Jeszcze więcej
rzeczy warszawskich.
Odliczamy!

Aktualności

08.02.2017 / Kalendarze warszawskie, Wydawnictwa

Kalendarz warszawski 2017

Kalendarz warszawski 2017

Kierownik projektu: Joanna Dudelewicz

Opracowanie merytoryczne: zespół Muzeum Warszawy

Redakcja i korekta: Tadeusz Baranowski

Projekt graficzny: Joanna Bębenek

Koordynacja produkcji: Julia Głogowska

format: 205 x 140 mm, oprawa twarda, druk czarno-biały, wersja językowa: polska

Wydawca: Muzeum Warszawy

Wydanie I, Warszawa 2016

ISBN 978-83-62189-83-0

Nakład: 1500 egz.

Publikacja powstała w ramach projektu „Modernizacja, konserwacja i digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”, realizowanego w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz z środków krajowych.