fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en
Aktualności

07.02.2017 / Aktualności, Sprawozdania roczne, Wydawnictwa

Sprawozdanie Muzeum Warszawy 2014

Sprawozdanie Muzeum Warszawy 2014

Sprawozdanie z działalności Muzeum Warszawy w 2014 roku różni od zeszłorocznego przede wszystkim to, że wiele miejsca poświęcono w nim modernizacji kamienic muzealnych w Rynku Starego Miasta, w związku z trwającym kompleksowym remontem i przygotowaniami do otwarcia nowej wystawy głównej, w ramach projektu OdNowy Muzeum finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W tej edycji sprawozdania znalazł się także rozdział dotyczący nowego Muzeum Warszawskiej Pragi, w którym opisana została geneza Muzeum oraz nowe budynki muzealne i proces ich powstawania.

Podsumowano prace nad wystawą główną, prowadzone w 2014 roku przez zespół kuratorów.

Szczegółowo opisano wydarzenia organizowane przez Muzeum i jego oddziały – wystawy tymczasowe, stałe, a także wykłady, spacery i lekcje muzealne. Wiele miejsca poświęcono gromadzeniu i przechowywaniu zbiorów oraz darom i zakupom nowych muzealiów do kolekcji. Podsumowana została działalność naukowa działów merytorycznych.

Znalazła się w nim również relacja dotycząca zadań realizowanych przez dział administracyjny Muzeum.

Frekwencja i finanse pokazane zostały w formie diagramów.

Sprawozdanie podzielone zostało na następujące rozdziały: Organizacja Muzeum, Rada Muzeum, Inwestycje, Wydarzenia, Wystawy czasowe, Wystawa główna, Wystawa stała w Muzeum Warszawskiej Pragi, Wystawa stała w Barbakanie, Zbiory, Konserwacja, Działalność naukowo-badawcza, Biblioteka, Archiwum Naukowe, Wydawnictwa, Popularyzacja wiedzy o Warszawie, Edukacja, Nowa identyfikacja graficzna, Promocja, Marketing, Administracja, Finanse, Pozyskane dotacje, Frekwencja.

Opracowanie: Małgorzata Mycielska na podstawie materiałów przygotowanych przez pracowników Muzeum Warszawy
Zdjęcia (jeśli nie podpisano inaczej): Adrian Czechowski, Grażyna Kułakowska, Krzysztof Skrabek / Muzeum Warszawy
Projekt graficzny: Anna Piwowar
Skład i przygotowanie do druku: Anna Piwowar
Redakcja językowa i korekta: Julia Odnous

ISBN: 978-83-62189-42-7

Wydawca: Muzeum Warszawy, Warszawa 2015

Nakład: 1000 egzemplarzy

296 stron, format 200 X 260 mm, druk kolorowy, wersja językowa polska