Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Redakcja

dr Katarzyna Wagner, redaktor naczelna

historyk, pracownik Działu Badań nad Warszawą Muzeum Warszawy, związana również z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii Warszawy XVII-XIX w., szwedzkich łupów wojennych zagarniętych z terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz stosunków polsko-szwedzkich w epoce nowożytnej. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz publikacji pt. “Plan Warszawy Georges’a Louisa Le Rouge’a z 1768 roku” (wspólnie z Pawłem Weszpińskim). Przygotowała dysertację doktorską na temat nierówności majątkowych w dużych miastach Rzeczpospolitej XVII w.

 

Krzysztof Zwierz, P.O. redaktora naczelnego

absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Działu Badań nad Warszawą Muzeum Warszawy. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół dziejów społecznych i politycznych Warszawy w XVI i XVII w., Starego Miasta oraz historii prawobrzeżnej części miasta. Przygotował pracę poświęconą rozwojowi Warszawy w kontekście odbywających się w niej sejmów w latach 1570-1655.

 

dr Andrzej Skalimowski,  sekretarz redakcji

absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół dziejów powojennej odbudowy i przebudowy Warszawy, szczególnie zaś projektujących wówczas architektów. Biograf Józefa Sigalina, naczelnego architekta Warszawy. Autor wydanej drukiem monografii warszawskiego Domu Partii.

 

Karolina Blusiewicz

archeolog, kustosz w Dziale Archeologicznym Muzeum Warszawy, doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w archeologii późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem archeologii miejskiej oraz dawnej wytwórczości rzemieślniczej. Autorka artykułów i publikacji wydawanych m.in. w serii „Archeologia dawnej Warszawy”.

 

Barbara Hensel-Moszczyńska

absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, starszy kustosz i pracownik Działu Badań nad Warszawą Muzeum Warszawy, koncentruje swe zainteresowania badawcze wokół problematyki dotyczącej kultury materialnej i warszawskiej biografistyki. Autorka wielu wystaw czasowych prezentowanych w Muzeum oraz publikacji związanych z problematyką warszawską. Redaktor merytoryczny wydawnictwa “Plany Warszawy”. Odznaczona srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

 

dr Paweł Ignaczak

historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta DAAD, Fundacji Lanckorońskich, Fundacji Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej. Wykładał historię grafiki na UAM, Uniwersytecie Artystycznym oraz w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Pracował w Gabinecie Rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu (2003-2015) oraz był opiekunem kolekcji graficznej Biblioteki Polskiej w Paryżu (2006-2007, 2008-2009). Od października 2015 roku adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prowadzi badania nad grafiką oraz kolekcjonerstwem w Polsce i Francji od XVIII do XX w.

 

dr Jarosław Trybuś

wicedyrektor Muzeum Warszawy, historyk sztuki, krytyk architektury, wykładowca, kurator, autor książek, m.in. Warszawy niezaistniałej (2012), Przewodnika po warszawskich blokowiskach (2011), współautor Atlasu architektury Poznania (2008), Od Zamku do Browaru. O architekturze Poznania ostatnich stu lat (2005). Kurator (z Grzegorzem Piątkiem) ekspozycji w Pawilonie Polskim Hotel Polonia. The Afterlife of Buildings, nagrodzonej na XI Biennale Architektury w Wenecji (2008) Złotym Lwem.