fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

10.06.2022 / Aktualności, Działalność edukacyjna, Edukacja dla szkół, Korczakianum

Co poradziłby Korczak?

Co poradziłby Korczak?

Popandemiczne emocje dzieci i młodzieży
– co poradziłby nam Korczak?

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i wychowawców do wzięcia udziału w nowej IX edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka. 

Zasady ubiegania się o przyznanie Nagrody określa Zarządzenie Nr 1450/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Warszawska Nagroda Wychowawcza im. Janusza Korczaka

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka została ustanowiona w uznaniu zasług tego wybitnego obywatela Warszawy. Konkurs promuje ideę placówki otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej – miejsca, w którym dostrzega się potrzeby wychowanków, uczniów oraz ich rodziców. Placówki, w których podstawowe prawa dziecka do miłości, bycia szanowanym, posiadania własnych tajemnic, samostanowienia o sobie, własności, rozwoju, zabawy, pracy i sprawiedliwości są na co dzień respektowane.

Kto może wziąć udział?

Od IX edycji laureaci w każdej z kategorii tj. przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, inne placówki dla dzieci i młodzieży, otrzymają nagrodę w wysokości 5 000 zł

Aplikowanie o Nagrodę:

O Nagrodę należy aplikować poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w systemie ankietowym pod adresem https://ankietybe.um.warszawa.pl:

  • dostęp do formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej mają placówki prowadzone przez m.st. Warszawę,
  • placówki niepubliczne, które chcą wziąć udział w konkursie wysyłają zgłoszenie tego faktu na adres: ankiety@edu.um.warszawa.pl.

Zgłoszenie musi zawierać:

  • pełną nazwę jednostki składającej aplikację,
  • adres,
  • imię i nazwisko wypełniającego formularz zgłoszeniowy oraz jego adres e-mailowy;
  • na podstawie zgłoszenia placówka niepubliczna otrzyma dostęp do systemu ankietowego, co umożliwi jej wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Placówka, ubiegająca się o Nagrodę, po wypełnieniu wszystkich pól formularza zgłoszeniowego w systemie ankietowym, powinna go zapisać i wydrukować. Podpisaną przez dyrektora placówki wersję papierową należy, zeskanować a następnie przesłać na adres e-mail nagroda.korczakowska@eduwarszawa.pl do 15 lipca 2022 r.

Partnerami Nagrody są Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.

Informacje kontaktowe:

Organizatorem i fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa. Nagrodę przyznaje Prezydent m.st. Warszawy.

Wsparcia związanego z założeniami formalnymi, organizacyjnymi i merytorycznymi Nagrody, udziela we WCIES – Izabela Witczak – (22) 628 67 64 w. 17, kom: 723 245 227, izabela.witczak@wcies.edu.pl

Osoba do kontaktu w Biurze Edukacji: Robert Tkaczyk – (22) 44 33 534, rtkaczyk@um.warszawa.pl

Regulamin przyznawania Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka (PDF 580 KB).