fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en
Aktualności

02.08.2022 / Aktualności, Działalność edukacyjna, Edukacja dla szkół, Kultura online, Muzeum Woli

Jak (się) uczyć o „Pamiętniku z powstania warszawskiego”

Jak (się) uczyć o „Pamiętniku z powstania warszawskiego”

Wykłady popularyzatorskie skierowane do młodzieży, uczniów i nauczycieli. Odnoszą się do kulturowych i społecznych odczytań „Pamiętnika z powstania warszawskiego” oraz przybliżają sylwetki bohaterów dzieła Białoszewskiego, którzy stanowią część wystawy „Białoszewski nieosobny”.

  • Materia miasta wPamiętniku z powstania warszawskiego”. Funkcje rzeczy –  destrukcja i nowe życie

Prowadząca przedstawi obraz zniszczenia Warszawy w „Pamiętniku z powstania warszawskiego”, badając, jak narrator tego utworu pokazuje wojenne zmiany w materii miasta. Miron Białoszewski notuje nie tylko systematyczne akty destrukcji, ale także powstawanie nowych obiektów wspierających życie wspólnotowe i walkę, jak barykady, kuchnie i dobrze wyposażone piwnice. Równocześnie prowadzi narrację wokół małych przedmiotów, cennych w czasie wojny. Zmiany w materii miasta są związane z nowymi funkcjami, jakie musiały pełnić podwórka, piwnice, ulice, zagrodzone przez barykady na linii ostrzału i obrony. Nowe życie materii miasta związane jest z nowym wymiarem relacji międzyludzkich. W „Pamiętniku z powstania warszawskiego” narracja o zniszczeniu miasta łączy się z nowym widzeniem dokumentarnym i poetyckim, a także przedstawieniem świata rzeczy jako nieoddzielnych od ludzkich losów.

Anna Sobolewska – prof. dr hab., eseistka i historyk literatury. Od 1974 r. związana z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; wiceprezes Fundacji im. Mirona Białoszewskiego. Autorka m. in. książek: „Mistyka dnia powszedniego. Poetyka doświadczeń wewnętrznych” (1992), „Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego” (1997), „Cela. Odpowiedź na zespół Downa” (2002, książka nominowana do nagrody literackiej „Nike”). Bierze aktywny udział w pracach Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz – od czasu urodzenia córki Cecylii z zespołem Downa – w pracach krajowych i zagranicznych stowarzyszeń rodziców dzieci z niepełnosprawnością umysłową.

  • Osobne narracje okupacyjne: Hering, Białoszewski, Murawska

Wykład dotyczy przeżyć okupacyjnych przetworzonych w formę opowiadań przez Ludwika Heringa oraz zawartych we wspomnieniach Ludmiły Murawskiej. Ważnym jego elementem jest wydobycie kontekstów ich powstania, odrębności oraz konfrontacja z „Pamiętnikiem z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego. Igor Piotrowski stara się wskazać najważniejsze różnice, ale i punkty wspólne dla tych trzech świadectw. Użyteczna okazała się zaczerpnięta z praktyki całej trójki kategoria osobności.

Igor Piotrowski – adiunkt w Zakładzie Historii Kultury, współzałożyciel i od 2017 roku kierownik Pracowni Studiów Miejskich w Instytucie Kultury Polskiej. Zajmuje się historią kultury polskiej, przestrzenią Warszawy i kulturowymi kontekstami kartografii. Autor książek: „Chłodna. Wielkość i zapomnienie warszawskiej ulicy w świetle literatury pięknej, wspomnień i fotografii…” (2007), „Pieśń i moc. Obieg pieśni codziennych Franciszka Karpińskiego w kulturze polskiej XIX i XX wieku” (2012). Współredaktor tomów zbiorowych, m.in. serii „Topo-Grafie”.

  • Co słychać w „Pamiętniku z powstania warszawskiego”

Prelekcja poświęcona roli rytmu oraz dźwięków w „Pamiętniku z powstania warszawskiego”. O tym, w jaki sposób rytm opowieści staje się narzędziem pozwalającym wyrazić doświadczenie powstania. O dużych i małych rytmach codzienności powstańczej Warszawy i o tym, jak zmieniają się one wraz z rozpadem przestrzeni miasta. Oraz o związkach rytmu opowieści i rytmu doświadczenia z warstwą dźwiękową tekstu.

Maciej Byliniak – badacz i popularyzator dźwiękowej spuścizny Mirona Białoszewskiego – nagrań magnetofonowych i radiowych. Edytor 13. i 14. tomu „Utworów zebranych” Mirona Białoszewskiego (wiersze rozproszone i niepublikowane, 2017, we współpracy z Marianną Sokołowską) oraz płyt „Miron Białoszewski plays Adam Mickiewicz Dziady” (2012) i „Białoszewski do słuchu” (2014) wydanych przez Bôłt Records. Współautor instalacji „Szumy, zlepy, dźwięki” (2011) opartej na nagraniach magnetofonowych Białoszewskiego. Redaktor, tłumacz.

  • Miron Białoszewski – poeta codzienności i rzeczy ostatecznych, przeżywanych razem z ludźmi

„Liczyli wciąż  na ocalenie, więc może nie [byli] skazani?”

– „Pamiętnik z powstania warszawskiego” wyraża najpełniej tę Mironową filozofię przetrwania.

Wykład odpowiada na pytanie, co znaczą słowa: „Nie dopuścić do katastrofy na tym jednym kawałku”? Lekcja dotyczy etycznego przesłania utworu Mirona Białoszewskiego.

Tadeusz Sobolewski (Fundacja im. Mirona Białoszewskiego)dziennikarz Gazety Wyborczej, absolwent polonistyki UW, krytyk i publicysta. Autor eseistycznych książek (m.in. „Dziecko Peerelu” (2000), „Malowanie na Targowej” (2003), „Kino swoimi słowami” (2012). W roku 1970 znalazł się w kręgu przyjaciół Mirona Białoszewskiego. Jego portret zawarł w książce „Człowiek Miron” (2012). Współautor telewizyjnej adaptacji „Pamiętnik z powstania warszawskiego” w reż. Marii Zmarz-Koczanowicz (2004).

  • O „Pamiętniku z powstania warszawskiego”

Białoszewski długo dochodził do tego dzieła (istotne przeżycie – pamięć – wzmianki o powstaniu w tekstach dziennikarskich – opowiadanie – pisanie). W końcu powstał „Pamiętnik z powstania warszawskiego”, arcydzieło, które przyniosło autorowi popularność.

Książka inspiruje do dzisiaj nie tylko interpretacyjnie, ale jest też używana w sporach politycznych. Pamiętnik jawi się jako tekst antymitologiczny i mityzujący zarazem. Wojna w Ukrainie stała się nowym kontekstem lektury. Bruliony „Pamiętnika z powstania warszawskiego” stały się inną książką.

Adam Poprawa (Uniwersytet Wrocławski) – filolog, pisarz. Autor wielu publikacji nt. twórczości Białoszewskiego, edytor odcenzurowanej wersji „Pamiętnika z powstania warszawskiego” (2014), poszerzonego wydania „Języka poetyckiego Mirona Białoszewskiego Stanisława Barańczaka” (2016), wyboru dziennikarskich tekstów Białoszewskiego (2022), współedytor „Białoszewskiego przed Dziennikiem” (2010). Prozaik zainspirowany dziełem Mirona Białoszewskiego.

  • Narracja pacyfistyczna

Wykład poświęcony mówionej formie „Pamiętnika z powstania warszawskiego” i roli oralności w tym utworze i w opowiadaniu o traumatycznych wydarzeniach XX-wiecznej historii. Jaki jest cel i znaczenie odwoływania się przez Białoszewskiego do żywej, ustnej opowieści i języka potocznego w „Pamiętniku z powstania warszawskiego”, również w odniesieniu do opowieści powstańczych pozyskiwanych metodą ustną. Utwór Białoszewskiego jako narracja empatyczna o wymowie pacyfistycznej.

Agnieszka Karpowicz (Uniwersytet Warszawski) – dr hab., prof. UW w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes Fundacji im. Mirona Białoszewskiego. Literaturoznawczyni, kulturoznawczyni, mironolożka. Współautorka mapy Warszawy Mirona Białoszewskiego, współkuratorka wystawy Znikające krajobrazy. „Opowieść przestrzenna” Mirona Białoszewskiego w Muzeum Warszawskiej Pragi (2016), współkuratorka wystawy „Białoszewski nieosobny” w Muzeum Woli (2022). Autorka książek: „Kolaż. Awangardowy gest kreacji” (2007), „Proza życia. Mowa, pismo, literatura” (2012), współredaktorka m.in. książki „Tętno pod tynkiem”. Warszawa Mirona Białoszewskiego (2013). 


Program wydarzeń towarzyszących wystawie „Białoszewski nieosobny” powstał we współpracy z Fundacją im. Mirona Białoszewskiego.

Projekt „Warszawa (dla) Mirona. Obchody stulecia urodzin pisarza” realizowany w ramach zadania publicznego Dziedzictwo kulturowe Warszawy, finansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Kultury.