fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

30.08.2018 / Aktualności, Katalogi wystaw, Wydawnictwa

Odzyskana stołeczność. Warszawa 1915–1918

Odzyskana stołeczność. Warszawa 1915–1918

Lata I wojny światowej to dla Warszawy czas zmian, które zaowocowały po odzyskaniu niepodległości. Nie tylko dramatyczne wydarzenia wojenne, lecz także przemiany polityczne, administracyjne i społeczne całkowicie zmieniły życie miasta. Na początku wojny było jednym z wielu gubernialnych ośrodków wielkiego imperium rosyjskiego, na końcu – stolicą niepodległego, odrodzonego państwa polskiego. Stało się to dzięki ogromnemu społecznemu zaangażowaniu mieszkańców pochodzących z różnych środowisk, o różnych poglądach i często odmiennym wyobrażeniu o politycznej przyszłości państwa. W 1918 roku Warszawa jako stolica miała przygotowane struktury administracyjne, kilkanaście tysięcy wyszkolonych urzędników i znacznie zwiększone terytorium.

Publikacja towarzysząca wystawie czasowej Odzyskana stołeczność. Warszawa 1915–1918 zawiera szkic historyczny, wybór obiektów z lat I wojny światowej ze zbiorów Muzeum Warszawy oraz teksty omawiające zagadnienia nawiązujące do tematu ekspozycji. Rozszerzają one wiedzę o postawach społecznych i politycznych, życiu kulturalnym w pierwszych latach odzyskanej stołeczności oraz popularyzują wybrane kolekcje Muzeum Warszawy.

Już w sprzedaży

Informacje o książce:

Odzyskana stołeczność. Warszawa 1915–1918

pod redakcją Barbary Hensel-Moszczyńskiej i Anny Topolskiej

Książka towarzysząca wystawie czasowej pod tym samym tytułem (26 września – 30 grudnia 2018)

Wybór i układ tekstów: Barbara Hensel-Moszczyńska i Anna Topolska
Teksty: Barbara Hensel-Moszczyńska, Anna Topolska, Odzyskana stołeczność. Warszawa 1915–1918
Piotr Głogowski, Warszawa na kartach pocztowych w okresie okupacji niemieckiej 1915–1918
Jacek Bochiński, Sztuka i artyści Warszawy w latach I wojny światowej
Małgorzata Dubrowska-Sołtan, Wydarzenia I wojny światowej utrwalone w kolekcji medalierskiej i falerystycznej Krzysztofa Klingera ze zbiorów Muzeum Warszawy
Jolanta Niklewska, Postawy warszawiaków wobec kwestii niepodległości opisane we wspomnieniach i dziennikach z lat 1915–1918
Redakcja merytoryczna: Barbara Hensel-Moszczyńska i Anna Topolska
Redakcja: Małgorzata Mycielska, Julia Odnous
Korekta: Urszula Drabińska
Zdjęcia: Adrian Czechowski, Andrei Niakrasau, Michał Matyjaszewski, Agata Wieczorek, Igor Oleś, Mikołaj Kalina, Skanery Niewiarygodne
Postprodukcja zdjęć: Tomasz Kubaczyk
Projekt graficzny i skład: Iwo Rutkiewicz
Koordynacja: Małgorzata Mycielska

Wydawca Muzeum Warszawy
Wydanie I
Warszawa 2018
© Muzeum Warszawy

ISBN: 978-83-65777-56-0
nakład: 1000 egz.