fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Redakcja

Krzysztof Zwierz, redaktor naczelny

absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Działu Badań nad Warszawą Muzeum Warszawy. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół dziejów społecznych i politycznych Warszawy w XVI i XVII w., Starego Miasta oraz historii prawobrzeżnej części miasta. Przygotował pracę poświęconą rozwojowi Warszawy w kontekście odbywających się w niej sejmów w latach 1570–1655.

 

Lena Wicherkiewicz, sekretarz redakcji

absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Łódzkiego; od 2016 roku pracuje w Dziale Opracowania Zbiorów Muzeum Warszawy na stanowisku adiunkta. Ponadto zajmuje się krytyką artystyczną, jest autorką tekstów do katalogów wystaw, współpracuje na stałe z pismami artystycznymi „Format” i Kwartalnik Rzeźby Polskiej „Orońsko”. Pracowała w Dziale Fotografii i Technik Wizualnych Muzeum Sztuki w Łodzi (2000–2005), współpracowała z Królikarnią, Oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie (2006–2008), była stałą współpracowniczką pisma „Exit” (2000–2015). W 2013 roku była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie sztuk wizualnych i zrealizowała projekt „Cielesne kontinuum”. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień projektowania oraz zjawisk poszerzonej cielesności i jej przejawów w sztuce najnowszej.

 

Dr Paweł Ignaczak

historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta DAAD, Fundacji Lanckorońskich, Fundacji Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej. Wykładał historię grafiki na UAM, Uniwersytecie Artystycznym oraz w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Pracował w Gabinecie Rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu (2003–2015) oraz był opiekunem kolekcji graficznej Biblioteki Polskiej w Paryżu (2006–2007, 2008–2009). Od października 2015 roku adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prowadzi badania nad grafiką oraz kolekcjonerstwem w Polsce i Francji od XVIII do XX w.

 

Jacek Bochiński

historyk sztuki, kustosz, kierownik Działu Opracowania Zbiorów Muzeum Warszawy. Zajmuje się warszawskim malarstwem i grafiką, interesuje się również ikonografią wczesnonowożytną. Autor kilku wystaw w kraju i za granicą związanych z Warszawą. Kurator Gabinetu Widoków Warszawy.

 

Barbara Hensel-Moszczyńska

absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, starsza kustoszka, pracownica Działu Badań nad Warszawą Muzeum Warszawy, koncentruje swe zainteresowania badawcze wokół problematyki dotyczącej kultury materialnej i warszawskiej biografistyki. Autorka wielu wystaw czasowych prezentowanych w Muzeum oraz publikacji związanych z problematyką warszawską. Odznaczona srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Kuratorka Dziejów Kamienic.

 

Ewa Perlińska-Kobierzyńska

historyczka architektury, pracownica Działu Opracowania Zbiorów Muzeum Warszawy, wykładowca na studiach niestacjonarnych w Instytucie Historii Sztuki UW. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą działalności architektonicznej i piśmienniczej Lecha Niemojewskiego. Autorka publikacji poświęconych architekturze polskiej XX wieku. Redaktorka materiałów pokonferencyjnych: Między formą a ideologią. Architektura XX w. w Polsce. Kuratorka Gabinetu Detali Architektonicznych.

 

dr Jarosław Trybuś

historyk sztuki, krytyk architektury, wykładowca. W latach 2012–2019 wicedyrektor Muzeum Warszawy ds. merytorycznych. Autor licznych publikacji poświęconych architekturze, szczególnie warszawskiej, współzałożyciel fundacji Centrum Architektury. Laureat licznych nagród, w tym Złotego Lwa z XI Biennale Architektury w Wenecji oraz Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 2008 rok. Główny Kurator Wystawy Rzeczy Warszawskie.