fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en
Aktualności

19.12.2022 / Aktualności, Muzeum Farmacji, Wydarzenia dostępne

Muzeum Dostępne – poprawa dostępności oferty

Muzeum Dostępne – poprawa dostępności oferty

Muzeum Warszawy realizuje przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności wystaw czasowych Muzeum Warszawy oraz wydarzeń towarzyszących dla osób ze specjalnymi potrzebami”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Głównym założeniem projektu jest poprawa dostępności wystaw czasowych oraz programów towarzyszących w dwóch obszarach: widzenia i rozumienia. W tym roku zakończył się pierwszy etap prac, w którym działania skupiały się wokół wystaw Muzeum Farmacji. W tym czasie zespół Muzeum Warszawy przeszedł szkolenia. Konsultował program z przedstawicielami organizacji osób z niepełnosprawnościami oraz ekspertami i ekspertkami. Efektem tej współpracy jest nowa oferta wydarzeń towarzyszących oraz poprawa dostępności wystaw Muzeum Farmacji.

Szkolenia i warsztaty dla pracowników

Szkolenia dla pracowników muzeum poprowadziły Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej – Wielozmysły, Fundacja SYNAPSIS oraz Aleksandra Sztajerwald. Ekspertka zajmuje się tworzeniem treści w języku prostym.

Warsztaty skupiały się na podnoszeniu kompetencji w zakresie obsługi, komunikacji oraz zasad savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością wzroku, niepełnosprawnością intelektualną oraz w spektrum autyzmu.

W szkoleniach wzięli udział pracownicy muzeum, którzy są zaangażowani w tworzenie wystaw i komunikację z publicznością:

  • kuratorzy,
  • edukatorzy,
  • kasjerzy,
  • opiekunowie ekspozycji
  • oraz pracownicy Działów Organizacji Wystaw i Wydarzeń, Promocji i Komunikacji.

Modelu zapewniania dostępności

W pracy nad poprawą dostępności, zespół Muzeum Warszawy kieruje się wytycznymi wstępnej wersji „Modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami”. W oparciu o zawarte w „Modelu…” etapy podróży odbiorcy, Muzeum opracowuje wewnętrzny standard dostępności wystaw czasowych i wydarzeń towarzyszących.

Projekt konsultowano z przedstawicielami grup osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze widzenia i rozumienia:

  • Stowarzyszenie „Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi” w Laskach
  • oraz Zespół Szkół Specjalnych 105 w Warszawie
  • oraz ekspertami Fundacji Dostępnej Kultury Wizualnej Wielozmysły
  • oraz ekspertką Aleksandrą Sztajerwald.

Zaproszone osoby, wspólnie z zespołem Muzeum, omawiały program działań towarzyszących wystawie czasowej w Muzeum Farmacji: „Do użytku zewnętrznego. Grafika w przemyśle farmaceutycznym 1960-1980”: scenariusze lekcji oraz wybierały obiekty do których wykonane zostaną tyflografiki i audiodeskrypcje. 

Tyflografiki i audiodeskrypcje, znacznik TOTUPOINT

We wrześniu 2022 roku w wejściu do Muzeum Farmacji zamontowano znacznik TOTUPOINT. To udogodnienie dla osób z niepełnosprawnością wzroku ułatwiające odnalezienie wejścia do budynku. Wszystkie materiały informacyjne dotyczące wystawy udostępniono w druku powiększonym i wysokim kontraście.

Muzeum Warszawy kupiło także drukarkę brajlowską, co pozwoliło na uzupełnienie treści prezentowanych na wystawie o druki w alfabecie Braille`a. Do wybranych obiektów na wystawie powstały tyflografiki wraz z audiodeskrypcjami wykonane przez Fundację Wielozmysły. Ekspertka Aleksandra Sztajerwald we współpracy z uczniami z Zespołu Szkół Specjalnych 105 przygotowała przedprzewodnik do wystawy w formacie łatwym do czytania (ETR). Opracowała również treść wystawy w języku prostym.

Lekcje muzealne z warsztatami oraz dyżury przewodnickie

Katarzyna Kucharska-Hornung, kuratorka wystawy, we współpracy z edukatorami i przedstawicielami szkół zaproszonych do projektu opracowała scenariusze zajęć uwzględniające potrzeby osób z obszaru widzenia i rozumienia.

Informacje o realizowanym grancie oraz materiały powstające w ramach przedsięwzięcia grantowego zostały zamieszczone na stronie internetowej Muzeum Farmacji (audiodeskrypcje, przedprzewodnik i podcast „Jak opowiadać o…”).

W listopadzie i grudniu przeprowadzono lekcje muzealne z warsztatami oraz dyżury przewodnickie. Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą korzystać z możliwości dotykania i deskrypcji na żywo. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz w spektrum autyzmu mogą zwiedzać wystawę w kameralnych grupach prowadzonych w języku prostym.