fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en

Redakcja

Redakcja Almanachu Warszawy

Lena Wicherkiewicz, redaktor naczelna

absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Łódzkiego; od 2016 roku pracuje w Dziale Opracowania Zbiorów Muzeum Warszawy na stanowisku adiunkta. Współkuratorka Gabinetu Opakowań Firm Warszawskich. Ponadto zajmuje się krytyką artystyczną, jest autorką tekstów do katalogów wystaw. Pracowała w Dziale Fotografii i Technik Wizualnych Muzeum Sztuki w Łodzi (2000–2005), współpracowała z Królikarnią, Oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie (2006–2008), była stałą współpracowniczką pisma „Exit” (2000–2015).

W 2013 roku uzyskała stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie sztuk wizualnych i zrealizowała projekt „Cielesne kontinuum”. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień projektowania oraz zjawisk poszerzonej cielesności i jej przejawów w sztuce najnowszej.

Ewelina Więcek – sekretarz redakcji

Absolwentka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 14 lat związana z muzealnictwem, a od 2012 roku zatrudniona na stanowisku kustosza w Pracowni Badań Archeologicznych Muzeum Warszawy. Aktywnie działająca członkini Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest przede wszystkim historia kultury kulinarnej oraz nowożytna ceramika naczyniowa. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych oraz popularnych z tego zakresu. Ponadto opublikowała liczne opracowania naczyń ceramicznych ze stanowisk zlokalizowanych na terenie Warszawy oraz innych miast Polski. Występowała w debatach eksperckich poświęconych dawnej kuchni, w tym tożsamości kuchni warszawskiej. Autorka projektów badawczych oraz wystaw. Obecnie pracuje nad zrekonstruowaniem sieci dystrybucji wód mineralnych w Warszawie w XVIII i XIX wieku.

Julian Borkowski

historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, kustosz Pracowni Badań Historycznych w Dziale Badań nad Warszawą. Zajmuje się dziejami Warszawy w XX w., w jego zakresie zainteresowań znajdują się: propaganda antyhitlerowska w ramach akcji „N” Biura Informacji i Propagandy Komendy Okręgu Warszawskiego i Komendy Głównej ZWZ-AK; dzieje warszawskiego harcerstwa, ze szczególnym uwzględnieniem Szarych Szeregów; okupacja Warszawy i Powstanie Warszawskie 1944.

Współpracownik i współautor wystaw stałych w Muzeum Warszawy: Okupacja niemiecka w Warszawie 1939-1944 (2007), Powstanie Warszawskie (2008), Palmiry (2009-2011), kurator Gabinetu Relikwii Wystawy Głównej Muzeum Warszawy Rzeczy Warszawskie (od 2018); współpracownik przy wystawach czasowych: Wypędzeni z Warszawy 1944. Losy dzieci” (2007) w ramach projektu badawczego Wypędzeni z Warszawy 1944. Losy dzieci (BANWAR, 2007-2015); Styl życia. Harcmistrz Stefan Mirowski 1920-1996” we współpracy z Muzeum Harcerstwa (2016) r.; kurator wystawy Nieba i ziemi nie widać. Warszawiacy o wrześniu 1939 (2019).

Współpracownik zespołu opracowującego listę nazwisk poległych powstańców warszawskich na Mur Pamięci przy Muzeum Powstania Warszawskiego 2004-2007, współautor opracowanej listy zamordowanych osób w Palmirach, na Wydmach Łuże, Laskach, Szwedzkich Górach i Stefanowie dla Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry Oddziału Muzeum Warszawy (2011-2014). Autor publikacji w czasopismach naukowych: „Almanach Warszawy”, „Kronika Warszawy”, „Niepodległość i Pamięć”, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów”, „Harcerstwo” oraz w publikacjach zwartych.

Marta Ciesielska

absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; kustoszka, koordynatorka prac Korczakianum, pracowni Muzeum Warszawy. Zaangażowana w prace i projekty – badawcze, dokumentacyjne, edytorskie oraz edukacyjne i popularyzatorskie – dotyczące biografii i spuścizny życiowej Henryka Goldszmita/Janusza Korczaka, a także recepcji jego postaci i dzieła w Polsce czy zagranicą.

Adam Lisiecki

Menedżer projektów w obszarze dziedzictwa kulturowego. Doświadczenie zdobywał pracując w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, Narodowym Instytucie Audiowizualnym oraz Muzeum Warszawy. Przez 2 lata pełnił obowiązki kierownika Muzeum Warszawskiej Pragi, przez rok pracował przy realizacji odnowy Muzeum Woli – autor koncepcji Gabinetu Wolskiego. Autor artykułów, wykładów i wystaw dotyczących historii Warszawy oraz współautor wydanego w 2019 roku Poradnika dobrych praktyk architektonicznych. Praga Północ. Praska Kamienica.

Konrad Schiller

historyk sztuki (Uniwersytet Warszawski), doktorant IS PAN w Warszawie. Ukończył studia postkolonialne na Goldsmiths University of London. Jest kierownikiem Muzeum Woli, Oddziału Muzeum Warszawy. Pracował w Królikarni Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Warszawie. Był kuratorem programu dyskursywnego w U-Jazdowski (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski) w Warszawie. W swoich badaniach skupia się na tematyce kształtowania polityki kulturalnej w Polsce na tzw. Ziemiach Odzyskanych.

Autor kilkudziesięciu artykułów. Publikował min. w „Czasie Kultury”, „Obiegu”, „Szumie”. Jest autorem licznych tekstów do katalogów wystaw, min. Elektron. Robert Kuśmirowski (Na rumowisku zimnowojennej nowoczesności, 2013); Ynka Shonibare MBE. Wybrane prace (Europa w wyścigu po Afrykę; Postkolonializm w Polsce. 2014); Tropikalizmy (Afro-Brazylia. Niewolnictwo i opętana muzyka. 2012). Był konsultantem naukowym projektu i publikacji Przestrzeń społeczna. Historie Mówione Złotego Grona i Biennale Sztuki Nowej (2014). Wydał książkę Awangarda na Dzikim Zachodzie. O wystawach i sympozjach „Złotego Grona” (2015).

dr Jarosław Trybuś

historyk sztuki, krytyk architektury, wykładowca. W latach 2012–2019 wicedyrektor Muzeum Warszawy ds. merytorycznych. Autor licznych publikacji poświęconych architekturze, szczególnie warszawskiej, współzałożyciel fundacji Centrum Architektury. Laureat licznych nagród, w tym Złotego Lwa z XI Biennale Architektury w Wenecji oraz Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 2008 rok. Główny Kurator Wystawy Rzeczy Warszawskie.

dr Magdalena Wróblewska

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego / Muzeum Warszawy Absolwentka Instytutu Historii Sztuki UW (1999-2004) i Podyplomowego Studium Filozoficznego UW (2004-2006). Od 2005 roku pracuje w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej. W latach 2015 – 2019 pełniła funkcję pełnomocnika Dyrektora Muzeum Warszawy ds. badań naukowych; od 2019 roku kieruje Działem Badań Muzeum Warszawy. Napisała doktorat na temat fotograficznej reprodukcji dzieła sztuki i jej funkcji w kształtowaniu historii sztuki jako dyscypliny akademickiej, za który otrzymała nagrodę im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa.

Stypendystka Lieven Gevaert Centre for Photography, Katholieke Universiteit Leuven (2010), Kunsthistorisches Institut in Florenz- Max-Planck-Institut i Staatliche Museen zu Berlin (2012-2014), Ruskin Library- Lancaster University (2014) oraz Henry Moore Institute w Leeds (2014-2015). W 2012 roku otrzymała grant w programie „Preludium” Narodowego Centrum Nauki. Obecnie pracuje w zespole projektu ECHOES (European Colonial Heritage Modalities in Entangled Cities), finansowanego w ramach programu Horyzont 2020. Krąg jej zainteresowań badawczych obejmują sztuka i kultura XIX- XXI wieku, historia i teoria fotografii, metodologia historii sztuki, muzealnictwo i muzeologia

Wybrane publikacje: Magdalena Wróblewska, Fotografie ruin. Ruiny fotografii. 1944-2014/ Ruins in photographs. Photographs in ruins. 1944-2014, Muzeum Warszawy, Warszawa 2014 (nagroda NIMOZ-u w konkursie „Muzeum widzialne”, 2015); Mobilny substytut, w: Historia sztuki wobec globalizacji. Studia z metodologii historii sztuki, red. Maria Poprzęcka, Warszawa 2013, s. 83-97; Bez(w)ład archiwum, „Artium Quaestiones”, nr XXIV, 2013, s. 233-253; Dorota Łuczak, Maciej Szymanowicz, Magdalena Wróblewska, Bronisław Schlabs. Krok w nowoczesność/ Bronisław Schlabs. Step into the Contemporaneity, Fundacja 9/11 Art Space, Poznań 2012; Dorota Łuczak, Magdalena Wróblewska, Schlabs poszukujący. Fotografia z lat 1952-1957/ Schlabs- the Seeking One. Photography from 1952-1957, Fundacja 9/11 Art Space, Poznań 2011; Warsaw photographed: time, place and memory, “Image [&] Narrative” [e-journal], no 23, November 2008; Artyści, amatorzy, zawodowcy. Geneza instytucji i ról społecznych fotografów w Polsce po 1945 roku, „Ikonotheka”, nr 20, 2007, s. 9-17