fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

17.10.2019 / Aktualności

5. Nazewnicza Konferencja Naukowa Zespołu Nazewnictwa Miejskiego: Nazywanie Miasta

5. Nazewnicza Konferencja Naukowa Zespołu Nazewnictwa Miejskiego: Nazywanie Miasta

Organizatorzy 5. Nazewniczej Konferencji Naukowej Zespołu Nazewnictwa Miejskiego zapraszają na spotkanie wokół nazw miejskich, które odbędzie się 2-3 grudnia. W zmodernizowanej przestrzeni Muzeum Woli będziemy rozmawiać m.in. odtwarzaniu danych nazw ulic, miejsc i miejscowości, związkach nazw z topografią, Miejskich Systemach Identyfikacji czy też kosztach tworzenia nazw miejskich.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Wydarzenie jest finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Organizatorzy:
Zespół Nazewnictwa Miejskiego
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
Muzeum Warszawy
Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego


Rada naukowa konferencji:
prof. dr hab. Tadeusz Bernatowicz, prof. dr hab. Mirosława Czerny, prof. dr hab. Krzysztof Komorowski, prof. dr hab. Andrzej Markowski, dr hab. Mikołaj Madurowicz, dr Bożena Wierzbicka, dr Paweł E. Weszpiński, Grzegorz Piątek


Termin: 2-3 grudnia 2019


Miejsca obrad:
Muzeum Woli. Oddział Muzeum Warszawy, ul. Srebrna 12, Warszawa


Problematyka:
Nazwy miejskie należą do tych elementów przestrzeni, które wywołują największe emocje. Nadawanie nazw i ich zmiany, propozycje zmian albo obrona stanu istniejącego jednoczy albo dzieli mieszkańców miasta. Funkcjonalne i społeczne znaczenie nazw w mieście skłania do prowadzenia możliwie otwartej dyskusji o toponimii, a jej efektem powinny być działania zmierzające do uporządkowanego kształtowania przestrzeni miejskiej, ułatwiającego jej użytkowanie oraz dającego komfort funkcjonowania w mieście nazw. Społeczne znaczenie nazewnictwa miejskiego skłania do otworzenia dyskusji o nim na przedstawicieli świata nauki oraz praktyków – wprowadzających i użytkujących nazwy miejskie.

Mając na uwadze rozległość tematyki prac podejmowanych przez badaczy różnorodnych zjawisk odnoszących się do nazewnictwa miejskiego, proponujemy szeroki zakres obszarów tematycznych, które mogą być zawarte w konferencyjnych wystąpieniach.


Główne obszary tematyczne:

 • gniazda nazewnicze – standard czy sporadyczne stosowanie
 • odtwarzanie dawnych nazw ulic, miejsc i miejscowości
 • nazwa a topografia
 • pamięć miejsca a pamięć historyczna
 • rola i znaczenie nazw pamiątkowych – życzenie i rzeczywistość
 • granice dopuszczalności zmian nazw
 • ochrona nazw, zasięg ochrony nazewnictwa na terenie miasta
 • ciągłość nazewnicza
 • koszty tworzenia nazw miejskich
 • statystyki nazewnicze
 • nazewnictwo w kontekście rozszerzania się miasta
 • Miejski System Informacyjny
 • niestandardowe obiekty nazewnicze (np. zaułek, „dreptak”, kładka, scieżka…),
 • nazwy obcojęzyczne

Wystąpienia:
Przewidujemy trzy formy wystąpień konferencyjnych:

 • referaty (20 minut) i referaty w sesji studenckiej (15 minut)
 • komunikaty (10 minut)
 • postery (5-10 minut)

Kwalifikacja wystąpień do prezentacji zostanie dokonana na podstawie nadesłanych abstraktów o objętości do 1800 znaków.

Przewidujemy odrębną sesję referatową dla studentów. Do prezentacji zakwalifikowanych zostanie do 10 wystąpień.

Wystąpienia konferencyjne będą transmitowane w Internecie.


Publikacje:
Konferencji towarzyszyć będą dwie publikacje:

 • Nazywanie miasta. I Nazewnicza Konferencja Naukowa Zespołu Nazewnictwa Miejskiego. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów – publikacja zostanie wydana na Konferencję
 • Nazywanie miasta ­– monografia obejmująca artykuły będące rozszerzeniami wystąpień zaprezentowanych na konferencji, publikacja zostanie wydana w roku 2020.

Program:

2 grudnia (poniedziałek)

 • wystąpienia i dyskusje (rozpoczęcie konferencji o godzinie 11-tej)
 • uroczysta kolacja

3 grudnia (wtorek)

 • wystąpienia i dyskusje
 • panel dyskusyjny (rozmowa ekspertów: Co powinniśmy nazywać w przestrzeni miasta) z udziałem publiczności

Zakwaterowanie:
Organizatorzy konferencji nie organizują zakwaterowania.


Opłaty:
Udział w konferencji jest nieodpłatny.
Konferencja jest finansowana przez Miasto Stołeczne Warszawa


Terminy:
do 30 października 2019 roku: nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa i streszczeń (1000 – 1800 znaków)


Informacje o Konferencji i kontakt
Konferencyjne Komunikaty, zawierające szczegółowe informacje programowe i organizacyjne będą publikowane na stronie:  www.muzeumwarszawy.pl


Organizację konferencji koordynuje:
dr Paweł E. Weszpiński
e-mail: pawel.weszpinski@muzeumwarszawy.pl
tel. 602 72 91 50