fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

12.06.2018 / Aktualności, Działalność naukowa

Rzeczy na wystawie. Program konferencji

Rzeczy na wystawie. Program konferencji

Konferencja odbędzie się w siedzibie Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta (kamienica nr 32). Rejestracja gości odbywać się przy wejściu do kamienicy Baryczków [Rynek Starego Miasta 32]. Wejście będzie oznaczone plakatem.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres: rzeczynawystawie@muzeumwarszawy.pl.

Możliwa jest również rejestracja na miejscu, w dniu konferencji.

Szczegółowe informacje:

rzeczynawystawie@muzeumwarszawy.pl

Program konferencji

Poniedziałek, 18 czerwca

08.30–09.00 rejestracja uczestników
09.00–09.10 powitanie – Ewa Nekanda-Trepka, Dyrektor Muzeum Warszawy
09.10–09.30 słowo wstępne – dr Jarosław Trybuś, zastępca dyrektora Muzeum Warszawy ds. merytorycznych

Od museionu i Kunstkamery
prowadzenie dr Jarosław Trybuś, zastępca dyrektora Muzeum Warszawy

09.30–09.50 dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Skąd się wzięły rzeczy w muzeum?

09.50–10.10 dr hab. Michał Mencfel, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Gabinet osobliwości. Alegorie zmysłów

10.10–10.30 Jan Michalski, Galeria Zderzak, Kraków
Cud przemiany. Galeria sztuki współczesnej jako Naturmuseum i Kunstkamera

10.30–11.00 dyskusja

11.00–11.30 przerwa na kawę

11.30–13.00 spotkania z kuratorami gabinetów na wystawie głównej Muzeum Warszawy Rzeczy warszawskie

13.00–14.00 obiad

W stronę rzeczy
prowadzenie Monika Siwińska, Agnieszka Dąbrowska, Muzeum Warszawy

14.00–14.20 dr Andrzej Iwo Szoka, dr Alicja Soćko-Mucha, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Materialne reprezentacje niematerialnego. Jak prezentować w muzeum niematerialne dziedzictwo kulturowe

14.20–14.40 dr Dorota Żaglewska, Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
Jak eksponować drugą stronę obrazu?

14.40–15.00 Emilia Jastrzębska, Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa
Włos na czworo. Krótka refleksja o włosach w muzeum

15.00–15.20 dr Katarzyna Wagner, Muzeum Warszawy, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Łupy wojenne w muzeum. Szwedzka praktyka wystawiennicza

15.20–15.50 dyskusja

15.50–16.20 przerwa na herbatę

16.20–16.40 Monika Widzicka, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Kraków
Dźwięki jako eksponaty muzealne

16.40–17.00 Aneta Kopczacka, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
Kiedy fotografia musi być przedmiotem. O materialności zdjęć na wystawach

17.00–17.20 dr Paweł E. Weszpiński, Muzeum Warszawy
Pomiędzy rzeczą a słowem

17.20–17.50 dyskusja

18.00–20.00 kolacja

Wtorek, 19 czerwca

Rzeczy w teorii
prowadzenie dr hab. Waldemar Baraniewski, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

09.30–09.50 dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych
Rzecz jako dzieło jako dzieło (nie)artystyczność sztuki na wystawie

09.50–10.10 Małgorzata Jaszczołt, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Dzieło w muzealnym porządku. Klasyfikacje i opowieści „nienarracyjne” na wystawie

10.10–10.30 dyskusja

10.30–11.00 przerwa na kawę

11.00–12.30 dyskusja: Destrukt – rzeczy, których nie wyrzuciliśmy
prowadzenie dr Paweł Ignaczak, Muzeum Warszawy, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

12.30–13.00 obiad

13.00–14.00 indywidualne zwiedzanie wystawy głównej Muzeum Warszawy Rzeczy warszawskie

Rzecz i wystawa
prowadzenie dr hab. Piotr Korduba, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

14.00–14.20 Magdalena Weber-Faulhaber, Muzeum Sztuk Użytkowych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Nowe otwarcie

14.20–14.40 dr Tamara Sztyma, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa
Obiekt na wystawie stałej muzeum POLIN – założenia koncepcyjne, realizacja, refleksje

14.40–15.00 dr Katarzyna Płonka-Bałus, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Narodowe w Krakowie
Sunt lacrimae rerum… Mowa rzeczy w historii i współczesności muzealnictwa na przykładzie kolekcji książąt Czartoryskich

15.00–15.30 dyskusja

15.30–16.00 przerwa na herbatę

Między kuratorem a widzem
prowadzenie Magdalena Lewna, Ośrodek Edukacji Muzealnej, Muzeum Łazienki Królewskie

16.00–16.20 dr Renata Pater, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Od przedmiotu do podmiotu. Konstruowanie procesu edukacyjnego w kontekście wystawy muzealnej

16.20–16.40 dr Monika Bryl
Czy to jest autentyk? Kolekcjoner na wystawie

16.40–17.00 dr Przemysław Deles, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
Po co komu rzeczy na wystawie? Perspektywa kuratora a perspektywa widza

17.00–17.30 dyskusja

17.30–17.45 podsumowanie konferencji


Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy