fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en
Aktualności

18.07.2016 / Aktualności, Działo się! Fotorelacje, Muzeum Warszawskiej Pragi

Strażnik Podwórka

Strażnik Podwórka

Przedstawiamy „Strażnika Podwórka”, projekt rewitalizacji podwórka przy ul. Strzeleckiej 2, 4, 6, którego Muzeum Warszawskiej Pragi jest dumnym współorganizatorem.

„Strażnik Podwórka”

„Strażnik Podwórka” to projekt realizowany wspólnie przez mieszkańców podwórka przy ul. Strzeleckiej 2, 4, 6, aktywistów, specjalistów, pracowników urzędu dzielnicy i urzędu miasta, a także członków międzynarodowej grupy PA Culture.

Proces jest oparty na długofalowej współpracy, która ma doprowadzić do zmiany w przestrzeni warszawskiej Pragi oraz wzmocnienia kompetencji grupy lokalnej, związanej z wybranym miejscem. Proces jest przeprowadzany z użyciem dizajnu oraz społecznych i architektonicznych narzędzi rewitalizacji.

Wszystkie wydarzenia są dokumentowane, tak by zapisać zachodzące zmiany, a także przygotować model gotowy do wykorzystywania w kolejnych latach wdrożenia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.

Proces składa się z działań animacyjno-integracyjnych, edukacyjnych oraz projektowych, za które będą odpowiedzialni:

  • artystka Iza Rutkowska,
  • socjolożka Ludwika Ignatowicz
  • i architekt Paweł Jaworski.

Badania społeczne oraz ewaluację przeprowadzi dr hab. Paweł Możdżyński z zespołem.

Wydarzenie artystyczno-integracyjne

W pierwszej kolejności zespół projektu razem z mieszkańcami i użytkownikami wybranego obszaru przygotował wydarzenie inaugurujące. Po raz pierwszy w połowie czerwca na podwórku pojawił się interaktywny przedmiot artystyczny – przeskalowany jamnik (tytułowy „Strażnik Podwórka”), który będzie używany do różnych zabaw oraz ćwiczeń. Obiekt został wykonany w taki sposób, żeby można go było wielokrotnie wykorzystywać na rewitalizowanym obszarze w dalszych fazach, a także rozwijać w zależności od dostępnych środków finansowych.

Prace nad projektem zagospodarowania przestrzeni

W lipcu rozpoczną się warsztaty z użyciem makiety architektonicznej, podkładów mapowych i koncepcji projektowych. W ich trakcie powstanie wizja urządzenia tej przestrzeni i zarządzania zmianami urbanistycznymi. Wspólny pomysł zostanie podzielony na etapy ze wskazaniem zadania inwestycyjnego i źródła finansowania (np. budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna lub złożony montaż tych środków). Grupa lokalna nawiąże kontakty z urzędnikami odpowiedzialnymi za poszczególne mechanizmy prawno-finansowe, a działania zamknie przygotowaniem odpowiednich wniosków. Liderki i liderzy wcielą się wówczas w rolę „inwestora”, a przez to poczują się współodpowiedzialni za powodzenie wszystkich prac.

Badania oraz dokumentacja

Badania społeczne w pierwszym cyklu będą służyły diagnozie stanu obecnego, określeniu potrzeb mieszkańców i nastawienia do procesu przed jego rozpoczęciem, a także opisaniu ich życia codziennego. Celem drugiego cyklu będzie opisanie zmian, jakie zajdą po jego realizacji, oraz wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonej obserwacji. W ten sposób staną się podstawą do ewaluacji i opracowania modelu podobnych procesów. Badania będą prowadzone metodami jakościowymi: wywiad swobodny, obserwacja uczestnicząca oraz fotografia socjologiczna.

Pierwsza część wyżej opisanych działań zostanie wykonana do października 2016 r. Później grupa lokalna przygotuje plan na kolejne miesiące i rozpocznie prace związane z zarządzaniem oraz realizacją koncepcji dla przestrzeni publicznej.

Animatorzy będą równolegle pracować ze społecznością lokalną, żeby ustabilizować jej strukturę, ale również zadbać o jej rozwój. Będzie to równocześnie gwarancją trwałości przeprowadzanych interwencji w przestrzeni miejskiej.

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta st. Warszawy, Muzeum Warszawskiej Pragi, Fundacja Napraw Sobie Miasto, Fundacja Form i Kształtów, Dom Kultury Praga.