fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

23.10.2018 / Aktualności

Laureatki i laureaci konkursu Dyplomy dla Warszawy

Laureatki i laureaci konkursu Dyplomy dla Warszawy

Muzeum Warszawy po raz trzeci zorganizowało Konkurs Prezydenta m.st. Warszawy „Dyplomy dla Warszawy” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego stolicy. Konkurs ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy i badaczek rozwojem miasta, a także zaangażowanie ich do współtworzenia jego tożsamości. Laureatów i laureatki poznaliśmy podczas gali 22 października w Muzeum Warszawskiej Pragi.

W tegorocznej edycji konkursu nagrodę główną w kategorii rozpraw doktorskich (15 000 tys. zł) zdobyła Monika Wróbel za pracę „Miejsce sztuki współczesnej w przestrzeni miasta na przykładzie Warszawy”, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. inż. arch. Sławomira Gzella z Politechniki Warszawskiej.

W kategorii prac magisterskich główną nagrodę (7 000 tys. zł) przyznano Joannie Karlikowskiej za pracę „Możliwości wprowadzania zieleni w koncepcji uspokojenia ruchu na przykładzie ul. Mokotowskiej w Śródmieściu Warszawy”, która powstała pod kierunkiem dr. inż. arch. Kingi Kimic ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

W obu kategoriach przyznano również wyróżnienia.

 

Pełna lista laureatek i laureatów

Wyróżnienia w kategorii prac magisterskich:

 • Leszek Wiśniewski za pracę: Miastotwórcza rola kolei: Nowa dzielnica wokół nowego węzła kolejowego na przykładzie Węzła Grochowskiego w Warszawie, promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell (PW)
 • Tomasz Koczur za pracę: Architektura jako narzędzie polityki / Polityka jako narzędzie architektury – na przykładzie sieci budynków mikrospółdzielni jako realizacji zapisów w strategii rewitalizacji warszawskiej Pragi, promotor: mgr Paweł Grodzicki (PW)
 • Przemysław Chimczak za pracę: Mieszkania adresowane do generacji Y jako sposób na przyciąganie talentów. Inkubator mieszkaniowy – budynek w miejskiej zabudowie zwartej, promotor dr hab. Joanna Giecewicz (PW)

Nagroda głównej w kategorii prac magisterskich

 • Joanna Karlikowska za pracę: Możliwości wprowadzania zieleni w koncepcji uspokojenia ruchu na przykładzie ul. Mokotowskiej w Śródmieściu Warszawy (laudację wygłosi dr hab. n. med Mirosław Wielgoś), promotor: dr inż. arch Kinga Kimic (SGGW)

Wyróżnienia w kategorii rozpraw doktorskich

 • dr Piotr Kubkowski za pracę: Sprężyści. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów w perspektywie historii kultury (1895-1905) promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel (UW)
 • dr Urszula Koźmińska za pracę: Architektura, ekonomika i środowisko jednostki miejskiej. Wykorzystanie materiałów wtórnych w budownictwie, promotor: prof. dr hab. Inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska (PW)
 • dr Juliusz Markowski za pracę: Bioremediacja wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych w środowisku zurbanizowanym, promotor: prof. dr hab. Stanisław Gawroński (SGGW)

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich 

 • dr Monika Wróbel za pracę: Miejsce sztuki współczesnej w przestrzeni miasta na przykładzie Warszawy, promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell (PW)

 

Skład Kapituły:

 1. dr hab. Witold Bielecki, prof. ALK – Rektor Akademii im. L. Koźmińskiego
 2. prof. dr hab. Wiesław Bielawski – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 3. dr hab. Marek Bryx – Przewodniczący Kapituły, Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Kampusu/Kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 4. dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 5. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW – Prorektor ds. Rozwoju, Uniwersytet Warszawski
 6. dr hab. Wiesław Godzic – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
 7. Ewa Masny-Askanas – Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy
 8. dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, prof. PJATK – Rektor Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
 9. Andrzej Trzeciakowski – Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 10. inż. Krzysztof Urbaniak – Politechnika Warszawska
 11. dr hab. n. med Mirosław Wielgoś – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 12. dr Edyta Winiarska-Lisiecka – laureatka nagrody głównej w kategorii doktoratów w drugiej edycji Konkursu
 13. Marcin Wojdat – Sekretarz m.st. Warszawy
 14. dr Magdalena Wróblewska – Pełnomocniczka Dyrektora Muzeum Warszawy ds. Naukowo-Badawczych

 

 

fot. G. Kułakowska