Aktualności

10.07.2017 / Aktualności, Centrum Interpretacji Zabytku

Młodzi eksperci UNESCO w Muzeum Warszawy

World Heritage Young Professionals Forum towarzyszy 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie w dniach 2-12 lipca, prestiżowemu wydarzeniu, które odbywa się w Polsce po raz pierwszy. 

Tegoroczne Forum Młodych jest przygotowywane przez Polski Komitet ds. UNESCO oraz Międzynarodowe Centrum Kultury, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tematem Forum Młodych jest problem dziedzictwa utraconego i przywróconego i właśnie dlatego rozpoczyna się ono w Warszawie.

Muzeum Warszawy współorganizowało drugi dzień warsztatów. Grupa młodych ekspertów miała okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat odbudowy Starego Miasta oraz historii wpisu tego obszaru na Listę Świtowego Dziedzictwa UNESCO. Goście zwiedzali siedzibę główną oraz wystawę “Rzeczy warszawskie”, Centrum Interpretacji Zabytku oraz warszawskie Stare Miasto. Oprowadzani byli przez dyrektor Muzeum Warszawy, Ewę Nekandę-Trepkę, pełnomocnik dyrektor ds. naukowo-badawczych, Magdalenę Wróblewską, oraz kierowniczkę CIZ, Annę Zasadzińską.