fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

02.09.2022 / Aktualności, Działalność edukacyjna, Edukacja dla szkół, Edukacja w Izbie Pamięci, Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy

Oferta edukacyjna dla szkół | Izba Pamięci

Oferta edukacyjna dla szkół | Izba Pamięci

Głównym celem naszego programu edukacyjnego jest demilitaryzacja pamięci o Powstaniu Warszawskim i zwrócenie uwagi na los ludności cywilnej. Naszym zadaniem jest przedstawienie wojny jako brutalnego przerwania życia mieszkańców i zniszczenie miasta. Chcemy skupić się również na pokazaniu uczniom mechanizmów, które doprowadzają do konfliktów zbrojnych. Zajęcia edukacyje to szansa na refleksję nad przesłaniem „Nigdy więcej wojny” jako zadaniem i odpowiedzialnością kolejnych pokoleń Polaków.

Głosy pamięci

Pretekstem do przygotowania oferty edukacyjnej jest położenie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli oraz treść wystawy stałej – „Głosy pamięci” autorstwa Krzysztofa Wodiczki.

Wystawa jest wyrazem sprzeciwu wobec wojen, a głosy, które możemy na niej usłyszeć – ostrzeżeniem jakie świadkowie tamtych wydarzeń przekazują kolejnym pokoleniom. Pomaga zrozumieć jak doświadczenie sytuacji granicznych jak wojna czy ludobójstwo wpływa na dalsze życie tych, którzy przeżyli. Na wystawie zaprezentowane są głosy świadków i uczestników Powstania Warszawskiego, jednak nie wszystkie z nich wpisują się w narrację o bohaterskim zrywie. Dla odbiorcy jest to okazja do konfrontacji z wszechobecnym cierpieniem jako konsekwencji działań zbrojnych.

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Izby Pamięci porusza, z punktu widzenia losu ludności cywilnej podczas Powstania Warszawskiego, najważniejsze zagadnienia dotyczące codzienności 63 dni Powstania. Uczniowie dowiedzą się jak cywile starali się przetrwać kolejne dni okupacji, dlaczego angażowali się w akcje sabotażowe i jakim heroizmem wykazywali się pomagając powstańcom.

Działania edukacyjne Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy to szansa na przywrócenie pamięci tym mieszkańcom Warszawy, których biografie nie trafiły do szkolnych podręczników, czyli świadków i ofiar Rzezi Woli i innych dzielnic oraz uczestników exodusu ocalałych mieszkańców stolicy po Powstaniu.

Dla wszystkich etapów edukacji

Drzewa i pomniki. Pamięć o powstaniu warszawskim zapisana w zieleni i kamieniach (spacer)

Spacer wokół Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy będzie okazją do zapoznania się z mniej znaną częścią historii Powstania Warszawskiego oraz przyjrzenia się pamięci o nim. Zapisana jest ona w pomnikach i drzewach otaczających naszą siedzibę w Parku Powstańców Warszawy – architektoniczno-krajobrazowego założenia autorstwa Aliny Scholtzówny i Romualda Gutta.

Chociaż pamięć o Cmentarzu Powstańców Warszawy i spoczywających tu warszawiakach była przez dziesięciolecia wymazywana z kart historii, dziś odradza się w zieleni, która symbolizuje nadzieję i życie. Otoczenie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy odsłoni przed uczniami nowe oblicze. Pośrodku parku wspólnie odnajdziemy ślady współistnienia i uzupełniania się wielu opowieści o przeszłości Warszawy. Bliskość usytuowania innych cmentarzy w okolicy, czyli katolickiego, prawosławnego oraz mariawickiego i karaimskiego dopełnia wieloreligijnego charakteru współczesnej dzielnicy Woli, jednocześnie odsyłając nas do jej wielowiekowej tradycji różnorodności.

Szkoły podstawowe - klasa 4

Od Szarych Szeregów do Akcji pod Arsenałem

Podczas warsztatów edukacyjnych zastanowimy się nad losem ludności cywilnej w Warszawie od początku niemieckiej okupacji i poznamy motywacje młodych ludzi, którzy przystąpili do konspiracji. Uczniowie dowiedzą się na czym polegały różne strategie przetrwania kolejnych miesięcy w okupowanej stolicy i jak mieszkańcy Warszawy uczestniczyli w akcjach sabotażowych oraz co groziło za uczestnictwo w tajnej edukacji.

Zajęcia zawierają elementy indywidualnej i grupowej pracy z tekstem oraz chronologicznego porządkowania wydarzeń, natomiast znaczną część spotkania poświęcimy na dyskusję z wykorzystaniem zagadnień z obszaru retoryki.

Podstawa programowa: historia – I.2, II.1, IV. 14
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową

Szkoły podstawowe - klasy 5-8

Kiedy zaczyna się wojna?

Uczniowie zapoznają się z mechanizmami, które doprowadzają do konfliktów wojennych oraz będą badać przyczyny uprzedzeń i nienawiści wśród społeczeństwa.

Praca warsztatowa z biografiami cywilnych ofiar oraz ich rodzin i bliskich pomoże zrozumieć uczniom, jakie konsekwencje dla cywilów miało Powstanie Warszawskie. Świadectwa cywilów i fragmenty tekstów literackich analizowane podczas zajęć będą przyczynkami do rozmowy z uczniami o niemieckich zbrodniach na cywilach, codziennym życiu podczas okupacji i przykładach oporu cywilnego.

Wspólnie zastanowimy się kiedy zaczyna się konflikt wojenny i jak zmienia codzienność zwykłych ludzi, stających się bardzo często jego ofiarami.

Podstawa programowa: historia – XXVII. 3, XXXII. 4, XXXIV. 2, XXXIV. 4, 5, XXXVI. 1
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową

Szkoły ponadpodstawowe

Kiedy kończy się wojna?

Warsztaty edukacyjne rozpoczniemy od dyskusji o przyczynach wybuchu Powstania Warszawskiego w kontekście losu cywilnych mieszkańców stolicy podczas niemieckiej okupacji.

Zastanowimy się również, co w minionych doprowadzało do eskalacji negatywnych nastrojów w Warszawie i jakie formy przybierały miejskie bunty, żeby wpisać  ostatnie z powstań w tradycję stołecznego cywilnego oporu.

Główną częścią zajęć będzie analiza losów ludności cywilnej podczas Powstania Warszawskiego, w czytanych relacjach będziemy szukali ocen decyzji o rozpoczęciu walk.

Zastanowimy się nad konsekwencjami wojen dla ludności cywilnej – śmierci bliskich i traumach przenoszonych na kolejne pokolenia.

Podstawa programowa: historia – XLV, XVLII, L, LI, LIII
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową

Informacje praktyczne

Terminy lekcji: wtorek-piątek
Godziny: 09:00–17:00
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób (jedna klasa)
Rezerwacje: od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–15:00, Olga Szymańska-Snopek, e-mail: olga.szymanska-snopek@muzeumwarszawy.pl, tel.: 665 645 605
Koszt: 250 zł

REGULAMIN REZERWACJI MUZEUM WARSZAWY

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania rezerwacji przez Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044, w dalszej części Regulaminu zwanym „Muzeum”.

1.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na następujące usługi, w dalszej części Regulaminu zwane „usługami”:

 1. oprowadzanie po ekspozycjach stałych i czasowych Muzeum;
 2. lekcje muzealne, spacery, wirtualne lekcje muzealne, lekcje wyjazdowe – zajęcia edukacyjne przeznaczone dla grup przedszkolnych i szkolnych. Muzeum udostępnia aktualny program lekcji muzealnych na swojej stronie internetowej w zakładce EDUKACJA;
 3. kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy – aktywne zwiedzanie ekspozycji Muzeum, przeznaczone dla grup pięcioosobowych;
 4. spacery z przewodnikiem – dla grup zorganizowanych. Muzeum udostępnia aktualny program spacerów na stronie internetowej w zakładce ZAPLANUJ WIZYTĘ;
 5. wejścia grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika;
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo ustanowienia obowiązkowej rezerwacji na inne usługi / wydarzenia (np. na warsztaty rodzinne czy dla dorosłych i młodzieży) jeżeli będzie istniała taka konieczność wynikająca z charakteru takiej usługi oraz ograniczonej ilości miejsc w przestrzeni, w której została ona zaplanowana. Informację o wszystkich zaplanowanych wydarzeniach Muzeum publikuje na swojej stronie internetowej.

1.3.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są obowiązkowe. Muzeum nie gwarantuje realizacji w/w usług bez zgłoszenia wcześniejszej rezerwacji. Zgłoszenie rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o usługę.

1.4.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są przyjmowane w zależności od wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

1.5.    Zasady dotyczące rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6. są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia, a informacja o nich jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

1.6.    Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia w imieniu własnym, lub w imieniu instytucji, którą reprezentuje.

1.7.    Osoby lub instytucje składające rezerwacje na usługi świadczone przez Muzeum, w dalszej części Regulaminu zwane są „Zamawiającymi”.

 1. ZASADY PRZYJMOWANIA REZERWACJI

2.1.    Muzeum przyjmuje zgłoszenia rezerwacyjne dla grup zorganizowanych lub osób indywidualnych telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Właściwy kontakt do osoby, działu lub oddziału przyjmującego rezerwację jest podany na stronie internetowej przy każdym rodzaju oferty.

2.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi z oferty prezentowanej na stronie internetowej.

2.3.    Rezerwacji dokonuje się z wyprzedzeniem:

 1. 10-dniowym – w przypadku rezerwacji na oprowadzanie, lekcje muzealne, wirtualne lekcje muzealne, kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy i spacery;
 2. 4-tygodniowym – w przypadku rezerwacji na zajęcia z oferty pn. Muzeum na życzenie;
 3. 1-dniowym – w przypadku grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika.

2.4.    W celu dokonania rezerwacji dla grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych należy wypełnić formularz rezerwacji i przesłać go na wskazany w ofercie adres e-mail. Formularz rezerwacji stanowi załącznik do Regulaminu.

2.5.    Formularz rezerwacji wypełnia osoba pełnoletnia: opiekun grupy lub osoba dokonująca rezerwacji indywidualnie.

 1. POTWIERDZENIE REZERWACJI

3.1.    Do Zamawiającego, który złożył rezerwację na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zostanie wysłana, na podany przez niego adres mailowy, wiadomość ze szczegółami przyjętej rezerwacji.

3.2.    Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia udziału w zajęciach do piątku w tygodniu poprzedzającym dzień zarezerwowanej usługi.

3.3.    Zasady dotyczące potwierdzenia rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6 są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

3.4.    W przypadku zmian dotyczących potwierdzonej rezerwacji (np. zmiany liczebności grupy) Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania osoby, działu lub oddziału w którym dokonał rezerwacji o zaistniałych zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3.5.    Muzeum w sytuacjach wyjątkowych zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub przełożenia jej na inny termin, po konsultacji z Zamawiającym.

 1. LICZEBNOŚĆ GRUPY

4.1.    Zasady dotyczące dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych w Muzeum są uwarunkowane względami bezpieczeństwa, względami konserwatorskimi oraz troską o komfort zwiedzających.

4.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zgodnie z aktualnie obowiązującymi limitami osobowymi, które są podane dla każdej lokalizacji na stronie internetowej.

4.3.    Przekroczenie dopuszczalnej liczby osób w grupie powoduje natychmiastowe anulowanie rezerwacji.

4.4.    Zadeklarowana przez Zamawiającego w Formularzu rezerwacji liczba osób w grupie powinna zgadzać się ze stanem faktycznym. W przypadku stawienia się w Muzeum większej liczby osób niż zadeklarowana przewodnik / edukator może odmówić wykonania usługi, jeśli zmiana liczebności grupy nie została wcześniej przez Zamawiającego uzgodniona w procesie rezerwacji zajęć. W takiej sytuacji koszt nieprzeprowadzenia usługi będzie ponosił Zamawiający.

4.5.    W przypadku usługi określonej w pkt 1.2.5 liczebność grupy zorganizowanej może przekroczyć 25 osób jeśli uwarunkowania lokalizacji, której dotyczy rezerwacja, na to pozwalają. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik przyjmujący rezerwację na podstawie posiadanych informacji i aktualnie obowiązujących limitów.

4.6.    Ze względu na uwarunkowania, o których mowa w pkt 4.1. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego ustanowienia osobnych zasad dotyczących dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych na poszczególnych ekspozycjach Muzeum.

4.7.    Limit miejsc na usługi wymienione w pkt 1.2.6 jest ustalany osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

 1. DANE OSOBOWE

5.1.    Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

5.2.    Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.

5.3.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określnych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO.

5.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związany z realizacja usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.

5.5.    Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5.6     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.

5.7.    Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;

5.8.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5.9.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

5.10.  Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

5.11.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zostanie przesłana do Zamawiających na wskazany przez nich adres e-mail wraz z powiadomieniami automatycznie wysyłanymi przez System rezerwacji.

5.12.  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych przez Zamawiających.

 1. PŁATNOŚCI

6.1.    Koszty biletów wstępu do Muzeum oraz usług określa cennik Muzeum. Informacja o wszystkich opłatach jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

6.2.    Opłaty za usługi są dokonywane:

 1. przed realizacją usługi – gotówką lub kartą płatniczą w kasie oddziału, w dniu realizacji usługi;
 2. po realizacji usługi – przelewem na rachunek bankowy Muzeum, na podstawie faktury wystawionej w terminie do 14 dni kalendarzowych po dniu wykonaniu usługi.

6.3.    Zamawiający zamiar płatności przelewem powinien zgłosić podczas procesu rezerwacji – wypełniając formularz rezerwacji.

6.4.    Zasady płatności za usługi, o których mowa w pkt 1.2.6 są ustalane osobno dla każdego wydarzenia.

6.5.   Muzeum wystawia faktury/faktury uproszczone na podstawie danych zawartych w formularzu rezerwacji Zamawiającego.

 1. REZYGNACJA Z REZERWACJI

7.1.    Ewentualna rezygnacja z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 powinna być zgłoszona telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej na 72 godziny przed planowanym terminem wizyty.

7.2.    W przypadku braku zawiadomienia o rezygnacji z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4, lub rezygnacji później niż 72 godziny przed ustalonym terminem wizyty, Muzeum wystawia Zamawiającemu fakturę lub paragon w wysokości ceny usługi za gotowość pracowników Muzeum do świadczenia usługi

 1. SPÓŹNIENIE GRUPY ZORGANIZOWANEJ

8.1.    Zamawiający jest zobowiązany do punktualnego przybycia do Muzeum. Za czas rozpoczęcia realizacji usługi uznaje się godzinę ustaloną w trakcie procesu rezerwacji.

8.2.    Czas oczekiwania przewodnika / edukatora na grupę wynosi 30 minut.

8.3.    W przypadku spóźnienia grupy zorganizowanej wynoszącego ponad 30 minut lub niewykupienia rezerwacji Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i obciążenia należnością, o której mowa w pkt 7.2-3.

8.4.    W przypadku spóźnienia się grupy przewodnik / edukator ma prawo skrócenia realizacji usługi o czas, jaki spóźniła się grupa.

 POZOSTAŁE UREGULOWANIA

9.1.    Opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum oraz trwania lekcji online.

9.2.    Opiekun grupy odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie grupy w Muzeum oraz jest zobowiązany do współpracy z przewodnikiem / edukatorem w celu utrzymania dyscypliny w grupie.

9.3.    W trakcie pobytu w Muzeum zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu zwiedzania w Muzeum Warszawy.

9.4.    W przypadku, gdy zachowanie członków grupy w sposób rażący narusza ogólnie przyjęte zasady zachowania w miejscach publicznych oraz Regulamin zwiedzania w Muzeum Warszawy przewodnik / edukator ma prawo do przerwania realizacji usługi. W takim przypadku koszty opłacone wcześniej przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi.

9.5.    Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Warszawy, jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację.

9.6.    Zajęcia online nie mogą być nagrywane.

9.7.    Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9.8.    Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu.

9.9.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu cywilnego a w odniesieniu do osób fizycznych, dokonujących czynności niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134), w szczególności na podstawie art. 38 pkt 12 powołanych przepisów prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie kulturalnym.

9.10. Regulamin obowiązuje od 27 sierpnia 2021 roku.

9.11   W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela Dział Edukacji Muzealnej telefonicznie,

w dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00, pod numerem telefonu 22 277 43 78 lub mailowo pod adresem: edukacja@muzeumwarszawy.pl.

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO” − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związanym z realizacją usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.
 4. Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.
 6. Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej Usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;
 7. Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych, chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

zapisz się do newslettera

Jeśli chcesz być na bieżąco z ofertą edukacyjną dla szkół, Muzeum Warszawy i oddziałów, zapisz się na newsletter.

Dostaniesz informacje o aktualnej ofercie lekcji, warsztatów, spacerów muzealnych, zimowych i letnich programach zajęć, lekcjach towarzyszących wystawom czasowym, a także o materiałach edukacyjnych do pobrania oraz informacje o szkoleniach, warsztatach i konferencjach dla nauczycieli i nauczycielek.

#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; width:600px;} /* Add your own Mailchimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block. We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */
* wymagane pole
*wymagane pole
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych *
(function($) {window.fnames = new Array(); window.ftypes = new Array();fnames[0]='EMAIL';ftypes[0]='email';fnames[1]='MMERGE1';ftypes[1]='radio';fnames[2]='MMERGE2';ftypes[2]='radio'; /* * Translated default messages for the $ validation plugin. * Locale: PL */ $.extend($.validator.messages, { required: "To pole jest wymagane.", remote: "Proszę o wypełnienie tego pola.", email: "Proszę o podanie prawidłowego adresu email.", url: "Proszę o podanie prawidłowego URL.", date: "Proszę o podanie prawidłowej daty.", dateISO: "Proszę o podanie prawidłowej daty (ISO).", number: "Proszę o podanie prawidłowej liczby.", digits: "Proszę o podanie samych cyfr.", creditcard: "Proszę o podanie prawidłowej karty kredytowej.", equalTo: "Proszę o podanie tej samej wartości ponownie.", accept: "Proszę o podanie wartości z prawidłowym rozszerzeniem.", maxlength: $.validator.format("Proszę o podanie nie więcej niż {0} znaków."), minlength: $.validator.format("Proszę o podanie przynajmniej {0} znaków."), rangelength: $.validator.format("Proszę o podanie wartości o długości od {0} do {1} znaków."), range: $.validator.format("Proszę o podanie wartości z przedziału od {0} do {1}."), max: $.validator.format("Proszę o podanie wartości mniejszej bądź równej {0}."), min: $.validator.format("Proszę o podanie wartości większej bądź równej {0}.") });}(jQuery));var $mcj = jQuery.noConflict(true);