencje, porządkować i udostępniać naszą kolekcję fotograficzną.

   The Museum of Warsaw has started the „Focus on Photography” project, thanks to which our offer will include many activities and events focused on photography in the coming years. We invite enthusiasts of historical and contemporary photography, artists, researchers, collectors, critics and curators, to create a Center for Photography with us. As part of this project, we will build the resources of this place – get to know the needs of Warsaw residents and the photographic community better, gain new competences, organise and share our photo collection.

   Partnerem projektu jest Þjóðminjasafn Íslands/ National Museum of Iceland. Projekt realizowany w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021.

   The project partner is Þjóðminjasafn Íslands/ National Museum of Iceland. The project is implemented under the „Culture” Program, Action 2 „Improving access to culture and art” under the EEA FM 2014-2021.

   Operatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • „Poprawa dostępności wystaw czasowych Muzeum Warszawy oraz wydarzeń towarzyszących dla osób ze specjalnymi potrzebami”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”

   Głównym założeniem projektu jest poprawa dostępności wystaw czasowych oraz programów towarzyszących w obszarach: widzenie i rozumienie. Na wybranych wystawach czasowych wprowadzimy udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku, niepełnosprawnością intelektualną i w spektrum autyzmu, m.in.: druk powiększony o wysokim kontraście, tyflografiki z audiodeskrypcją, teksty w języku prostym i przedprzewodniki w ETR, materiały audio do wystaw, ciche godziny.

   Działania towarzyszące (lekcje muzealne i oprowadzania) zostaną udostępnione w obszarze widzenie i rozumienie, poprowadzone przez przeszkolony personel. Ewaluacja działań przy udziale grup docelowych pozwoli na bieżącą ocenę jakości i korektę na każdym etapie wdrażania zmian. Spodziewanym efektem będzie wdrożenie standardu dostępności wystaw czasowych i rozwój widowni. Działania będą odbywały się w oparciu o „Model zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami”.

   Celem przedsięwzięcia grantowego jest opracowanie i wdrożenie na stałe Standardu dostępności wystaw czasowych i wydarzeń towarzyszących w Muzeum Warszawy. Standard umożliwi osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z oferty wystaw czasowych Muzeum Warszawy oraz wydarzeń towarzyszących, w sposób możliwie pełny, trwały i na równi z innymi. Kluczowe elementy projektu obejmują: szkolenia pracowników zaangażowanych w działania wokół wystaw czasowych Muzeum, konsultacje z ekspertami i przedstawicielami grup docelowych, wprowadzenie dostępności wystaw czasowych w obszarze widzenie i rozumienie, zbudowanie oferty towarzyszącej uwzględniającej potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami oraz ewaluację wprowadzonych zmian. Cel zostanie osiągnięty przy współpracy z przedstawicielami grup docelowych i organizacjami posiadającymi doświadczenie w określonych obszarach przeciwdziałania wykluczeniu i wspierania integracji społecznej.

   „Poprawa dostępności wystaw czasowych Muzeum Warszawy oraz wydarzeń towarzyszących dla osób ze specjalnymi potrzebami”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”.

   Wartość grantu: 180.530,00 PLN

 • „Patriotyzm – wspólna sprawa” ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”- Edycja 2022

   W 2022 roku, dzięki dofinansowaniu Muzeum Historii Polski, Muzeum Warszawy zrealizuje zadanie „Patriotyzm – wspólna sprawa”. Wartość dofinansowania zadania wynosi 20 000,00 zł, natomiast jego całkowita wartość zamknie się kwotą 30 700,00 zł.

   Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat warszawskiego Starego Miasta, jako dziedzictwa kulturowego o wyjątkowej historii, a także kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych u uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski oraz uczęszczających do placówek dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku.

   Ideą projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie 76 lekcji muzealnych (w tym 6 zajęć dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku) z wykorzystaniem metody interpretacyjnej Freemana Tildena. Wychodząc od wojny, a potem odbudowy Starówki w Warszawie nawiążemy do takich wartości jak patriotyzm rozumiany jako współpraca, wzajemna pomoc i dbanie o nasze wspólne dziedzictwo. Miejscem działania będzie pracownia Muzeum Warszawy – Centrum Interpretacji Zabytku oraz ulice i place Starego Miasta w granicach wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

   Zostaną również przygotowane atrakcyjne pomoce edukacyjne takie jak wywiady ze świadkami historii – uczestnikami odbudowy Starego Miasta, nagrane w formacie MP4 i zeszyty edukacyjne – Zapamiętniki patriotyczne, zawierające najważniejsze pojęcia i zagadnienia dotyczące pracy konserwatora, skierowane do dzieci 6-12 lat. Zajęcia będą prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych edukatorów współpracujących z MW. Projekt ma na celu uzupełnienie standardowej edukacji szkolnej, zaś możliwość skorzystania z darmowych lekcji pozwoli włączyć najuboższych uczniów.

   Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

 • Rozwój kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Warszawy, 2022 r. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

   W ramach Programu „Narodowa kolekcja sztuki współczesnej” Muzeum Warszawy w 2022 r. zrealizuje zadanie „Rozwój kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Warszawy”. Wartość dofinansowania zadania wynosi 140 000 zł , natomiast całkowita wartość zadania zamknie się kwotą  170 480 zł.

   Zadanie przewiduje uzupełnienie i powiększenie kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Warszawy w powiązaniu z programem promocyjnym i bezpłatną ofertą edukacyjną, poprzez zakup niezwykle istotnych 61 prac. Wybór do zakupu dzieł skoncentrowany został na fotografii, fotomontażu i nowych mediach za punkt wyjścia mających fotografię. Wspólnym mianownikiem tych prac jest nowa ikonografia Warszawy – miasta zmieniającego się w wielu obszarach: tkanki miejskiej, zwyczajów, społeczności, architektury (prace Antoniny Gugały, Jędrzeja Sokołowskiego, Rafała Milacha, Joanny Szpak-Ostachowskiej). Ważną cechą wybranych prac (Norberta Delmana czy Jana Dziaczkowskiego) jest również sięganie do historii przy użyciu współczesnych narzędzi takich jak montaż czy fotomontaż oraz stawianie pytań o miejskie utopie – wizje miasta idealnego (Jan Dziaczkowski). Prace zostaną udostępnione na Portalu_Kolekcje Muzeum Warszawy i będą upublicznione sukcesywnie na wystawach oraz w mediach społecznościowych. Różnorodna tematyka dzieł umożliwi opracowanie atrakcyjnego programu adresowanego do bardzo szerokiego grona odbiorców ze wszystkich grup wiekowych. Udział w przygotowanej ofercie edukacyjnej będzie bezpłatny.

   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

   Nazwa zadania: Rozwój kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Warszawy, 2022 r.

   Wszystkie działania podejmowane w ramach dofinansowania można śledzić na stronie: Warszawa w kolekcji fotografii współczesnej.

 • Konserwacja zabytkowych woluminów księgozbioru Ludwika Gocla. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

   W ramach programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Wspieranie działań muzealnych” w latach  2021-2022 Muzeum Warszawy zrealizuje zadanie „Konserwacja zabytkowych woluminów księgozbioru Ludwika Gocla”. Wartość dofinansowania zadania wynosi 155 416 zł , natomiast całkowita wartość zadania zamknie się kwotą  194 668,80 zł.

   Ludwik Gocel był historykiem, antykwariuszem, kolekcjonerem i bibliofilem, który 35 lat poświęcił gromadzeniu swojej kolekcji, przekazanej w całości ówczesnemu Muzeum Historycznemu m.st. Warszawy, obecnie Muzeum Warszawy. Ofiarowany na mocy aktu darowizny z dnia 30.04.1964 roku zbiór obejmuje specjalistyczny unikatowy księgozbiór (3311 pozycji inwentarzowych), zbiór obrazów olejnych, akwarel, grafik i rysunków (911 pozycji inwentarzowych) oraz pamiątki historyczne, fotografie, bilety wizytowe, ekslibrisy, medale medaliony i numizmaty (łącznie 241 pozycji inwentarzowych). Kolekcja zawiera publikacje z okresu powstania listopadowego i Wielkiej Emigracji, stanowiące nieocenione źródło naukowe dla badaczy epoki.

   Celem zadania jest konserwacja 53 wybranych woluminów z zabytkowego księgozbioru Ludwika Gocla. Działania konserwatorskie skoncentrują się na naprawieniu dotychczasowych uszkodzeń, spowolnieniu procesów wpływających na degradację materiałów znajdujących się w obiektach, na zabezpieczeniu zabytkowej materii przed dalszymi zniszczeniami natury mechanicznej oraz na przywróceniu książkom walorów ekspozycyjnych. Woluminy poddane konserwacji będą ponownie eksponowane na Wystawie Głównej MW w Gabinecie Ludwika Gocla.

   W ramach zadania planowane jest też przeprowadzenie bezpłatnych działań promocyjnych i edukacyjnych, służących popularyzacji wiedzy na temat zbioru Ludwika Gocla, zagadnień związanych z kolekcjonowaniem oraz rozpoznawaniem wartości zabytkowych książek.

   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

   logo mkdnis

 • Spacerem przez historię ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm jutra”

   W 2021 r. dzięki dofinansowaniu MHP Muzeum Warszawy zrealizuje zadanie „Spacerem prze historię”.

   Projekt „Spacerem przez historię” zakłada upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski dzięki opracowaniu i udostępnieniu 7 tras spacerowych  do samodzielnego przejścia.

   Opracowane tematy będą opowiadać o dziejach naszego kraju z perspektywy wydarzeń i miejsc warszawskich. Opracowane trasy będą udostępniane na utworzonej stronie www, a odbiorcy będą mogli przejść je indywidualnie uruchamiając stronę w telefonie. Każdy z nich będzie składał się z wirtualnej mapy, informacji o miejscach przystanków w formie nagrań MP3, archiwalnych materiałów takich jak zdjęcia czy dokumenty oraz karty aktywizującej w pdf do pobrania. Mapy do spacerów zostaną przetłumaczone na j. angielski i rosyjski. 

   Stworzymy opowieść o lokalnych kontekstach, co przyczyni się do budowania postawy obywatelskiej wśród mieszkańców, którzy będą mogli skorzystać z trasy w dogodnym dla nich czasie. Ważnym aspektem jest udostępnianie opracowanych spacerów osobom z dysfunkcjami wzroku i słuchu oraz niepełnosprawnością intelektualną. Wszystkie trasy będą przygotowane wraz z transkrypcją nagrań MP3, natomiast 3 z nich z audiodeskrypcją oraz kolejne 4 w tekście łatwym do czytania i rozumienia. Planujemy dwukrotną realizację każdej opracowanej trasy dla grup bezpośrednio z edukatorem (także z tłumaczem PJM oraz audiodeskrypcją). Wszystkie działania i materiały będą dostępne bezpłatnie i na jednej z wolnych licencji.

   Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”.

   logo Muzeum Historii Polski

   logo programu Patriotyzm Jutra

   logo mkdnis

    

 • Zakup kolekcji sreber warsztatu Karola Filipa Malcza. Zakup dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Rozbudowa zbiorów muzealnych

   W 2021 roku dzięki dofinansowaniu NIMOZu Muzeum Warszawy zakupiło kolekcję bardzo interesujących sreber z warsztatu Karola Filipa Malcza.

   Zestaw składa się z: cukiernicy, pary świeczników, sztućców obiadowych (18 sztuk) i lustra toaletowego zwieńczonego herbem hrabiów Bnińskich. Nowe nabytki znakomicie uzupełniają bogatą malczowską kolekcję znajdującą się w zbiorach Muzeum Warszawy. Srebra z warsztatu Malcza należą do najpiękniejszych i najstaranniej opracowanych warszawskich XIX wiecznych wyrobów złotniczych. Ze względu na jakość oraz reprezentatywność obiektów, wszystkie zakupione srebra zostaną umieszczone na wystawie stałej w gabinecie sreber i platerów warszawskich.

   Obiekty można obejrzeć na stronie Muzeum Warszawy i portalu Kolekcje Muzeum Warszawy.

   Zakup dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Rozbudowa zbiorów muzealnych.

   Logotyp NIMOZ

 • Modernizacja wystawy głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta | Zadanie realizowane w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych, dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

   Celem Projektu była  modernizacja wystawy głównej.  Część przestrzeni wystawy została wzmocniona merytorycznie i uzupełniona sprzętowego dzięki czemu prezentowana oferta kulturalna została wzbogacona merytorycznie dla zwiedzających. Modernizacja miała również na celu dodatkowe usprawnienia wystawy pod kątem dostosowania przestrzeni i treści merytorycznych dla osób o różnych formach niepełnosprawności między innymi ruchu i wzroku.

   W ramach Projektu zmodernizowane zostały następujące elementy wystawy głównej:

   Rozbudowany został wewnętrzny system oświetlenia gablot w Gabinecie Relikwii polegający na dodaniu do istniejącej instalacji elektryczno-oświetleniowej  sterowników natężenia oświetlenia (dimmerów), dzięki czemu możliwe jest sterowanie oświetleniem w każdej gablocie i ustawienie jego natężenia w zależności o rodzaju prezentowanych obiektów.

   Do Gabinetu Ubiorów wykonanych zostało 7 nowych manekinów, przygotowanych indywidualnie na miarę dla obiektów z kolekcji Muzeum w ramach cyklu zmian konserwatorskich.

   Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, w Gabinecie Fotografii , rozszerzony został system identyfikacji wizualnej wystawy głównej o mobilne informatory w języku polskim i angielskim w formie plansz tyflograficznych zawierających opisy wybranych eksponatów oraz odwzorowujących te eksponaty. Dzięki nim możliwe jest zapoznanie się z historią wybranych obiektów wystawienniczych w dowolnym miejscu gabinetu.

   W Gabinecie Widoków Warszawy przeprowadzone zostały prace modernizacyjne „Makiety XVIII-wiecznej Warszawy”, w tym konserwacja, zabiegi estetyzujące, uzupełnienia i rozszerzenie zakresu merytorycznego o legendy wraz z opisami. Makieta została rozszerzona o grafikę obejmującą fragmenty dzielnic Wola i Ochota. Wykonany został także podest z siedziskiem, który umożliwia wygodne jej oglądanie, również osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.

   W pomieszczeniach (część Gabinetów Fotografii- kamienica nr 34, poziom +1, Gabinetu Zmiennego-kamienica nr 34, poziom +1 i Ubiorów- kamienica nr 34, poziom +2), został zamontowany system profesjonalnego oświetlenia. Dzięki zastosowanemu oświetleniu możliwa jest optymalna  ekspozycja unikalnych detali polichromii 3 polichromowanych drewnianych stropów z poł. XVII i poł. XVIII wieku, jedynych zachowanych na terenie Starego Miasta w Warszawie.

   Przestrzenie muzeum zostały również doposażone o profesjonalne panele informacyjne o eksponatach, które uzupełniają treści merytoryczne o przestrzeniach historycznych i detalach architektonicznych prezentowanych na wystawie głównej.

   Zadanie realizowane w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych, dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 • Zakup srebrnej buliery z podstawą i podgrzewaczem Karola Filipa Malcza | Ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach Programu: Rozbudowa zbiorów muzealnych

   Srebrna buliera powstała ok. 1850 roku w jednym z najlepszych warszawskich warsztatów złotniczych. Jego właściciel Karol Filip Malcz zaliczany jest współcześnie do grona najwybitniejszych złotników warszawskich. W XIX wieku zamożni Warszawiacy chcąc zakupić modne i wykwinte srebra stołowe udawali się na Krakowskie Przedmieście do sklepu Malcza.

   W latach 20.-30. XIX wieku w Polsce upowszechnił się zwyczaj picia herbaty. Napój ten podawany był podczas spotkań towarzyskich i dlatego naczynia związane z jego serwowaniem miały charakter reprezentacyjny. Dbano o ich jakość, wystawność, elegancję. Buliera, którą zakupiło muzeum jest wyrobem efektownym, precyzyjnie wykończonym, o wyrazistej formie i dekoracji charakterystycznej dla malczowskich wyrobów tworzonych w stylu Ludwika Filipa. Ze względu na jakość i unikatowość obiektu oraz jego znaczenie dla kolekcji sreber w zbiorach MW, buliera zostanie umieszczona na wystawie stałej w gabinecie sreber i platerów warszawskich.

   Fotografia. Srebrna buliera.

   Buliera z podstawą i podgrzewaczem
   Karol Filip Malcz
   ok. 1850
   srebro wybijane, sztancowane, kość
   MHW 31317/a-d

   Zakup dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach Programu: Rozbudowa zbiorów muzealnych.

   Logotyp NIMOZ

 • Na tropie zwierząt warszawskich | w ramach zadania dodatkowego programu MKiDN: Wspieranie działań muzealnych 2020 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

   Zadanie polega na opracowaniu i przeprowadzeniu bezpłatnych działań edukacyjnych w całości realizowanych online, których celem jest podnoszenie kompetencji kulturowych dotyczących roli zwierząt w pejzażu kulturowym stolicy. W ramach zadania przygotowano  warsztaty, materiały filmowe oraz debatę podsumowującą z udziałem specjalistów z różnych dziedzin.

   Realizowane w ramach zadania działania kulturalne online odnoszą się do pięciu obszarów tematycznych: okazy, towar, siła robocza, towarzysze, sąsiedzi. Mają na celu zwrócenie uwagi na miejsce zwierząt w historii Warszawy, uwzględnić ich wkład w rozwój ekonomiczny, społeczny, kulturowy i naukowy miasta, podkreślić udział w wydarzeniach historycznych, a także wskazać na różnorodne relacje, jakie tworzyliśmy i tworzymy obecnie ze zwierzętami.

   Rezultaty zadania zostaną opublikowanie i bezpłatnie udostępnione na podstronie Muzeum Warszawy oraz na stronach Facebook  i YouTube .

   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

 • Stare Miasto na wiele zmysłów | ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

   Tematem wiodącym projektu jest upowszechnianie wiedzy o historii Starego Miasta w Warszawie wśród osób niewidomych i słabowidzących. W ramach programu zostanie opracowana i wdrożona trasa edukacyjna wokół 10 staromiejskich zabytków, która będzie bazą do napisania, nagrania i opublikowania 10 audiodeskrypcji oraz produkcji 11 zestawów po 10 pomocy edukacyjnych z instrukcją i mapą w opakowaniu.

   Dzięki nim uczestnicy poznają wartość historycznego centrum stolicy, odbudowanego w wyniku zaangażowania społecznego po zniszczeniach niemieckich w czasie II WŚ, co wyróżniono wpisem na listę UNESCO. Powstaną 3 nagrania audiowizualne oprowadzań z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych, które następnie zostaną udostępnione instytucjom z całej Polski pracującym z osobami z niepełnosprawnością wzroku, m.in.: z okręgów PZN.

   Po zakończeniu projektu zestawy będą również dostępne nieodpłatnie dla zwiedzających MW, a oprowadzania z użyciem materiałów kontynuowane przez przeszkolonych w ramach projektu edukatorów MW. Audiodeskrypcje i opis trasy będą stale dostępne na stronie internetowej. Materiały stworzone wg zasady projektowania uniwersalnego będą atrakcyjne i użyteczne przede wszystkim dla osób niewidomych i słabowidzących. Działania inkluzywne ukształtują społeczną świadomość wartości starówki wśród grupy, dla której nie ma obecnie takiej oferty. Projekt będzie realizowany na podstawie zawartego porozumienia o współpracy z Fundacją Wielozmysły, która posiada wiedzę nt. metod działania z tą grupą docelową.

   loga patronów

 • Warszawa Edwarda Hardwiga - Cyfrowe Opowieści | w ramach programu MKiDN: Kultura Cyfrowa 2020 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

   Zadanie przewiduje na przestrzeni dwóch lat (2020-2021) zdigitalizowanie i opracowanie unikatowych 1250 fotografii Edwarda Hartwiga oraz udostępnienie ich (także w j. angielskim) w portalu internetowym e-Katalogu zbiorów MW z wykorzystaniem metody tworzenia opowieści cyfrowych.

   W ramach zadania e-Katalog zostanie rozbudowany o nowe funkcjonalności, w celu stworzenia intuicyjnego narzędzia internetowego pozwalającego na kreatywne i inspirujące prezentowanie udostępnianych w nim zasobów cyfrowych w formie profesjonalnych treści tekstowych, atrakcyjnych form wizualnych obiektów oraz funkcji angażujących. Zorganizowane zostaną bezpłatne warsztaty edukujące w zakresie świadomego, kreatywnego i bezpiecznego wykorzystywania zasobów cyfrowych na podstawie e-Katalogu zbiorów MW i wybranych fotografii Edwarda Hartwiga, a realizacji będzie towarzyszyła szeroka kampania reklamowa. Partnerem zadania będzie Biblioteka Narodowa, która m. in. umożliwi udostępnienie 100 fotografii z zasobu w swoim Systemie POLONA.

   Dofinansowano  ze  środków  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy  z  dnia  19  listopada  2009  r. o grach hazardowych logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

   Dofinansowano ze środków m. st. Warszawy.

 • Rozbudowa regionalnej kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Warszawy poprzez zakup kolekcji fotografii Mikołaja Grynberga | w ramach programu MKIDN: Narodowa kolekcja sztuki współczesnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

   Projekt przewiduje uzupełnienie i powiększenie kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Warszawy w powiązaniu z programem promocyjnym i bezpłatną ofertą edukacyjną, poprzez zakup 27 fotografii Mikołaja Grynberga, autora zaliczanego do najwybitniejszych polskich fotografów współczesnych zajmujących się fotografią portretową.

   Mikołaj Grynberg (ur. 1966) na co dzień związany jest z Warszawą, jako artysta wszechstronny, z wykształcenia psycholog, realizujący swoje talenty również na polu literackim, w swoich pracach fotograficznych stara się z niezwykłym skutkiem wydobyć wnętrze portretowanego. Kolekcja fotografii Muzeum Warszawy ma wzbogacić się o dwa cykle: „Czas pokaże” przedstawiający młodych Warszawiaków u progu dorosłości i „Zawodowcy” z wizerunkami rzemieślników z warszawskiej Pragi. Prace te powstały w latach 2003-2007, stanowią aktualny i zróżnicowany artystycznie obraz twórczości fotografa. Muzeum Warszawy nie posiada w swoich zbiorach żadnych prac Mikołaja Grynberga, tym cenniejsza dla muzeum jest proponowana do zakupu kolekcja. Zostanie ona upubliczniona nieodpłatnie na wystawie w Muzeum Warszawskiej Pragi Oddziale MW i w e-Katalogu lub wyłącznie on-line w sytuacji zagrożenia epidemicznego, a docelowo sukcesywnie obiekty będą prezentowane w Gabinecie Fotografii na Wystawie Głównej MW.

   Obiekty można obejrzeć na stronie Muzeum Warszawy i portalu Kolekcje Muzeum Warszawy.

   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

 • Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry, oddziału Muzeum Warszawy | w ramach programu MKIDN: Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

   Realizacja zadania umożliwi zainstalowanie w osiemnastu punktach nowoczesnego o wysokich parametrach technicznych oświetlenia LED-owego, w miejsce dotychczasowego halogenowego i metalohalogenowego. Jest to niezwykle istotne ze względów ekologicznych i energooszczędnych.

   Zastosowanie technologii LED umożliwi oświetlenie fasady budynku i otoczenia nawet na znaczną odległość, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i warunków udostępniania miejsca pamięci odwiedzającym Muzeum. Ponadto ciepła barwa światła LED-owego poprawi walory wizualne – zachowa naturalny kolor elewacji zbliżony do dziennego, zgodny z projektem budowy Muzeum. Długa żywotność zastosowanych lamp wyeliminuje dotychczasową potrzebę wymieniania źródeł światła co dwa lata, co przyniesie wymierne korzyści zarówno ekologiczne, jak i finansowe.

   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

 • Poprawa warunków udostępniania miejsca pamięci odwiedzającym Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, oddziału Muzeum Warszawy | ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

   Dla zapewnienia właściwego odbioru obrazu i dźwięku, niezbędna jest wymiana dotychczasowych starych, często ulegających awariom – 2 projektorów, na nowocześniejsze o wyższych parametrach technicznych. Niezwykle istotny dla usprawnienia zwiedzania jest również zakup zestawów audioprzewodników (z dostępnym tekstem historycznym w j. polskim i angielskim), co jest szczególnie ważne przy dużej liczbie osób zwiedzających wystawę indywidualnie, a zwłaszcza dla obcokrajowców. Taka dostępność miejsca pamięci dla odwiedzających zwiększy jego siłę oddziaływania.
   Dla przybliżenia i utrwalenia w świadomości szczególnie młodych osób, pamięci o ofiarach zbrodni w Palmirach, zostanie zorganizowany wieczór wspomnieniowo-poetycki „Niech nie zgaśnie pamięć”.

   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu: MIEJSCA PAMIĘCI I TRWAŁE UPAMIĘTNIENIA W KRAJU 2019. Zadanie: Poprawa warunków udostępniania miejsca pamięci odwiedzającym Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry Oddział Muzeum Warszawy.

 • Poprawa oferty kulturalnej i dostępności Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy | ze środków Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Wartość projektu – 717 718, 53 zł

   Poziom dofinansowania z EFRR 85%

   Przedmiotem projektu była poprawa jakości oferty kulturalnej Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy poprzez zakup dodatkowego wyposażenia specjalistycznego, budowę internetowego portalu informacyjnego, przygotowanie identyfikacji wizualnej i informacji zewnętrznej o CIZ oraz zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.

   Pozyskana dotacja pozwoliła nam na poprawę dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych – zarówno wewnątrz obiektu poprzez zakup i montaż platform dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jak też na zewnątrz obiektu poprzez oznaczenie go tablicą w języku Braille’a. Dodatkowo wzbogaciliśmy ekspozycję o materiały merytoryczne, które zaprezentowane zostały w formie, która umożliwia ich odbiór przez gości o szczególnych potrzebach – niewidzących czy niedowidzących. Projekt pozwolił ponadto na zwiększenie możliwości wykorzystania obiektu na warsztaty, seminaria, seanse filmowe.

   Druga część projektu to budowa systemu e-informacji kulturalnej poprzez udostępnienie zbiorów i informacji o Centrum Interpretacji Zabytku za pomocą portalu internetowego, kompatybilnego z interaktywną aplikacją w multimedialnych ekspozytorach oraz oznaczenie obiektu i obszaru Starego Miasta w Warszawie indywidualnie zaprojektowanym totemem informacyjnym, który znalazł się przy ul. Zapiecek.

   Projekt pn. „Poprawa oferty kulturalnej i dostępności Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy“ jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

 • Modernizacja Muzeum Woli | ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Modernizacja Muzeum Woli – oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie

   Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 947 227, 80 zł;

   Działanie 5.3: „Dziedzictwo kulturowe” w ramach V Osi priorytetowej RPO WM 2014 – 2020: „Gospodarka przyjazna środowisku”

   Okres realizacji projektu od 01.07. 2016 do 31.12.2019.

   Cele główne projektu:

   1. Poprawa dostępności i rozwój zasobów muzealnych Muzeum Woli – Oddziału Muzeum Warszawy.
   2. Zachowanie dziedzictwa
   3. Usunięcie barier architektonicznych i udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych.

   Efekty Projektu:

   Projekt pozytywnie wpłynął na poprawę efektywności wykonywania zadań statutowych Muzeum i zwiększył powierzchnię udostępnianą dla zwiedzających oraz atrakcyjność oferty kulturalnej Warszawy. Efektem realizacji projektu jest również likwidacja barier architektonicznych i udostępnienie obiektu i oferty kulturalnej osobom o różnych formach niepełnosprawności. Prace modernizacyjne i renowacyjne przyczyniły się do zahamowania procesu degradacji obiektu zabytkowego jakim jest Muzeum Woli, nadaniu mu nowych funkcji poprzez stworzenie nowej powierzchni wystawienniczej, nowych form prezentacji oferty kulturalnej, kawiarni i sklepu z pamiątkami. Inwestycja przyczyniła się do ocalenia zabytkowego budynku o unikalnych wartościach artystycznych i historycznych oraz pozwoliła ocalić go dla przyszłych pokoleń.

 • Poprawa warunków funkcjonowania Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry, w tym otaczającej przestrzeni | ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

   Zadanie jest m.in. kontynuacją prac z 2016 r. dotyczących poprawy funkcjonowania przestrzeni otaczającej muzeum.

   Obecnie istnieje konieczność zabezpieczenia palisadą osuwającej się ziemnej skarpy z drugiej strony obiektu oraz oddzielenia pasa zieleni w obrębie parkingu. Niezbędne jest również wykonanie prac zabezpieczających szklane tubusy z drzewami, znajdujące się na sali wystawowej przed gwałtownymi warunkami atmosferycznymi i ptakami.

   Realizacja zadania umożliwi także konserwację 33 obiektów ze zbiorów martyrologicznych, które w sposób istotny będą mogły wzbogacić ekspozycję. Z kolei doposażenie działalności poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego poprawi obsługę licznych uroczystości plenerowych i wydarzeń kameralnych, a statyw do aparatu zapewni wysoką jakość ich rejestracji oraz zakup komputera przenośnego umożliwi obsługę prezentacji multimedialnych w sali edukacyjnej. Dla utrwalenia pamięci o ofiarach zostanie zorganizowany wieczorek „Niech nie zgaśnie pamięć”.

   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci. Zadanie: Poprawa warunków funkcjonowania Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry, oddziału Muzeum Warszawy, w tym otaczającej przestrzeni.

 • Modernizacja wystawy stałej w Muzeum Farmacji | ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

   Projekt przewiduje modernizację wystawy stałej w Oddziale Muzeum Warszawy – Muzeum Farmacji. Na wystawie zostaną zaprezentowane najcenniejsze zgromadzone eksponaty. Część z nich zostanie poddana pracom konserwatorskim. Ekspozycja będzie się składała z czterech części, które w sposób nowatorski pozwolą poznać zwiedzającemu historię polskiej farmacji, w tym rolę warszawskich aptekarzy i firm farmaceutycznych.

   W pierwszej sali zrekonstruowane zostanie wnętrze apteki z okresu XX-lecia międzywojennego. Dalsza część wystawy przedstawi najbardziej popularne postaci leków, metody ich otrzymywania i działania. Kolejny fragment poświęcony szkłu aptecznemu ukaże piękno i finezję przedmiotów użytkowych, które przez lata stanowiły wyposażenie aptek. W Muzeum znajdzie się również sala poświęcona farmacji japońskiej.

   Wystawa poprzez swoją innowacyjną koncepcję merytoryczną i aranżacyjną, odmienną od ekspozycji w innych podobnych instytucjach w Europie, wyróżni warszawskie Muzeum Farmacji na tym tle. Dzięki temu stanie się ono inspiracją dla muzeów planujących modernizację swoich wystaw. Wystawie będzie towarzyszył dwujęzyczny katalog – pierwsza taka publikacja w historii Muzeum.

   Została również przygotowana dla grup zorganizowanych bogata oferta edukacyjna.

   Zadanie zostało objęte honorowym patronatem Prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

   Modernizację wystawy stałej w Muzeum Farmacji, oddziale Muzeum Warszawy, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Wspieranie działań muzealnych 2017.

 • Remont pałacyku przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie | ze środków MKiDN

   Okres realizacji  04.05.2015–30.11.2015

   Kwota dofinansowania: 550 000 zł

   Prace polegały na remoncie i konserwacji elewacji, wykonaniu izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszeniu i wymianie części stolarki okiennej i drzwiowej. Dzięki inwestycji udało się zabezpieczyć, zachować i utrwalić substancję zabytkową obiektu oraz przywrócić historyczny wygląd elewacji budynku wg zachowanej ikonografii z okresu przedwojennego. Powyższe działania spowodowały, iż obiekt może być efektywniej wykorzystywany w celach kulturalnych i edukacyjnych, stosownie do wymagań współczesnego muzealnictwa.

   Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program Dziedzictwo kulturowe, priorytet 1 Ochrona zabytków.

 • Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry | ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   You are using an outdated browser. Upgrade your browser today or install Google Chrome Frame to fully enjoy this site.

   Poprzednia, ponad trzydziestoletnia siedziba Muzeum nie była wystarczająca na potrzeby bogatych zbiorów. Również organizacja przestrzeni budynku nie pozwalała na odpowiednią prezentację eksponatów. Brakowało nowoczesnego wyposażenia, które pozwoliłoby tak ważnemu miejscu pamięci narodowej stać się muzeum na miarę XXI wieku. Aby sprostać oczekiwaniom współczesnego odbiorcy, opracowano projekt nowej siedziby i ekspozycji. Inwestycja została zrealizowana dzięki funduszom miejskim, unijnym a ekspozycja dzięki wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

   Projekt budowy Muzeum obejmował rozbiórkę starego obiektu, prace budowlane przy wznoszeniu nowego budynku, zakup niezbędnego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół Muzeum (m.in. modernizacja parkingu). Nowa siedziba łączy aspekt historyczny z walorami przyrodniczymi okolicy (Puszcza Kampinoska obfitująca w wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt). Muzeum zajmuje powierzchnię 1100 m² i jest podzielone na dwie podstawowe strefy użytkowe. Pierwsza część (od strony wschodniej) pełni funkcję przestrzeni ekspozycyjnej. Druga część budynku (od strony zachodniej) przeznaczona jest na funkcje uzupełniające tj.: administrację, zaplecze techniczne, sanitariaty, część wejściową z zapleczem (szatnia, ochrona).

   Od 5 kwietnia 2011 r. czynna jest nowa siedziba Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry. Nowy budynek charakteryzuje nowoczesna architektura projektu arch. Szczepana Wrońskiego i Wojciecha Condera z firmy WXCA S.C. Scenariusz multimedialnej ekspozycji opracował zespół historyków z Muzeum Historycznego m.st. Warszawy pod kierunkiem kurator Joanny Maldis, aranżację plastyczną przygotowali architekci wnętrz – Marek i Maciej Mikulscy

   Tytuł projektu: Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry

   Wartość projektu: 7 643 107,43 PLN
   Wkład m.st. Warszawy: 4 988 834,53 PLN
   Koszty kwalifikowane: 3 122 674,00 PLN
   Procent dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych
   Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2 654 272,90 PLN
   Beneficjent: Miasto stołeczne Warszawa
   Koszty całkowite budowy Muzeum: 9 418 666,75 PLN

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

 • Zakup sprzętu i wyposażenia - II etap Wystawy Głównej | ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

   Tytuł projektu: Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie

   Beneficjent: m.st. Warszawa

   Jednostka realizująca projekt: Muzeum Warszawy

   Wartość całkowita: 8 754 094,86 zł

   Wydatki kwalifikowalne: 5 801 229,07 zł

   Dofinansowanie: 4 640 983,25 zł (80% wydatków kwalifikowalnych)

   Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 , Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

   Okres realizacji projektu: 24.08.2016 r. – 30.11.2018 r.

   Cel projektu: Głównym celem proj. jest rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Muzeum Warszawy (MW) oraz zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu poprzez zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalno – edukacyjnej. Realizacja projektu przyczyni się też do rozszerzenia oferty turystycznej i kulturowej Warszawy, przybliżenia historii i dziedzictwa kulturowego miasta oraz wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze i rozwoju kompetencji społecznych w tym zakresie, co sprzyja rozwojowi społeczno – gospodarczemu obszaru (w wyniku samej realizacji projektu utworzonych zostanie 5 nowych, trwałych miejsc pracy).

   Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez wykonanie następujących zadań:

   1. Zakup wyposażenia wystawienniczo – meblowego (m.in.: gablot, ekspozytorów, postumentów ekspozycyjnych, passe – partout, krzeseł, ław, siedzisk, zasłon, ram do obrazów wraz z zawiesiami, tabliczek z opisami i tekstami wystawowymi, manekinów na zabytkowe ubrania, podstawek pod muzealia),
   2. Zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia działalności kulturalnej (m.in. ekranów, rzutnika, projektora i nagłośnienia)
   3. Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dostosowania Wystawy do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. niewidzenie, niedowidzenie, niesłyszenie, niedosłyszenie). Między innymi: audiodeskrypcja wybranych obiektów do odsłuchania na miejscu, tłumacz PJM – online, podpisy w języku Braille’a oraz druk powiększony dla niedowidzących, dostosowanie Wystawy do potrzeb osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną:
   • teksty uproszczone;
   • udostępnienie przewodnika przed wizytą;
   • mapa aktualnych wystaw, druki o specjalnym, uproszczonym tekście, wzbogacone schematycznymi rysunkami.

   4. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu,

   5. Działania promocyjne i informacyjne.

 • Modernizacja, konserwacja, oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie | ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

   Umowa finansowa nr 20/2014/PL08/MF EOG Z DN. 27.08.2014 r.

   Projekt pn. „Modernizacja, konserwacja, oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

   Program: „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”

   Operator Programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

   W ramach Projektu „OdNowa” przeprowadzony został  pierwszy od czasu powojennej odbudowy Starego Miasta gruntowny remont kamienic muzealnych, z wyłączeniem piwnic, przywracający założoną przez konserwatorów w latach 50. XX wieku kolorystykę elewacji oraz walory detali architektonicznych. Wszystkie prace wewnątrz i na zewnątrz zostały zaprojektowane i przeprowadzone w taki sposób, by przy zachowaniu pierwotnego układu przestrzennego poszczególnych budynków zadbać o optymalny układ funkcjonalno-przestrzenny wynikający z funkcji muzealnych. W trakcie realizacji zastosowano metody i technologie w minimalnym stopniu ingerujące
   w najcenniejsze wnętrza i przywracające im świetność dzięki zabiegom konserwatorskim. Obiekt został również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o różnym stopniu i zakresie.

   Całościowy koszt inwestycji to ponad 64 mln zł, z czego 46 mln zł to fundusze z dotacji inwestycyjnej Urzędu m. st. Warszawy, a ponad 18 mln zł to wartość dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   Wystawa główna „Rzeczy warszawskie” to ponad 7000 przedmiotów w 21 tematycznych gabinetach. Wśród pokazywanych obiektów są dzieła sztuki i rzeczy codzienne, wszystkie są oryginałami. W maju otwarta została pierwsza część wystawy, składająca się z 8 gabinetów i części towarzyszących (Danych warszawskich i Dziejów Kamienic), a także program edukacyjny. Zwiedzający mogą również skorzystać z kawiarni, księgarni, biblioteki z czytelnią varsavianistyczną, kina, a także punktu widokowego. Premierę drugiej części wystawy i wystawy czasowej zaplanowano na 2018 rok.

 • Zakup obrazu Marcina Zaleskiego „Obchody uroczystości Jordanu w Warszawie” | ze środków MKiDN

   Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zbiory Muzeum Warszawy wzbogaciły się o nowy obraz Marcina Zaleskiego przedstawiający Obchody uroczystości Jordanu w Warszawie. Obraz – namalowany w 1836 roku – uchodził do niedawna za zaginiony.

   Nowy nabytek Muzeum Warszawy to obraz Marcina Zaleskiego (1796-1877), najwybitniejszego polskiego wedutysty XIX w., który specjalizował się w widokach Warszawy oraz wnętrz warszawskich budowli. Artysta przez ponad 20 lat był pedagogiem w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie uczył perspektywy i rysunku. Obchody uroczystości Jordanu w Warszawie namalował w 1836 roku (olej na płótnie, 75,5 x 99 cm, sygn.: „Zaleski. pinxit 1836”). W tym samym roku prezentował obraz na Wystawie Sztuk Pięknych w Pałacu Kazimierzowskim. Zapewne w jeszcze XIX wieku trafił do prywatnych zbiorów w Rosji. Kilka lat temu został przywieziony z Rosji do Polski przez prywatnego kolekcjonera.

   Obraz przedstawia uroczystą ceremonię święta Jordanu, zwanego także Epifanią, obchodzonego w kościele prawosławnym 19 stycznia (6 stycznia w kalendarzu juliańskim). Tego dnia na pamiątkę chrztu Chrystusa w Jordanie dokonuje się obrzędu święcenia wody. Scena zarejestrowana przez Marcina Zaleskiego rozgrywa się w Warszawie u podnóża Zamku Królewskiego. Na pomoście ustawionym w nurcie Wisły widać szpalery żołnierzy z chorągwiami, duchownych w szatach liturgicznych oraz rosyjskich wojskowych i urzędników. Na czele carskich dygnitarzy kroczy namiestnika Królestwa Polskiego, Iwana Paskiewicza w mundurze generała feldmarszałka. W dolnej części obrazu malarz przedstawił grupki mieszkańców Warszawy stojących na skutej lodem Wiśle.
   Obraz jest interesujący nie tylko ze względu na wartość artystyczną, ale także jego kontekst historyczny. Powstał po upadku powstania listopadowego w okresie represji i likwidacji autonomii Królestwa Polskiego. Władze carskie zniosły dotychczasową konstytucję, wprowadziły stan wojenny, a administrację podporządkowały rosyjskim służbom policyjno-wojskowym. Dla zastraszenia Polaków wzniesiono Cytadelę. Politykę represji realizował Iwan Paskiewicz, namiestnik Królestwa Polskiego w latach 1832-1856. Paskiewicz wspierał rozwój prawosławia. W 1834 roku odebrał pijarom kościół przy ulicy Długiej, który następnie został przebudowany na sobór Świętej Trójcy. Na reducie wolskiej kazał urządzić cmentarz prawosławny, a kościół św. Wawrzyńca – w którym zginął generał Józef Sowiński – przebudować na cerkiew. W murach cerkwi umieszczono spiżowe tablice z napisami sławiącymi cara. Ostentacyjne obchodzenie prawosławnego święta religijnego u podnóża niegdysiejszej siedziby królów polskich i polskiego sejmu (po powstaniu zamek stał się rezydencją Paskiewicza) było działaniem obliczonym na efekt propagandowy. Miało pokazać Polakom kto teraz dzierży władzę polityczną. Eksponowanie i propagowanie prawosławia służyło podkreśleniu politycznej dominacji Rosji w Warszawie i całym Królestwie Polskim.

   W zbiorach Muzeum Warszawy znajduje się 8 oryginalnych dzieł Marcina Zaleskiego. Prócz nich muzeum posiada 11 obrazów niegdyś przypisywanych temu artyście, w rzeczywistości wykonanych w XIX wieku przez jego uczniów i naśladowców.

   Zakup obrazu Marcina Zaleskiego „Obchody uroczystości Jordanu w Warszawie” do kolekcji Muzeum dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Kolekcje – priorytetu 4: Kolekcje muzealne.

 • Zakup kolekcji projektów warsztatowych sreber i brązów warszawskiej wytwórni Bracia Łopieńscy | ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

   Projekty sreber i brązów w kolekcji Muzeum Warszawy

   Muzeum Warszawy otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup 78 projektów warsztatowych warszawskiej wytwórni Bracia Łopieńscy.

   Jest to jedna z najstarszych – do dzisiaj istniejących – warszawskich firm brązowniczych. Założona została w 1862 roku przez Jana Łopieńskiego, a następnie była prowadzona przez jego spadkobierców.

   Projekty warsztatowe pozostawały cały czas w rękach rodziny. Oprócz rysunków i projektów – wykonanych na kalce lub papierze – dodatkowo nabyty został  druk dyplomu oraz jego projekt. Na wielu egzemplarzach zachowały się pieczęcie firmowe oraz  zapiski warsztatowe, w tym wymiary, komentarze, daty. Większość zbioru pochodzi z pierwszej ćwierci XX wieku, ale są też egzemplarze z końca XIX wieku.

   Jest to zespół zróżnicowany zarówno pod względem zakresu tematów, jak i stylistyki. Szczególnie piękne i warte uwagi są rysunki, przedstawiające obiekty złotnicze: imbryki, talerze, dzbanki oraz brązownicze, takie jak : klamki, okucia, świeczniki.

   [Projekty warsztatowe z wytwórni Bracia Łopieńscy, obiekt przed konserwacją, fot. Muzeum Warszawy]

   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Kolekcje Muzealne 2017. Zadanie: Zakup kolekcji projektów warsztatowych warszawskiej wytwórni Bracia Łopieńscy.

 • Zakup tkanin i projektów tkanin żakardowych Zofii Matuszczyk-Cygańskiej | ze środków MKiDN

   Tkaniny i projekty tkanin żakardowych Zofii Matuszczyk-Cygańskiej – nowe nabytki do kolekcji pamiątek po Warsztatach Tkackich Spółdzielni Artystów „Ład”. Zakup został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

   Działalność warszawskiej Spółdzielni Artystów Ład jest jednym z najciekawszych zjawisk w sztuce polskiej XX wieku. W zgromadzonym w Muzeum Warszawy zbiorze zabytków, związanych z wytwarzaniem ładowskich tkanin żakardowych jest obecnie ponad 1800 pozycji inwentarzowych. To urządzenia tkackie, projekty, rysunki techniczne, łańcuchy kart żakardowych, próbki tkanin w różnych koloryzacjach, wreszcie przykłady wielkoformatowych żakardowych  tkanin dekoracyjnych.

   W 2010 roku Muzeum Warszawy zakupiło dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego spuściznę po Warsztatach Tkackich Spółdzielni Artystów Ład. Przejęcie jej do zbiorów Muzeum pozwoliło na ocalenie zabytków, zagrożonych degradacją i rozproszeniem. W 2012 roku, dzięki kolejnej dotacji ministerialnej, część tego zbioru poddano konserwacji. Do zakupionych pamiątek dołączono wkrótce blisko 50 nowych obiektów: tkanin i próbek tkanin, pozyskanych jako dary osób prywatnych. W 2017 roku Muzeum Warszawy otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na zakup kolejnej partii ładowskich tkanin i projektów tkanin żakardowych. Są to prace autorstwa Zofii Matuszczyk-Cygańskiej.

   Wybrane tkaniny i projekty można obejrzeć na wystawie w Muzeum Warszawskiej Pragi od 14 listopada do 31 grudnia 2017 roku.

   Zadanie: Zakup kolekcji tkanin i projektów tkanin żakardowych. Dofinansowanie zadania ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach priorytetu Kolekcje Muzealne 2017

 • Zakup kolekcji brązów firmy Łopieńskich | ze środków MKiDN

   Kolekcja brązów firmy Łopieńskich w Muzeum Warszawy wzbogaciła się o kolejne cztery eksponaty 

   Muzeum Warszawy zakupiło cztery brązy wykonane przez warszawską firmę Łopieńskich. Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do zbiorów trafiły: żardiniera z pełnoplastycznymi postaciami bachantek, kandelabr w typie empire z motywami egipskimi, statuetka Syrenka oraz medalion z wizerunkiem Antoniego Ostrowskiego.

   Jednym z głównych celów działalności Muzeum Warszawy jest gromadzenie obiektów związanych z dziejami stolicy. Pielęgnując pamięć i budując tożsamość miasta muzeum od lat kolekcjonuje wyroby rodzinnych firm, których losy ściśle splotły się z historią Warszawy. Przedmioty, które zostały zakupione do zbiorów powstały w pracowni brązowniczej, założonej w 1862 roku i prowadzonej kolejno przez cztery pokolenia warszawskiej rodziny Łopieńskich.

   Żardiniera oraz kandelabr stanowią przykład wysokiej klasy wyrobów brązowniczych powstających w początkach XX wieku, nawiązujących do modnych w tym okresie brązów francuskich z początku XIX wieku. Statuetka Syrenka wykonana przez Tadeusza Łopieńskiego po 1960 roku reprezentuje powojenną twórczość firmy (do tej pory muzeum nie posiadało wyrobów powstałych po roku 1945). Medalion – najprawdopodobniej obiekt unikatowy – jest ważny dla muzeum nie tylko ze względu na wysoką klasę artystyczną, ale również z powodu osoby portretowanego – Antoniego Ostrowskiego, który pełnił funkcję dowódcy Gwardii Narodowej Warszawskiej w powstaniu listopadowym.

   Zarówno wysoki poziom wyrobów wykonywanych przez firmę Łopieńskich, jak i ścisły związek rodziny z Warszawą zadecydowały, że są one systematyczne nabywane do kolekcji Muzeum Warszawy. Obecnie w zbiorach znajdują się 59 eksponatów tej firmy, w tym 21 medalionów i plakiet, 32 przedmioty z zakresu rzemiosła artystycznego oraz 6 rzeźb.

   Zakup kolekcji brązów warszawskiej firmy „Bracia Łopieńscy” dla wzbogacenia zbioru Muzeum dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Kolekcje – priorytetu 4: Kolekcje muzealne.

 • Publikacja serii wydawniczej "Archeologia dawnej Warszawy" | ze środków MKiDN

   Archeologia dawnej Warszawy

   Muzeum Historyczne m. st. Warszawy otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych”, na przygotowanie i wydanie do końca 2013 r. – 2. i 3. tomu publikacji serii wydawniczej MHW pt. „Archeologia dawnej Warszawy”.

   Zawartość tomów to kompleksowe opracowanie wyników badań archeologicznych i architektonicznych dotyczących dziejów średniowiecznej i nowożytnej Warszawy. Bazą opracowania będą materiały zabytkowe i dokumentacja badań zgromadzona w zbiorach archiwalnych Muzeum Historycznego m. st. Warszawy oraz innych instytucji zajmujących się -badaniami archeologicznymi i architektonicznymi Warszawy. W ramach zadania zostaną wydane dwa tomy zawierające teksty opracowania, ilustracje w postaci planów i tablic z materiałem zabytkowym.

   Publikacja pozwoli na realizację jednego z głównych celów badań naukowych, jakim jest, poza gromadzeniem i dokumentowaniem śladów przeszłości Warszawy, także upowszechnianie i przybliżanie tej wiedzy środowisku naukowemu i innym zainteresowanym osobom. Publikacja zostanie przygotowana w wersji polsko-angielskiej w nakładzie po 300 egzemplarzy każdy tom.

   Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet, Ochrona zabytków archeologicznych, II i III tomu publikacji serii wydawniczej MHW Archeologia dawnej Warszawy.

 • Zakup kolekcji portretów rodziny Piotra Fergussona-Teppera | ze środków MKiDN

   Portrety Fergusonów Tepperów

   W maju 2013 r. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy nabyło – dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zespół 9 portretów członków rodziny warszawskiego bankiera, Piotra Fergussona-Teppera (1732-1794). Przedstawiają one: żonę bankiera – Marię Filipinę Tepper (1739-1792) z najmłodszym synem Ottonem Walterem, sześcioro dzieci bankiera oraz dwóch jego zięciów – Augusta Wilhelma Arndta i Józefa von Axta. Portrety zostały namalowane w 1780 r. na zamówienie Marii Filipiny Tepper przez berlińskiego pastelistę, Johanna Bardou, a następnie wysłane do Edynburga. Były darem żony bankiera dla jego stryjecznego brata, Waltera Fergusona, mieszkającego w Szkocji, z której pochodził ojciec bankiera.

   Obrazy, zachowane w dobrym stanie, po ponad 230 latach powróciły do Warszawy, aby wzbogacić galerię portretów osobistości warszawskich, znajdujących się w Muzeum Historycznym. Piotr Fergusson-Tepper był najbogatszym bankierem w Polsce w 2. połowie XVIII w., największym wierzycielem króla Stanisława Augusta. Należał do niego m.in. Pałac pod Czterem Wiatrami przy ulicy Długiej i Pałac Tepperów przy Miodowej.

   Obrazy można oglądać od 3 grudnia 2013 r. do 2 lutego 2014 r. na wystawie w Muzeum Woli przy ul. Srebrnej 12 (oddział Muzeum Historycznego).

   Zakup kolekcji portretów rodziny Piotra Fergussona-Teppera do zbiorów MHW dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Kolekcje – priorytetu 4: „Kolekcje muzealne”.

 • Renowacja i adaptacja piwnic Staromiejskich Warszawy | ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

   Nazwa projektu: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

   Informacje dotyczące projektu:
   Wartość całkowita projektu: 34,72 mln zł (8,82 mln €)
   Wkład własny m.st. Warszawy: 17,12 mln zł (4,35 mln €)
   Wartość dofinansowania z funduszy UE: 17,60 mln zł (4,47 mln €)
   Źródło dofinansowania: Norweski Mechanizm Finansowy
   Program Operacyjny: Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
   Priorytet: 3. Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast
   Okres realizacji: 10.2008 r. – 12.2011 r.
   Jednostka realizująca projekt: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy/Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
   Numer złożonego wniosku: PL0236
   Umowa – 39/Pl0236/NMF/2008 z dnia 12.12.2008 r.

   Więcej informacji: www.piwnice.um.warszawa.pl

   O projekcie – adaptacji piwnic staromiejskich

   Prace projektowe nad projektem renowacji i adaptacji na cele kulturalne piwnic Starego Miasta Warszawy rozpoczęły się w 2006 roku, a zakończenie robót budowlanych ostatnich piwnic nastąpiło w 2012 roku. W wyniku realizacji projektu powstała ścieżka turystyczna pod nazwą Szlak Kulturalnych Piwnic Starego Miasta, która ma przybliżyć zwiedzającym historię powstawania, zniszczenia i odbudowy Starówki, a także umożliwić im poznanie jedynych, oryginalnych fragmentów historycznych murów.

   Celem projektu była:

   • renowacja piwnic w obiektach przy ulicach: Boleść 2, Rynek Starego Miasta 2, Brzozowa 11/13 oraz Jezuicka 4 (łączna powierzchnia piwnic podlegająca renowacji i adaptacji wynosi 2856,27 m2);
   • adaptacja na cele kulturalne restaurowanych pomieszczeń;
   • utworzenie Centrum Interpretacji Zabytku ze stałą Wystawą Historii Odbudowy Starego Miasta oraz z Punktem Informacji Turystycznej.

   Adres inwestycji: Rynek Starego Miasta 28 – 42
   Inwestor: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
   Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
   Generalny Wykonawca: AMP Sp. z o.o. i RENOVA Sp. z o.o.
   Biuro Projektowe: „ŚPIEWAK” FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA z Ożarowa Mazowieckiego
   Inwestycja zakończona

   W piwnicach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy przy ul. Rynek Starego Miasta 28-42 przewidziano zwiększenie powierzchni wystawienniczych, w ramach których udostępniona zostanie ekspozycja dotycząca najstarszej historii Warszawy, od jej początków do momentu uzyskania stołeczności, szczególnie w dziedzinie archeologii. Dla najmłodszych zwiedzających w remontowanych piwnicach przewiduje się wystawę z cyklu „Legendy Warszawskie”. Planowane jest także otwarcie części poświęconej tradycjom warszawskim w dziedzinie handlu winami oraz polskimi miodami. Natomiast niewielka część ekspozycji przedstawiać będzie warszawskie piwnice winne.
   Siedziba Muzeum Historycznego – zespół 11 kamienic na Rynku Starego Miasta – stanowi najbardziej reprezentacyjną północną pierzeję, zwaną Miejską, a od 1916 roku stroną Dekerta. To cenny przykład siedemnastowiecznej architektury mieszczańskiej, wartościowy tym bardziej, iż zachowało się tu najwięcej substancji zabytkowej. Wszystkie kamienice zaadoptowane na Muzeum Historyczne m.st. Warszawy odbudowano po zniszczeniach wojennych w latach 1948 – 1954. Dzieło rekonstrukcji całego zabytkowego zespołu miejskiego Starego Miasta w układzie przestrzennym z XVII – XVIII wieku nie miało dotąd precedensu w historii Europy.

 • Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego | ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

   Informacje dotyczące projektu:

   Wartość całkowita projektu: 10,96 mln zł
   Wkład m.st. Warszawy: 4,39 mln zł
   Wartość dofinansowania z funduszy UE: 6,57 mln zł
   Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
   Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
   Priorytet: VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
   Działanie: 6.1 Kultura
   Okres realizacji: 8.07.2008 r. – 30.06.2011 r.
   Jednostka realizująca projekt: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
   Beneficjent: m.st. Warszawa


   Opis projektu:

   Przedmiotem projektu jest przebudowa i adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego (Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy) w Warszawie przy ul. Długiej 13/15 wraz ze strefą wejścia zlokalizowaną w części parteru Katedry. Projekt ma na celu podniesienie znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez poprawę oferty kulturowej i wzrost dostępności kultury.

   Na ponad 340 m2 odwiedzający Muzeum mogą zapoznać się z dziejami kapelanów wojskowych, obejrzeć eksponaty związane z postaciami poszczególnych biskupów polowych oraz misjami wojskowymi, dotyczące pracy i roli kapelanów wojskowych w życiu żołnierzy i ludności cywilnej. Nowopowstały obiekt umożliwia zgromadzenie w jednym miejscu rozproszonych dzieł sztuki, zabytków kultury materialnej, pamiątek ilustrujących tradycję i dokonania duszpasterstwa wojskowego. Obok bogatej ikonografii dotyczącej kapelanów wojskowych obejrzeć można przedmioty liturgiczne, tj. ołtarze polowe, wyposażenie kaplic polowych, mundury kapelanów i wiele innych pamiątek związanych z działalnością kapelanów wojskowych. Ekspozycję stałą wzbogacać będą wystawy czasowe.

   Nowopowstała instytucja jest obiektem nowoczesnym, odpowiadającym wymogom współczesnego muzealnictwa oraz oczekiwaniom gości Muzeum, w tym także młodzieży. To dla nich już teraz organizowane są lekcje muzealne.  Nasycenie przestrzeni muzealnej najnowocześniejszymi nośnikami multimedialnymi zaspokaja oczekiwania różnorodnych grup zwiedzających. Zainteresowani mogą obejrzeć filmy dokumentalne i fabularne, przeczytać opisy na Ipadach czy zapoznać się z ekspozycją za pomocą paneli dotykowych

   Muzeum jest w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie zostały wykonane odpowiednie prace adaptacyjne, dzięki którym osoby niepełnosprawne będą miały pełny dostęp do budynku. Uroczyste otwarcie Muzeum nastąpiło 8 grudnia 2010 r.

   Projekt pomyślnie przeszedł etap oceny formalnej i merytorycznej i uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23.02 2010 roku znalazł się na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

   14 września 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

 • Remont i renowacja zespołu zabytkowych kamienic praskich oraz ich adaptacja na cele Muzeum Warszawskiej Pragi | ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

   Informacje dotyczące projektu:

   Wartość całkowita projektu: 37 996 320,50 zł
   Wartość dofinansowania z funduszy UE: 12 123 380,04 zł
   Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
   Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
   Priorytet: XI Kultura i dziedzictwo kulturowe
   Działanie: 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
   Okres realizacji: lata 2007 – 2014
   Jednostka realizująca projekt: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
   Beneficjent: Miasto stołeczne Warszawa

   Opis projektu:

   21 października 2010 r. – w tymczasowym biurze Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Ząbkowskiej, Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisali umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

   Muzeum Warszawskiej Pragi jest pierwszą placówką muzealną na prawym brzegu Wisły przy ul. Targowej 50/52, zlokalizowaną w jednych z najstarszych zachowanych obiektów mieszkalnych na terenie prawobrzeżnej Warszawy, z unikatowym zespołem modlitewni (zachowane polichromie), w bezpośrednim sąsiedztwie Bazaru Różyckiego (najstarszego działającego targowiska Warszawy). Obiekty objęte projektem mają wyjątkowe znaczenie i są unikalne w skali kraju. W obiektach przy ul. Targowej znajdował się dawny żydowski dom modlitwy, na ścianach sal modlitw zachowały się fragmenty malowideł przedstawiające Żydów modlących się pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie i Grób Racheli w Betlejem. Sale modlitewni wraz z zachowanymi polichromiami są zabytkiem unikatowym w skali Warszawy i województwa mazowieckiego. Zachowana modlitewnia ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Muzeum Warszawskiej Pragi. Jest cennym źródłem do badania kolorystyki malowideł w warszawskich domach modlitwy, znanych wyłącznie z czarno-białych fotografii. Jest także jednym ze świadectw wielokulturowości dzielnicy. Już w tej chwili jest jednym ze stałych punktów tras wycieczek realizowanych szlakiem judaików. Bogactwo dziedzictwa kulturowego tego terenu, zachowana ciągłość osadnicza, elementy folkloru miejskiego, a także świadomość własnej tożsamości, którą można zaobserwować wśród współczesnych mieszkańców Pragi, pewna egzotyczność i odrębność terenu, są punktem wyjścia do szeroko zakrojonych badań i dokumentacji. Wszystkie te cechy stanowią o rosnącej wciąż atrakcyjności turystycznej prawobrzeżnej Warszawy, którą funkcjonujące tu muzeum ma szansę jeszcze podnieść. Ta wielokulturowość znajdzie szczególne uwypuklenie w ekspozycji stałej Muzeum.

   Przedmiotem projektu był remont i renowacja zespołu zabytkowych kamienic praskich, położonych w Warszawie przy ulicy Targowej 50/52, wraz z ich otoczeniem oraz ich adaptacja na cele Muzeum Warszawskiej Pragi jako Oddziału Muzeum Warszawy, nad którym nadzór sprawuje Urząd m.st. Warszawy. Zakres przedmiotu projektu obejmował:

   1. Remont i adaptację na cele muzealne trzech kamienic frontowych i oficyny w podwórzu (kamienica Rothblitha 1818-1819, kamienica Sokołowskiego 1872-1873, kamienica Rothblitha 1829-1830)
   2. Renowację zabytkowego podwórka
   3. Wzniesienie nowego budynku o funkcjach administracyjno-edukacyjnych.

   Realizacja tego projektu koresponduje z rozpoczętym procesem rewitalizacji tego rejonu, podjętym w ramach funduszy unijnych.

   Adresaci działań muzeum to mieszkańcy zarówno prawobrzeżnej Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia), jak i całego miasta, którego częścią dziedzictwa jest strona praska, środowiska lokalne, które potrzebę istnienia placówki podnoszą od lat; środowiska twórcze działające na prawym brzegu Wisły, turyści odwiedzający miasto, środowiska żydowskie, rodzime i emigracyjne, odwiedzające miasto, placówki edukacyjne na terenie miasta (szkoły wszystkich poziomów), środowiska naukowe miasta i kraju (przede wszystkim varsavianiści).

   Muzeum Warszawskiej Pragi jest oddziałem Muzeum Warszawy.

 • Wystawa "Bracia Łopieńscy – Tytani warszawskiego brązownictwa" | ze środków MKiDN

   Po 35 latach od pierwszej wystawy poświęconej braciom Łopieńskim, Muzeum Woli kontynuuje opowieść o mistrzach warszawskiego brązownictwa. Nowa wystawa poświęcona firmie, której renoma miała międzynarodowy wymiar, zbiega się z ważnym współczesnym trendem, powrotem do lokalności i rzemiosła, a także ze znaczącą przemianą w samym Muzeum Woli.

   Historię Łopieńskich wszyscy znają, jednakże tylko zdawkowo. O dziejach związanej z Warszawą od czterech pokoleń rodziny wybitnych rzemieślników, przeczytać można zaledwie kilkanaście stron, gdyż dotąd nie ukazała się jeszcze poświęcona jej monografia. Stąd, bazując na niepublikowanych jeszcze materiałach archiwalnych, przedstawimy historię firmy możliwie szczegółowo. Jako jej ilustracja zaś posłużą najwybitniejsze dzieła z warsztatu Łopieńskich. Pochodzą one zarówno ze zbiorów muzealnych (np. wieniec ofiarowany Ignacemu Paderewskiemu), jak i prywatnych (Świst i Poświst, srebrna oprawa albumu rodziny Chłapowskich). Chcąc zaprezentować pełen obraz twórczości oraz różnorodność asortymentu wytwórni pokażemy także niepublikowane wcześniej archiwalne fotografie przedstawiające najbardziej interesujące wyroby z oferty handlowej.

   ­

   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytetu 2 – Wspieranie działań muzealnych.

 • Odznaki, żetony i medale nagrodowe ze zbioru rodziny Popielarskich w kolekcji Muzeum Warszawy | ze środków MKiDN i m. st. Warszawy

   Muzeum Warszawy otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy na zakup 56 odznak, żetonów i medali nagrodowych powstałych w warszawskich zakładach grawersko-medalierskich w okresie od drugiej połowy XIX wieku do lat 30. XX wieku.

   Zbiór tworzony był od lat 60. XX wieku przez trzy pokolenia kolekcjonerów, którzy w sposób planowy włączali do niego obiekty unikatowe, rzadko pojawiające się na rynku antykwarycznym. Większość zbioru pochodzi z pierwszej ćwierci XX wieku.

   Walorem zakupionych obiektów jest wysoki poziom artystyczny i różnorodność tematyczna. Dokumentują one wydarzenia wojenne w Warszawie 1914-1918 i odradzającą się stołeczność miasta, działalność organizacji sportowych, takich jak Warszawskie Towarzystwo Cyklistów i Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, instytucji miejskich, organizacji gospodarczych, społecznych i kulturalnych, upamiętniają miejsca, osoby i wydarzenia z życia miasta i jego mieszkańców.

   Zadanie: Zakup kolekcji falerystycznej do zbiorów Muzeum Warszawy

   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu: Kolekcje Muzealne 2018

                    

 • Wazon z Królewskiej Fabryki Farfurowej w Belwederze w kolekcji Muzeum Warszawy | ze środków MKiDN i m. st. Warszawy

   Muzeum Warszawy otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy na zakup wazonu z Królewskiej Fabryki Farfurowej w Belwederze.

   Wyroby pochodzące z tej warszawskiej manufaktury cechowały się wysokim poziomem artystycznym ręcznie nanoszonych malatur. Luksusowe, bogato zdobione wazony należały do najlepszych osiągnięć królewskiej farfurni.

   Zakupiony wazon powstał w latach 1770-1880, jest to fajans, kryty białym szkliwem cynowym, złocony oraz malowany farbami naszkliwnymi.

   Wazon ozdobiony jest dekoracją typu chinoiserie – czyli nawiązującą do wzorów chińskich. Umieszczone na nim sceny i motywy naśladują w warstwie wizualnej ceramikę dalekowschodnią, nie zachowują jednak jej pierwotnych treści i symboliki.

   Wazon wzbogacił kolekcję ceramiki Muzeum Warszawy. W ramach strategii rozbudowy kolekcji staramy się by wśród wyrobów ceramicznych w Muzeum Warszawy znalazły się przykłady wyrobów lokalnych, wykonywanych lub ozdobionych w warszawskich pracowniach ceramicznych. Z powodu niezwykłej rzadkości fajansów z wytwórni belwederskiej zakupiony wazon to prawdziwe cymelium w muzealnych zbiorach.

   Zadanie: Zakup wazonu z Królewskiej Fabryki Farfurowej w Belwederze do kolekcji Muzeum Warszawy

   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu: Kolekcje Muzealne 2018

                        

 • Termomodernizacja zabytkowego budynku Muzeum Woli – oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie

   Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich:  1 165 701, 15 zł

   Działanie 4.2 Efektywność Energetyczna w ramach IV Osi priorytetowej  RPO WM  2014 – 2020 „Efektywność energetyczna”

   Okres realizacji projektu od 01.01.2016 r. do 31.10.2020 r.

   Cel Projektu: Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie CO2 w budynku użyteczności publicznej – Muzeum Woli, oddziału Muzeum Warszawy.

   Efekty Projektu:

   Przedmiotem projektu była realizacja inwestycji obejmującej wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej Muzeum Woli – Oddziału Muzeum Warszawy, zlokalizowanego przy ulicy Srebrnej 12, 00-810 Warszawa. Projektem objęte były prace związane z ociepleniem stropu poddasza, wymianą instalacji c.o. i wymianą oświetlenia na energooszczędne. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności mieszkańców Warszawy do dóbr kultury, ograniczyła zużycia energii elektrycznej oraz emisję CO2- zmniejszyła zanieczyszczenia powietrza na terenie Warszawy.

 • Poprawa oferty kulturalnej i dostępności Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy | ze środków Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Wartość projektu – 717 718, 53 zł

   Poziom dofinansowania z EFRR 85%

   Przedmiotem projektu była poprawa jakości oferty kulturalnej Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy poprzez zakup dodatkowego wyposażenia specjalistycznego, budowę internetowego portalu informacyjnego, przygotowanie identyfikacji wizualnej i informacji zewnętrznej o CIZ oraz zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.

   Pozyskana dotacja pozwoliła nam na poprawę dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych – zarówno wewnątrz obiektu poprzez zakup i montaż platform dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jak też na zewnątrz obiektu poprzez oznaczenie go tablicą w języku Braille’a. Dodatkowo wzbogaciliśmy ekspozycję o materiały merytoryczne, które zaprezentowane zostały w formie, która umożliwia ich odbiór przez gości o szczególnych potrzebach – niewidzących czy niedowidzących. Projekt pozwolił ponadto na zwiększenie możliwości wykorzystania obiektu na warsztaty, seminaria, seanse filmowe.

   Druga część projektu to budowa systemu e-informacji kulturalnej poprzez udostępnienie zbiorów i informacji o Centrum Interpretacji Zabytku za pomocą portalu internetowego, kompatybilnego z interaktywną aplikacją w multimedialnych ekspozytorach oraz oznaczenie obiektu i obszaru Starego Miasta w Warszawie indywidualnie zaprojektowanym totemem informacyjnym, który znalazł się przy ul. Zapiecek.

   Projekt pn. „Poprawa oferty kulturalnej i dostępności Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy“ jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

 • Projekt edukacyjny dotyczący zniszczenia i odbudowy Starego Miasta w Warszawie | ze środków programu Patriotyzm Jutra 2015

   Makieta Starego Miasta w skali 1:200, puzzle oraz figurki fasad staromiejskich zabytków to najnowsze przykłady unikatowych pomocy naukowych, za pomocą których zwiedzający mogą poznawać historię Warszawy w Centrum Interpretacji Zabytku. Świeżym nabytkiem Centrum są także tyflografiki zabudowy Starego Miasta, dzięki którym osoby niewidome i niedowidzące będą mogły uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych.

   Makieta, puzzle i figurki fasad pomyślane zostały jako nowoczesne i przyjazne zwiedzającym narzędzia do upowszechnia wiedzy na temat zniszczenia i odbudowy Starego Miasta. Dzięki makiecie Starego Miasta z naniesionym na niej przedwojennym obrysem zabudowy, zwiedzający mogą dostrzec zmiany, jakie nastąpiły w topografii miasta po II wojnie światowej. Jest to szczególnie istotne w kontekście osób odwiedzających Warszawę po raz pierwszy, którzy spacerując uliczkami Starego Miasta nierzadko nie mają świadomości, jak dalece jest to forma zrekonstruowana. Jest to także propozycja dla mieszkańców Warszawy, którzy maja okazję poszerzyć wiedzę na temat swojego miejsca zamieszkania.

   Dzięki współpracy z Muzeum Historii Polski przy „Projekcie edukacyjnym dotyczącym zniszczenia i odbudowy Starego Miasta w Warszawie” dofinansowanym z programu „Patriotyzm Jutra” w Centrum Interpretacji Zabytku odbywały się także bezpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych przybliżające wiedzę o zniszczeniu i odbudowie Starego Miasta oraz tłumaczące powód wpisania go na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Program ten został objęty patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

   Wartość projektu – 109 800 zł

   Kwota dofinansowania – 25 000 zł

   Projekt edukacyjny dotyczący zniszczenia i odbudowy Starego Miasta w Warszawie (projekt współfinansowany z programu „Patriotyzm Jutra 2015” Muzeum Historii Polski).