Jeszcze więcej
rzeczy warszawskich.
Odliczamy!

Wystawy

Wystawa główna Rzeczy warszawskie / Gabinet Medali

Plakieta - Adam Mickiewicz (1789-1855); 1932/1933,MHW 25592

Adam Mickiewicz wielkim poetą był. Na medal!

Wizerunek Adama Mickiewicza należał do tematów często podejmowanych w sztuce medalierskiej już za życia poety. Okazją były kolejne rocznice jego urodzin, później śmierci, a zwłaszcza sprowadzenie prochów wieszcza 4 lipca 1890 roku z podparyskiego cmentarza Montmorency na Wawel oraz przypadające w 1898 roku stulecie jego urodzin.

Część podobizn wzorowana była na medalionie z 1829 roku autorstwa francuskiego rzeźbiarza Davida d’Angers (1788–1856). Inne nawiązywały do modelowanego w 1887 roku, okazałego medalionu Leopolda Steinmanna (1848–1897), polskiego artysty pracującego w Cesarskiej Mennicy w Petersburgu. Jeszcze inne wykonywano na wzór pomników, które Mickiewiczowi wystawiono w 1898 roku w Krakowie, autorstwa Teodora Rygiera (1841–1913) i Warszawie, autorstwa Cypriana Godebskiego (1835–1909).

Spośród medalierskich wizerunków poety znajdujących się w zbiorach Muzeum wyróżnia się plakieta projektu wieloletniego kierownika artystycznego Mennicy Państwowej w Warszawie, rzeźbiarza Józefa Aumillera (1892–1963). Był on twórcą licznych plakiet portretowych z podobiznami osobistości ze świata polityki, kultury i nauki, które powstały w latach 1925–1939, w czterdziestu seriach tematycznych. Zaprojektował także wiele medali portretowych poza seriami. Znakomitą większość jego prac, wzorowanych na oficjalnych portretach, cechuje spokojna kompozycja, płaski modelunek przy jednoczesnym wyraźnie zaznaczonym rysunku.

Profil Adama Mickiewicza odbiega od nich stylistycznie. Powstał pod wpływem krótkotrwałego zainteresowania Aumillera fowizmem i kierunkami postkubistycznymi. Artysta odrzucił w nim wszystko, co nieistotne i przypadkowe w wyobrażeniu kształtów, tworząc zgeometryzowaną, oszczędną w środkach wyrazu syntezę portretu. Dzieło emanuje spokojem i godnością, wywierając silne wrażenie estetyczne.

Plakieta z profilem Adama Mickiewicza (1798–1855)
MHW 25592

Fotografia: