Wystawy

Wystawa główna Rzeczy warszawskie / Gabinet Planów i Map Warszawy

Gabinet Planów i Map Warszawy

Eksponowane plany pochodzą ze zbiorów Muzeum Warszawy, z odrębnej, stale rozwijanej kolekcji kartograficznej oraz ze zbioru Jana i Barbary Schielów. Najstarsze zgromadzone dzieła powstały w połowie XVII stulecia, dominują jednak plany z XIX wieku oraz z pierwszej połowy XX wieku, publikowane najczęściej przez komercyjne oficyny wydawnicze.