Jeszcze więcej
rzeczy warszawskich.
Odliczamy!

Wystawy

Wystawa główna Rzeczy warszawskie / Gabinet Medali

Szymon Bogumił Zug (1733-1807) - medal zaszczytny, 1781, MHW 1469 [1]

Gdzie w XIX wieku mieściło się centrum Warszawy?

Kiedy Wiliam Lindley na zlecenie prezydenta Warszawy Sokratesa Starynkiewicza projektował sieć warszawskich wodociągów i kanalizacji, potrzebował sieci triangulacyjnej. Za jej centralny punkt obrał krzyż na kopule kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy przy pl. Małachowskiego.

Projektantem tego kościoła był Szymon Bogumił Zug. W zbiorach Muzeum Warszawy znajduje się medal wybity na zamówienie ewangelików warszawskich wyznania augsburskiego jako dowód wdzięczności dla niego za bezinteresowne wykonanie projektu architektonicznego świątyni i nadzór nad jej budową oraz wsparcie finansowe umożliwiające dokończenie dzieła.

Medal wybito w brązie oraz srebrze. Jedyny egzemplarz w złocie, którego waga równała się 64 dukatom (ponad 222 g), członkowie kolegium kościelnego uroczyście wręczyli Zugowi 4 maja 1784 roku, trzy lata po poświęceniu kościoła. W 1829 roku kolegium nabyło od spadkobierców architekta darowany mu medal. Był on przechowywany w kancelarii kościelnej aż do powstania warszawskiego 1944 roku. Jego dalsze losy są nieznane. Zapewne jeszcze w XVIII wieku wykonano kilka replik metodą odlewu w brązie grubo złoconym ogniowo, z których jedna wiele lat później trafiła do zbiorów Muzeum Warszawy.

Medal dedykowany Szymonowi Bogumiłowi Zugowi (1733-1807)
MHW 1469

Fotografia: