fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

07.02.2017 / Aktualności, Wydawnictwa

Lapidarium warszawskie

Lapidarium warszawskie

Szlachetne materiały kamieniarskie w XVI i XVII wieku

Autor, opierając się na wieloletnich, pionierskich, interdyscyplinarnych badaniach oraz skrupulatnej analizie nieznanych dotąd archiwaliów i źródeł ikonograficznych (sięgających XVI stulecia), a także przy wykorzystaniu najnowszej europejskiej literatury naukowej, kreuje przed czytelnikami obraz Warszawy jako miasta, które – pomimo szczątkowego zachowania artefaktów, ale też luk w powojennej historii sztuki – wiązać możemy z zabytkami rzeźby kamiennej i marmurowej o niezaprzeczalnej wartości historycznej i artystycznej.

Erudycja Autora pozwoliła przedstawić zgromadzony materiał w szerokim kontekście sztuki nowożytnej terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Nowy etap studiów w przedmiotowym zakresie otworzyły sensacyjne rezultaty eksploracji realizowanych w ramach projektu Wisła 1655-1906-2009 – Interdyscyplinarne badania dna rzeki, które zaowocowały znaczącym powiększeniem materiału badawczego o relikty zrabowanych przez Szwedów w 1655 i 1657 r. elementów kamieniarki architektonicznej Villae Regiae Władysława IV i Jana II Kazimierza Wazów przy Krakowskim Przedmieściu.

Pierwszej prezentacji doczekały się również przełomowe ustalenia źródłowe i historyczno-artystyczne dotyczące bezprecedensowych zamówień rzeźbiarskich króla Jana III Sobieskiego z lat 1681-94 w Amsterdamie i Antwerpii dla rezydencji i ogrodu w Wilanowie.

W efekcie ustaleń dr. Michała Wardzyńskiego, przy udziale dr. Huberta Kowalskiego i Piotra J. Jamskiego, powstała książka, która przywraca nadwiślańskiej stolicy jej wiodące miejsce na mapie nowożytnej rzeźby i kamieniarki Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w.

Autorzy: Michał Wardzyński przy współpracy Huberta Kowalskiego i Piotra J. Jamskiego
Redakcja i korekta: Katarzyna Komar-Michalczyk
Projekt graficzny: Anna Światłowska
Skład i łamanie: Piotr Janiszewski/WTU
Koordynacja: Katarzyna Komar-Michalczyk (Fundacja Hereditas), Małgorzata Mycielska (Muzeum Historyczne m.st. Warszawy)

366 stron, oprawa miękka, druk kolorowy, streszczenie w języku angielskim.

Wydawca: Fundacja Hereditas, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Wydanie I, Warszawa 2013