fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en
Aktualności

22.10.2021 / Aktualności, Edukacja dla szkół, Korczakianum

Lekcje wspierające przyszłych uczestników konkursu

Lekcje wspierające przyszłych uczestników konkursu

Janusz Korczak autorytet pedagogiczny, jest jednym z przewodników dla warszawskiego samorządu w dziedzinie wychowania, a jego dziedzictwo stanowi punkt odniesienia i źródło inspiracji dla formułowania celów stawianych przed oświatą.

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka została ustanowiona w uznaniu zasług tego wybitnego obywatela Warszawy. Konkurs promuje ideę placówki otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej – miejsca, w którym dostrzega się potrzeby wychowanków, uczniów oraz ich rodziców. Placówki, w których podstawowe prawa dziecka do miłości, bycia szanowanym, posiadania własnych tajemnic, samostanowienia o sobie, własności, rozwoju, zabawy, pracy i sprawiedliwości są na co dzień respektowane.

Konkurs realizuje miasto stołeczne Warszawa. Muzeum Warszawy jest partnerem projektu. Informacje o konkursie znajdują się na stronie WCIES.

W ramach wsparcia, uczestnikom konkursu proponujemy lekcje muzealne za 1 zł od klasy.

Zajęcia stacjonarne:

Proszę, dziękuję i przepraszam

Te trzy słowa, pozornie proste i dobrze znane, mogą jednak stanowić trudność dla najmłodszych,
którzy dopiero uczą się, jak ich używać.

Janusz Korczak, który szczególnie dbał o jakość relacji
między dziećmi, wiedział, jak ważna jest nauka jasnej, bezpośredniej komunikacji.

Podczas warsztatów dzieci w trakcie wspólnych zadań i aktywności dzieci dowiedzą się, jak i kiedy
stosować trzy tytułowe słowa. Przekonają się, dlaczego są one tak ważne, i poznają gesty, które
im towarzyszą. W trakcie twórczych zabaw będą mogły wyrazić, co czują w różnych sytuacjach,
używając tych słów.

Czas: 60 min
Wiek: klasy 0–1 szkoły podstawowej

Zajęcia online:

Kto ma rację – czyli sposób Janusza Korczaka na dogadanie się

Kłótnie zdarzają się nie tylko w dorosłym świecie, lecz również dziecięcym.

Wiedział o tym doskonale Janusz Korczak i dlatego starał się budować między uczniami relacje, które sprzyjały
rozwiązywaniu sporów. Do takich sposobów należy m.in. kompromis, budowanie grup
5/6 zainteresowań, obieranie wspólnych celów. Wszystko to uczyło współpracy i dogadywania się.

Zastanowimy się też, skąd biorą się kłótnie. Czy można uniknąć waśni? Jak rozwiązywać spory
oraz jak je rozwiązywali podopieczni Domu Sierot. W duchu korczakiańskim wykonamy planszę
z zespołowo opracowanym zbiorem zasad, która pomoże w przyszłości rozwiązywać konflikty
w grupie.

Czas: 90 min
Wiek: klasy 1–3 szkoły podstawowej

Zajęcia online lub stacjonarne:

Co czujemy?

Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy potrafimy rozpoznawać własne emocje, a także właściwie
odczytywać je u innych.

Dzięki wskazówkom zawartym w książce Janusza Korczakapt. Prawidła życia przekonamy się, jak wielobarwną paletę tworzą. Zastanowimy się, co i dlaczego czujemy w określonych sytuacjach w szkole, które uczucia mogą się mylić,
a które często czujemy równolegle. Podczas warsztatów w pracy indywidualnej oraz grupowej
uczestnicy wykonają graficzne i kolorystyczne portrety poszczególnych uczuć.

Czas: 90 min
Wiek: klasy 4–6 szkoły podstawowe

Rezerwacja zajęć dla grup uczniów i uczennic:

e-mail: edukacja@muzeumwarszawy.pl
tel.: 22 277 43 78
Facebook: grupa Działamy! Edukacja w Muzeum Warszawy


Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

POLIN proponuje spacery miejskie, oprowadzania po wystawie dla nauczycieli oraz warsztaty stacjonarne, online i spacery miejskie dla uczennic i uczniów. Zobacz program wydarzeń na stronie POLIN.

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

WCIES proponuje cykl szkoleń i warsztatów dla nauczycieli. Zobacz harmonogram wydarzeń na stronie WCIES.


Organizatorem i fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa. Nagrodę przyznaje Prezydent m.st. Warszawy. Partnerami Nagrody są Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.