fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

25.09.2017 / Aktualności, Działalność edukacyjna, Edukacja dla szkół

Muzealna EduAkcja Warszawy

Muzealna EduAkcja Warszawy

Czy wizyta w muzeum sztuki możne rozwijać u uczniów wiedzę z przedmiotów ścisłych? Czy muzeum historyczne „uczy” jedynie historii? Czy centrum nauki to miejsce, w którym należy oczekiwać tylko fizycznych i chemicznych eksperymentów?

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji konferencji MUZEALNA eduAKCJA WARSZAWY.

W tym roku skupimy się na zagadnieniu interdyscyplinarności instytucji kultury, rozważane będą możliwości wykorzystania ich kolekcji i oferty edukacyjnej przez nauczycieli różnych przedmiotów. Zastanowimy się także nad miejscem i zadaniami edukacji kulturalnej w zreformowanej szkole.

Konferencja skierowana jest do nauczycieli, edukatorów i pracowników instytucji kultury z Warszawy i okolic.

W tym roku konferencja jest dwuetapowa.

ETAP PIERWSZY

Międzymuzealna gra miejska dla nauczycieli i uczniów warszawskich szkół w wieku 12-19 lat

26 września – 2 października 2017

W tygodniu poprzedzającym konferencję, nauczycieli i uczniów zapraszamy do udziału w międzymuzealnej grze miejskiej. Wystarczy zarejestrować się na stronie WPEK i ściągnąć aplikację, by przez tydzień za darmo odwiedzać muzea, rozwiązywać zagadki związane z eksponatami i tworzyć własne trasy zwiedzania. Nagrodą dla uczestników będzie bezpłatna lekcja muzealna w wybranym muzeum.

Podczas gry uczestnicy odwiedzą: Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Rzeźby w Królikarni, Muzeum Warszawy, Zachętę – Narodową Galerię Sztuki i Zamek Królewski w Warszawie.

Dla zarejestrowanych uczestników gry wstęp do muzeów jest bezpłatny. Rejestracja opiekuna grupy do udziału w grze jest równoznaczna z udziałem w konferencji, co wymaga dodatkowej rejestracji w serwisie.

Rejestracja uczestników do 22 września pod adresem: https://muzealnagramiejska.evenea.pl/

ETAP DRUGI

Konferencja Muzealna eduAkcja Warszawy w gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie

2 października 2017 (poniedziałek) w godz. 8.30 – 16.00

W programie: sesja posterowa warszawskich muzeów i instytucji kultury i część warsztatowa. Przewidziano także przerwę kawową i obiadową.

W sesji posterowej udział wezmą przedstawiciele: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni Oddział MNW, Muzeum w Nieborowie i Arkadii Oddział MNW, Domu Spotkań z Historią, Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Warszawy , Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej.

Zapraszamy do zapisu do grup warsztatowych:

Dlaczego fortepian gra? Moderator: Hanna Napiórkowska, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Przedmioty: fizyka i nauki ścisłe.

Chronić pamięć, kształtować przyszłość Moderator: Sonia Ruszkowska, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Przedmioty: wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, historia.

Czas na geografię. Jak skonstruowano wilanowski zegar słoneczny? Moderator: Urszula Rukat, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Przedmioty: geografia, fizyka, przyroda.

Poczuj chemię do malarstwa Moderator: Aleksandra Kresowska-Pawlak, Barbara Tichy, Muzeum Narodowe w Warszawie. Przedmioty: chemia i nauki przyrodnicze.

Historia architekturą opowiedziana Moderator: Katarzyna Witt, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Przedmioty: historia, historia sztuki, zajęcia artystyczne.

Ile waży dzieło sztuki? Moderator: Julia Łuczywo, Muzeum Rzeźby w Królikarni. Przedmioty: matematyka, przyroda, zajęcia artystyczne.

Srebrna matematyka Moderator: Anna Kwiatkowska, Muzeum Warszawy. Przedmioty: matematyka i przedmioty ścisłe.

Ile historii jest w dziele sztuki? Moderator: Anna Zdzieborska, Marcin Matuszewski, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki. Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia artystyczne.

Lekcja z Mistrzem Rembrandtem Moderator: Tomasz Drapała, Zamek Królewski w Warszawie. Przedmioty: historia, j. polski, muzyka.

Rejestracja uczestników do 28 września pod adresem: https://konferencjamuzealnaeduakcja.evenea.pl/