fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en
Aktualności

11.12.2017 / Aktualności, Seria Plany Warszawy, Wydawnictwa

Kunszt XIX-wiecznych inżynierów

Kunszt XIX-wiecznych inżynierów

Plany Korpusu Inżynierów Wojskowych i jego kontynuatorów to wybitne dzieła kartografii warszawskiej, szczegółowo dokumentujące zmiany przestrzeni miejskiej od 1822 do 1859 roku. Plan z 1825 roku, jeden z pierwszych w serii, jest przykładem najwyższego kunsztu pomiarowego, kartograficznego i estetycznego.

Warszawa w 1815 roku zyskała rangę stolicy Królestwa Polskiego doby konstytucyjnej. Wchodziła w ten nowy okres dziejów zubożała, wyniszczona okupacją pruską i wojnami napoleońskimi. Jej ówczesny obraz tworzyły nieodnawiane kamienice i kościoły, opuszczone pałace, zdewastowane ogrody publiczne. W ciągu 15 lat została jednak nie tylko odbudowana z zaniedbań, ale zyskała liczne budowle klasycystyczne, zarówno monumentalne, jak i mieszkalne. W zmianach tych uczestniczył Korpus Inżynierów Wojskowych, którego prace służyły regulacji oraz projektowaniu ulic i placów i w którym służbę pełnili także znamienici architekci.

 

Projekt graficzny „Planu Warszawy 1825” otrzymał wyróżnienie w konkursie Polish Graphic Design Awards 2018 w kategorii Wydawnictwa/Album i katalog.

Z serii PLANY WARSZAWY

Henryk Bartoszewicz, Paweł E. Weszpiński

Korpus Inżynierów Wojskowych, Plan Warszawy 1825,
Plan Miasta Stołecznego Warszawy, Wymierzony przez Officerów Korpusu Inżenierów w latach 1818 i 1819 i litografowany przez tychże roku 1822

W skład publikacji wchodzą:

Książka Korpus Inżynierów Wojskowych, Plan Warszawy 1825, Plan Miasta Stołecznego Warszawy, Wymierzony przez Officerów Korpusu Inżenierów w latach 1818 i 1819 i litografowany przez tychże roku 1822

Reprint (plan) Plan Miasta Stołecznego Warszawy, Wymierzony przez Officerów Korpusu Inżenierów

Opracowanie (plan) Plan Miasta Stołecznego Warszawy, Wymierzony przez Officerów Korpusu Inżenierów z naniesioną siatką ulic i placów z 2017 roku

Opracowanie (plan) Plan Miasta Stołecznego Warszawy, Wymierzony przez Officerów Korpusu Inżenierów z zaznaczonymi najważniejszymi obiektami

Opracowanie (broszura) Obiekty oznaczone na Planie Miasta Stołecznego Warszawy Wymierzonym przez Officerów Korpusu Inżenieró

Opracowanie (broszura) Ulice i place na Planie Miasta Stołecznego Warszawy Wymierzonym przez Officerów Korpusu Inżenierów

Seria PLANY WARSZAWY, prezentująca wybitne dzieła kartograficzne ze zbiorów Muzeum Warszawy, umożliwia prześledzenie rozwoju przestrzennego miasta. Każda z publikacji zawiera plan w oryginalnej skali, szkic historyczny poświęcony Warszawie z czasu jego powstania oraz szczegółowy opis kartograficzny.

Koncepcja serii i poszczególnych publikacji z serii: Paweł E. Weszpiński

Projekt graficzny serii: Anna Piwowar

Recenzja tekstu: Plan Miasta Stołecznego Warszawy Korpusu Inżynierów Wojskowych w skali około 1 : 4800 z 1825 roku: dr hab. Beata Konopska, Zakład Kartografii i Geomatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin; Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Warszawa

Konsultacja naukowa opracowania Obiekty oznaczone na Planie Miasta Stołecznego Warszawy Wymierzonym przez Officerów Korpusu Inżenierów w latach 1818 i 1819 i litografowanym przez tychże roku 1822, wydanym w Warszawie w 1825 roku: dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Autorzy opracowania: Henryk Bartoszewicz, Witold Pietrusiewicz, Katarzyna Wagner, Paweł E. Weszpiński
Redakcja merytoryczna: Barbara Hensel-Moszczyńska
Redakcja: Małgorzata Jurkiewicz, Małgorzata Mycielska, Julia Odnous
Korekta: Julia Odnous
Fotoedycja: Julia Odnous
Skład i przygotowanie do druku: Anna Piwowar
Redaktor prowadząca: Małgorzata Mycielska

Wydawca: Muzeum Warszawy
Wydanie I
Warszawa 2017
ISBN: 978-83-65777-24-9
Nakład: 2000 egz.