fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

18.10.2017 / Aktualności, Sprawozdania roczne, Wydawnictwa

Sprawozdanie Muzeum Warszawy 2016

Sprawozdanie Muzeum Warszawy 2016

Koncepcja i opracowanie redakcyjne: Małgorzata Mycielska, Julia Odnous na podstawie materiałów przygotowanych przez pracowników Muzeum Warszawy

Zdjęcia (jeśli nie podpisano inaczej): Adrian Czechowski, Grażyna Kułakowska, Igor Oleś / Muzeum Warszawy

Projekt graficzny, skład i przygotowanie do druku: Anna Piwowar

Korekta: Urszula Drabińska

ISBN: 978-83-65777-16-4

Wydawca: Muzeum Warszawy

Warszawa 2017

Nakład: 1000 egzemplarzy

Sprawozdanie Muzeum Warszawy 2016 zostało podzielone na następujące rozdziały: Organizacja Muzeum, Rada Muzeum, Inwestycje, Popularyzacja wiedzy o Warszawie, Wystawy, Zbiory, Biblioteka, Działalność naukowa, Wydawnictwa, Nagrody, Dział Promocji i Komunikacji, Dział Marketingu, Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń, Pion administracyjny, Finanse, Frekwencja.