fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en
Aktualności

13.11.2020 / Aktualności, Działalność naukowa

Piąta edycja Nagrody Prezydenta za najlepsze prace dyplomowe rozstrzygnięta!

Piąta edycja Nagrody Prezydenta za najlepsze prace dyplomowe rozstrzygnięta!

Prezydent m.st. Warszawy i Zespół Muzeum Warszawy po raz piąty nagrodzili najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego stolicy.

Konkurs o Nagrodę Prezydenta wspiera zainteresowania młodych badaczy i badaczek rozwojem miasta, a także ich zaangażowanie do współtworzenia tożsamości Warszawy.

Laureatów i laureatki poznaliśmy podczas gali, która odbyła się online 12 listopada.

W tegorocznej edycji konkursu nagrodę główną w kategorii rozpraw doktorskich zdobył pan dr inż. Krzysztof Skarżyński z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: “System oceny zanieczyszczenia światłem i efektywności energetycznej w iluminacji obiektów”. Promotorem pracy był pan prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan, a promotorem pomocniczym pan dr inż. Sebastian Słomiński.

W kategorii prac magisterskich główną nagrodę przyznano pani mgr Annie Gregorczyk z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: “Opracowanie metodyki wyznaczania lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem narzędzi GIS”. Promotorką pracy była pani dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska.

Wyróżnienia w kategorii rozpraw doktorskich zdobyli:

 • pan dr Łukasz Bukowiecki z Instytutu Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.: „Niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne w Warszawie w XX wieku w perspektywie studiów miejskich”. Promotorem pracy był pan prof. dr hab. Roch Sulima.
 • pani dr Magdalena Czarnecka z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.: „Moja dzielnica – nasze miasto. Praktyki społeczno-kulturowe warszawskich grup dzielnicowych”. Promotorką pracy była pani prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, a promotorem pomocniczym pan dr Piotr Zańko.
 • pan dr inż. Marcin Koniak z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: „Metoda wspomagania projektowania litowo-jonowego akumulatora tradycyjnego uwzględniająca cykle pracy wybranych środków transportu”. Promotorem pracy był pan dr hab. inż. Piotr Tomczuk, a promotorem pomocniczym był pan prof. PW, dr hab. inż. Andrzej Czerepicki.

Wyróżnienia w kategorii prac magisterskich otrzymali:

 • pani mgr Sylwia Magdalena Pędziejewska z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: „Miasto jako ekosystem – struktury usprawniające metabolizm miasta na przykładzie modelowego kwartału”. Promotorem pracy był pan dr inż. arch. Artur Filip, a promotorem pomocniczym pan mgr inż. arch. Paweł Grodzicki.
 • pan mgr Dawid Jan Maciuszek z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawski za pracę pt.: Optymalizacja formy graficznej Załącznika 14 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy”. Promotorem pracy był pan dr Paweł Kowalski.
 • pani mgr Emilia Rakowska z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej za pracę pt.:Biofilia XXI wieku – ponadczasowa konieczność czy współczesny trend? Projekt obiektu upraw miejskich w Warszawie”. Promotorką pracy była pani dr inż. arch. Karolina Tulkowska – Słyk.

Serdecznie dziękujemy nowemu Przewodniczącemu Kapituły prof. Mirosławowi Filiciakowi z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. W tym roku mieliśmy również zaszczyt powitać nowych członków i członkinie Kapituły Nagrody Prezydenta. W imieniu Szkoły Głównej Handlowej do prac Kapituły dołączyła  pani prof. Hanna Majkowska-Godlewska, a przedstawicielką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego została pani prof. Lidia Rudnicka. Do Kapituły Nagrody w tegorocznej edycji dołączyła również kolejna warszawska uczelnia – Akademia Biznesu i Finansów Vistula. Dziękujemy rektorowi prof. Wawrzyńcowi Konarskiemu za wkład w prace Kapituły.

W tym roku o przyznaniu Nagrody zadecydowała Kapituła o składzie:

 • Prof. Wiesław Bielawski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Prof. Witold Bielecki – Akademia Leona Koźmińskiego,
 • Prof. Hanna Majkowska-Godlewska, Szkoła Główna Handlowa,
 • Prof. Anna Fidelus – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Prof. Mirosław Filiciak – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS,
 • Prof. Anna Giza-Poleszczuk – Uniwersytet Warszawski,
 • Dr Ewa Jarecka-Bidzińska, laureatka konkursu Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy w poprzedniej edycji w 2019 roku,
 • Prof. Wawrzyniec Konarski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Ewa Malinowska-Grupińska, Rada m.st. Warszawy,
 • Prof. Jerzy Paweł Nowacki, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych  
 • Prof. Lidia Rudnicka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Andrzej Trzeciakowski, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego,
 • Dr hab. inż. Krzysztof Urbaniak, Politechnika Warszawska,
 • Marcin Wojdat, Sekretarz m.st. Warszawy,
 • dr Magdalena Wróblewska, Muzeum Warszawy.

Laureatkom i laureatom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Nagrody Prezydenta. Wszystkie studentki i studentów broniących w tym roku prace dyplomowe, w których problem badawczy umieszczony jest w kontekście rozwoju Warszawy, zachęcamy do zgłaszania się w przyszłym roku. Informacje o naborze prac w edycji w 2021 roku będą pojawiać się na stronie Muzeum Warszawy.