Wystawy

Wystawa główna Rzeczy warszawskie / Gabinet Suwenirów

Gabinet Suwenirów

Suweniry pojawiły się wraz z rozpowszechnioną w drugiej połowie XVII wieku modą na podróżowanie. Ich zadaniem było upamiętnianie miejsc i wydarzeń. W Gabinecie pokazujemy pamiątki ze stale popularnymi widokami: Zamku Królewskiego, placu Teatralnego czy Łazienek. Na suwenirach z lat międzywojennych (1918–1939) pojawia się sylwetka pomnika Chopina odsłoniętego w 1926 roku, a pod koniec lat czterdziestych XX wieku – trasa W-Z, oddana do użytku w 1949 roku. Popularnym pamiątkarskim motywem jest również warszawska Syrena, która często zdobi metalową biżuterię i galanterię.