fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en
Aktualności

26.09.2017 / Aktualności, Działalność naukowa, Działo się! Fotorelacje

Oto laureatki i laureaci konkursu Dyplomy dla Warszawy

Oto laureatki i laureaci konkursu Dyplomy dla Warszawy

Muzeum Warszawy po raz drugi zorganizowało Konkurs Prezydenta m.st. Warszawy „Dyplomy dla Warszawy”, na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego stolicy. Laureatów poznaliśmy podczas gali w Muzeum Warszawy 26 września.

Co roku nagradzane są najciekawsze pomysły i projekty dotyczące Warszawy, które są możliwe do zrealizowania oraz są propozycją rozwiązania aktualnych problemów. W 2017 roku, podobnie jak w pierwszej edycji, wyróżnione zostaną prace z różnych dziedzin nauki, m.in.: architektury i urbanistyki, ekonomii, psychologii, socjologii, historii.

Członkowie Kapituły Konkursowej doceniają przede wszystkim oryginalność w wyborze problemów, a także metod ich rozwiązania.

W RDC o konkursie opowiada dr Magdalena Wróblewska, pełnomocniczka dyrektora Muzeum Warszawy ds. naukowo-badawczych

 

LISTA LAUREATEK I LAUREATÓW

 

MAGISTERIA

wyróżnienia otrzymali:

1. Piotr Hummel z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Wspólnota lokalna czy przypadkowa zbiorowość? O relacjach sąsiedzkich w Warszawie 1864-1905” przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Karpińskiej

Laudację wygłosiła prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor UW ds. rozwoju.

2. Anna Syndoman ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za pracę „Postrzeganie a komponowanie przestrzeni na przykładzie nieużytkowanego mostu nad kanałem Żerańskim w Warszawie. Ożywienie krajobrazu z wykorzystaniem narzędzi sztuk wizualnych” przygotowaną pod kierunkiem dr inż. Ewy Kosiackiej-Beck

Laudację wygłosiła dr Renata Giedych, prodziekan ds. dydaktyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

3. Ewa Siarkiewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwo Wiejskiego za pracę „Murale jako czynnik kształtujący przestrzeń miejską na przykładzie Starej Pragi w Warszawie” przygotowanej pod kierunkiem dr Katarzyny Krzykawskiej

Laudację wygłosi Andrzej Trzeciakowski z Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

nagroda główna:

Bartosz Barański z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Dominanta i tonika w kompozycji miejskiej Warszawy na przykładzie Pałacu Kultury i Nauki. Przestrzenne rozważania na tle analogii muzycznych” przygotowaną pod kierunkiem dr. Mikołaja Madurowicza

Laudację wygłosił prof. Sylwiusz Retowski, prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu SWPS

 

DOKTORATY

wyróżnienia otrzymali:

1. Magdalena Jędraszko-Macukow ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za pracę „Możliwości identyfikacji i oceny krajobrazu projektowanego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego” przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Marka Szumańskiego

Laudację wygłosiła dr Maja Skibińska, laureatka nagrody głównej w kategorii doktoratów w pierwszej edycji Konkursu Prezydenta m.st. Warszawy „Dyplomy dla Warszawy”, członkini tegorocznej Kapituły.

2. Jakub Zawieska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę „Inteligentne Miasta w Polsce, a cele polityki transportowej Unii Europejskiej” przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Jany Pieriegud prof. SGH

Laudację wygłosił prof. Jerzy Nowacki, rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

3. Bartłomiej Iwańczak z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Percepcja wzorców i struktur funkcjonalno-przestrzennych obszaru zurbanizowanego Warszawy” przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Piotra Wernera prof. UW oraz prof. dr hab. Marii Lewickiej

Laudację wygłosiła dr Magdalena Wróblewska, pełnomocniczka Dyrektora Muzeum Warszawy ds. naukowo-badawczych

nagroda główna:

Edyta Zyta Winiarska-Lisiecka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za pracę „Podwórka jako ogrody wspólnot sąsiedzkich” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Rylke

Laudację wygłosiła dr Kinga Piber z Uniwersytetu SWPS, przewodnicząca Kapituły w drugiej edycji konkursu Prezydenta m.st. Warszawy „Dyplomy dla Warszawy”.

 

Skład Kapituły Konkursu Prezydent m.st. Warszawy „Dyplomy dla Warszawy”

 • dr Kinga Piber, pełnomocnik ds. jakości studiów, Uniwersytet SWPS – Przewodnicząca Kapituły
 • dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, prof. PJATK, rektor Polsko-Japońskiej, Akademii Technik  Komputerowych
 • dr hab. Marek Rocki, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej W Warszawie
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz, prorektor ds. dydaktycznych, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Andrzej Trzeciakowski, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • dr inż. Renata Giedych, prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Węcowski, zastępca Dyrektora ds. studenckich, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Magdalena Wróblewska, pełnomocnik Dyrektora Muzeum Warszawy ds. Naukowo-Badawczych
 • Marcin Wojdat, sekretarz m.st. Warszawy
 • dr inż. Maja Skibińska, laureatka nagrody głównej w kategorii doktoratów w pierwszej edycji Konkursu
 • dr inż. Krzysztof Urbaniak, prodziekan ds. Studenckich, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
 • Ewa Masny-Askanas, wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy
 • dr inż. Dorota Krupnik, zastępca Dyrektora Instytutu Logistyki ds. naukowych, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

 

Galeria zdjęć z gali rozdania nagród w konkursie Dyplomy dla Warszawy [fot. Adam Woropiński]: