Aktualności

07.02.2017 / Sprawozdania roczne, Wydawnictwa

Sprawozdanie Muzeum Warszawy 2015

Koncepcja i opracowanie: Małgorzata Mycielska na podstawie materiałów przygotowanych przez pracowników Muzeum Warszawy

Zdjęcia (jeśli nie podpisano inaczej): Adrian Czechowski, Grażyna Kułakowska, Igor Oleś / Muzeum Warszawy

Projekt graficzny: Anna Piwowar

Skład i przygotowanie do druku: Anna Piwowar

Korekta: Julia Odnous

ISBN: 978-83-62189-79-3

Wydawca: Muzeum Warszawy

Warszawa 2016

Nakład: 1000 egzemplarzy

320 stron, format 200 X 260 mm, druk kolorowy, wersja językowa polska

Sprawozdanie Muzeum Warszawy 2015 podzielone zostało na następujące rozdziały: Organizacja Muzeum, Rada Muzeum, Inwestycje, Popularyzacja wiedzy o Warszawie, Wystawy, Zbiory, Biblioteka, Działalność naukowa, Wydawnictwa, Nagrody, Dział Promocji i Komunikacji, Dział Marketingu, Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń, Pion administracyjny, Finanse, Dotacje, Frekwencja.

Nagrody:

Konkurs na książkę edytorsko doskonałą „Edycja” 2015/2016 – nagroda w kategorii Typografia