fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en
Aktualności

23.09.2019 / Aktualności, Działalność edukacyjna, Edukacja dla dorosłych i młodzieży, Muzeum Drukarstwa

Staropolskie drukarnie: Kraków, Wrocław i Warszawa

Staropolskie drukarnie: Kraków, Wrocław i Warszawa

Muzeum Drukarstwa zaprasza na wykłady poświęcone staropolskim drukarniom. Przedstawimy dorobek wydawniczy i historię oficyn – krakowskiej Shedlów i Sharfenbergera – warszawskiej jak i wrocławskiej. Spotkaniu towarzyszyć będą prezentacje multimedialna przedstawiająca dorobek i historię omawianych oficyn.

Po zakończeniu spotkania chętni wytłoczą na historycznej prasie druk okolicznościowy.

Spotkanie poprowadzą: dr Michał Czerenkiewicz z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Marcin Mondzelewski z Muzeum Warszawy i Łukasz Sobierajski z Muzeum Drukarstwa.

Październikowe spotkanie stanowi swoiste preludium do otwieranej 10 października wystawy czasowej „Okno wystawowe księgarni warszawskiej w 1939 roku”.

5 października (sobota), godz. 12.00-15.00
Czas trwania: 3 godz.
Wstęp: 5 zł, konieczna rezerwacja przez stronę www.wfkbb.pl
Liczba miejsc: 30
Dla kogo: dla dorosłych
Gdzie: Muzeum Drukarstwa, ul. Ząbkowska 23/25, Warszawa
Wydarzenie dostępne: dla osób niesłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością ruchową z asystentem.
Dojazd:

  • metro: stacja Dworzec Wileński (około 500 metrów)
  • Autobus/tramwaj: przystanek Ząbkowska (około 450 metrów)
  • Autobus: Markowska (około 220 metrów).

Szczegółowy plan spotkania:

Ilustracja książkowa w nowożytnym Wrocławiu. Scharffenbergowie wrocławscy i ich działalność wydawnicza.

Krótko po zakupieniu podupadającej drukarni od Andrzeja Winklera, Kryspin Scharffenberg (ok. 1513-1576) – drzeworytnik, księgarz i drukarz, rozpoczął działalność wydawniczą we Wrocławiu. Sukcesywnie, inwestując w wyposażenie, doprowadził swoją oficynę do rozkwitu. Oprócz nowych czcionek zakupił bądź wykonał liczne ozdobniki oraz drzeworyty ilustrujące treść książek. Dekoracje te można spotkać w drukach wrocławskich jeszcze pod koniec XVIII wieku.

Jak wyglądała praca wrocławskiego drukarza i drzeworytnika, skąd pozyskiwał dekoracje i ilustracje do swoich wydawnictw, dlaczego młody Kryspin trafił w Krakowie do więzienia – o tym porozmawiamy w czasie spotkania.

Prowadzenie: Marcin Mondzelewski
Muzealnik, historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Zespole ds. Inwentaryzacji i Katalogowania Zbiorów Muzeum Warszawy.

Od ponad dziesięciu lat prowadzi zajęcia edukacyjne, szkolenia i wykłady dla muzealników, jest też uczestnikiem i prelegentem licznych konferencji. Zajmuje się tematyką standardów dokumentacji muzealnej, digitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz badań proweniencyjnych i strat wojennych. Obszary szczególnego zainteresowania to: katalogi internetowe muzealiów, projekty digitalizacyjne, sieci semantyczne pomagające udostępnić wiedzę o dziedzictwie kulturowym. Od czasów studenckich zafascynowany badaniami ornamentyki nowożytnej oraz przepływem wzorów ikonograficznych w sztuce europejskiej.

Varsaviana w produkcji wydawniczej krakowskiej drukarni Schedlów

Działająca w Krakowie w l. 1639–non ante 1708 drukarnia prowadzona przez przedstawicieli rodziny Schedlów wydawała książki odzwierciedlające główne kierunki rozwoju piśmiennictwa w Rzeczypospolitej.

Wśród druków wydanych przez Schedlów pewną grupę stanowią związane z Warszawą. Są to druki urzędowe, publikacje okolicznościowe, kazania, a także innego rodzaju utwory o tematyce religijnej. W trakcie wystąpienia przedstawiona zostanie tematyka wybranych publikacji Schedlów, a także związane z Warszawą postacie, o których mowa jest na ich kartach.

Prowadzenie: Michał Czerenkiewicz
Doktor nauk humanistycznych, filolog klasyczny, adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu Fuga, koordynowanego przez Narodowego Centrum Nauki. Współpracował m.in. z redakcją magazynu „Perspektywy” i Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Do jego zainteresowań naukowych należą neolatynistyka, Latinitas w literaturze staropolskiej, kultura książki siedemnastego stulecia, a także literackie związki ówczesnej Rzeczypospolitej z południowymi Niderlandami.

Historia warszawskiej oficyny Scharfenbergów.

W trakcie spotkania przedstawię historię warszawskiej oficyny Scharfenbergów. Towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna, przedstawiająca m.in. egzemplarz, znajdującego się w zbiorach Muzeum Drukarstwa, Biblii Leopolity wydanej w 1561 roku.

Prowadzenie: Łukasz Sobierajski
Absolwent Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Muzeum Drukarstwa oddziale Muzeum Warszawy. Zajmuje się akcydensami i historią drukarstwa.