Rada naukowa

prof. Małgorzata Karpińska, przewodnicząca (Instytut Historyczny UW)
dr hab. Piotr Majewski (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów)
dr Tomasz Makowski (Biblioteka Narodowa w Warszawie)
prof. dr hab. Jerzy Miziołek (Muzeum UW, Instytut Archeologii UW)
dr Piotr Rypson (Muzeum Narodowe w Warszawie)
prof. Carla Tonini (Università di Bologna)
dr Magdalena Wróblewska (Muzeum Warszawy, Instytut Historii Sztuki UW)