fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

30.06.2016 / Aktualności

Fotorelacja

Fotorelacja

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu Prezydenta m.st. Warszawy „Dyplomy dla Warszawy”, którego organizatorem jest Muzeum Warszawy. Konkurs ma na celu aktywizację środowiska akademickiego na rzecz rozwoju Warszawy i zwiększenie zainteresowania sprawami miasta w środowisku akademickim.

Podczas uroczystej gali w Muzeum Warszawskiej Pragi przyznane zostały nagrody autorom najlepszych rozpraw doktorskich i prac magisterskich z zakresu wszelkich specjalności naukowych dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju Warszawy. O wynikach konkursu zadecydowała Kapituła, w której skład weszli przedstawiciele warszawskich uczelni, Rady Miasta, Urzędu Miasta, Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Muzeum Warszawy. Wydarzenie uświetnił koncert Sinfonii Varsovii.

Więcej

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, będą mieli też możliwość opublikowania artykułu na podstawie swoich prac w Almanachu Warszawy, wydawanym przez Muzeum Warszawy. Nagrodę główną  w kategorii rozpraw doktorskich zdobyła Maja Skibińska za dysertację „Mebel miejski jako tworzywo krajobrazu kulturowego Warszawy” napisaną pod kierunkiem prof. Jeremiego Królikowskiego w Katedrze Sztuki Krajobrazu, Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W kategorii prac magisterskich główną nagrodę przyznano Klaudynie Nowińskiej za pracę „Warszawa z Mazowszem, Mazowsze bez Warszawy – w poszukiwaniu sensu regionalnych podziałów administracyjnych”, która powstała pod kierunkiem dr hab. Marty Lackowskiej w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyróżnienia zdobyli:

w kategorii rozpraw doktorskich:

 • Kamil Kiełbasiński, Geologiczno- inżynierska i geofizyczna ocena zachowania się gruntów spoistych w przekroju doliny Wisły wzdłuż Trasy Siekierkowskiej w Warszawie pod wpływem obciążeń mechanicznych, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Kaczyńskiego.
 • Adam Bierzyński, Przemiany struktury gospodarstw domowych w przestrzeni Warszawy w latach 1988-2011, Zakład Geografii Miast i Ludności, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Węcławowicza.
 • Dorota Celińska- Janowicz, Przestrzenne aspekty funkcjonowania warszawskich centrów handlowych, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Bohdana Jałowieckiego.

w kategorii prac magisterskich:

 • Milena Trzcińska, Architektura wspierająca integrację osób starszych ze społeczeństwem. Projekt współczesnego domu seniora, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, prof. nzw. dr hab. inż. arch. Jan Słyk
 • Sylwia Parafjańczuk, Ocena podatności runa lasów nadrzecznych na nielegalną dyspersję i próby ograniczania zniszczeń, Katedra Ochrony Środowiska Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, dr hab. Piotr Sikorski
 • Małgorzata Dembowska , Trakt Praski. Połączenie lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy jako czynnik wspomagający proces rewitalizacji Pragi, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, prof.  dr hab. inż. arch Ewa Kuryłowicz

Kapituła oceniała wartość merytoryczną pracy, język jakim została napisana, innowacyjny sposób zaprezentowania wyników badań oraz możliwość praktycznego zastosowania wniosków pracy w działaniach m.st. Warszawy.

Kapituła obradowała w składzie:

 • Prof. Marek Bryx, Prorektor ds. zarządzania Szkoły Głównej Handlowej – przewodniczący Kapituły
 • dr hab. Piotr Chmielewski, Akademia Leona Koźmińskiego
 • prof. Jolanta Choińska- Mika, Prorektor- elekt ds. jakości kształcenia UW (dr Piotr Węcowski, Instytut Historyczny UW)
 • dr hab. Janusz Kostecki, Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. Andrzej Lenart, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Ewa Masny-Askanas, Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy
 • prof. Jerzy Paweł Nowacki, Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
 • prof. Sylwiusz Retowski, Prorektor ds. dydaktycznych Uniwersytetu SWPS (dr Kinga Piber, Pełnomocnik ds. jakości studiów Uniwersytetu SWPS)
 • Andrzej Trzeciakowski, warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Marcin Wojdat, Sekretarz m.st. Warszawy
 • dr Magdalena Wróblewska, Muzeum Warszawy, Pełnomocnik Dyrektora ds. Naukowo- Badawczych