fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en
Aktualności

02.07.2021 / Aktualności, Działalność naukowa

Szósta edycja Nagrody Prezydenta za najlepsze prace dyplomowe rozstrzygnięta

Szósta edycja Nagrody Prezydenta za najlepsze prace dyplomowe rozstrzygnięta

Prezydent m. st. Warszawy i Zespół Muzeum Warszawy po raz szósty nagrodzili najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego stolicy.

Konkurs o Nagrodę Prezydenta wspiera zainteresowania młodych badaczy i badaczek rozwojem miasta, a także ich zaangażowanie do współtworzenia tożsamości Warszawy.

Laureatów i laureatki poznaliśmy podczas gali, która odbyła się online 1 lipca 2021 roku.

W tegorocznej edycji konkursu nagrodę główną w kategorii rozpraw doktorskich zdobyła pani dr Katarzyna Piądłowska z Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za pracę pt. „Krajobraz przestrzeni publicznych jako miejsce form relacji międzyludzkich”. Promotorem pracy był pan dr inż. arch. Jeremi Królikowski, profesor SGGW.

W kategorii prac magisterskich główną nagrodę przyznano pani mgr Marii Grzeszczakowskiej z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej za pracę pt. „Współczesne przekształcenia warszawskich kamienic czynszowych. Zachowanie wartości zabytkowych w procesie rewaloryzacji na przykładzie budynku wielorodzinnego przy ul. Waliców 10 w Warszawie.”. Promotorem pracy był pan dr inż. Marcin Górski.

Wyróżnienia w kategorii rozpraw doktorskich zdobyli:

 • pani dr Krystyna Ilmurzyńska z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej za pracę pt. „Ewolucja przestrzenna Ursynowa Północnego w Warszawie w latach 1971-2018”. Promotorką pracy była pani dr. hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, profesor Politechniki Warszawskiej.
 • pani dr Renata Putkowska-Smoter z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk za pracę pt. „Wycinka drzew w Warszawie. Konflikt – środowisko – ruch społeczny”. Promotorem pracy był pan prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki.
 • pan dr Paweł Sudra z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk za pracę pt. „Studium metodologiczno-empiryczne procesów rozpraszania i koncentracji zabudowy w aglomeracji warszawskiej po 1989 roku”. Promotorem pracy był pan prof. dr hab. Przemysław Śleszyński.

Wyróżnienia w kategorii prac magisterskich otrzymali:

 • pani mgr Marta Kubasińska z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej za pracę pt. „Osiedle cyrkularne wykorzystujące zasady ekonomii obiegu zamkniętego. Projekt zagospodarowania dla fragmentu dzielnicy Wilanów”. Promotorem pracy był pan dr inż. arch. Artur Filip.
 • pani mgr Magdalena Tkaczuk z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Funkcja społeczna przestrzeni publicznej kampusów warszawskich uczelni z perspektywy studentów”. Promotorką pracy była pani dr hab. Dorota Mantey.
 • pan mgr Michał Pietruszka z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej za pracę pt. „Wielokryterialna analiza czasowo-przestrzenna lokalizacji stacji pomiarów jakości powietrza z wykorzystaniem danych wieloźródłowych”. Promotorką pracy była pani dr iż. Anna Fijałkowska.

W tym roku o przyznaniu Nagrody zadecydowała Kapituła o składzie:

 • prof. Mirosław Filiciak, przewodniczący Kapituły, Uniwersytet SWPS 
 • Włodzimierz Karpiński, Sekretarz Miasta
 • Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy;
 • prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 • dr hab. prof. AFiB Wawrzyniec Konarski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula;
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Akademia Leona Koźmińskiego;
 • dr hab. prof. PJATK Jerzy Paweł Nowacki, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych;
 • prof. dr hab. Alojzy Nowak, Uniwersytet Warszawski;
 • prof. dr hab. Maciej Rogalski, Uczelnia Łazarskiego;
 • dr hab. prof. SGH Roman Sobiecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Politechnika Warszawska;
 • prof. dr hab. inż. Michał Zasada, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 • dr Jarosław Trybuś, Muzeum Warszawy;
 • Andrzej Trzeciakowski, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego;
 • dr Krzysztof Skarżyński, laureat Nagrody Prezydenta m. st. Warszawy na prace dyplomowe związane z rozwojem Warszawy w kategorii prac doktorskich w edycji 2020.

Laureatom i laureatkom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Nagrody Prezydenta. Wszystkie studentki i studentów broniących w tym roku prace dyplomowe, w których problem badawczy umieszczony jest w kontekście rozwoju Warszawy, zachęcamy do zgłaszania się w przyszłym roku. Informacje o naborze prac w edycji w 2022 roku będą pojawiać się na stronie Muzeum Warszawy.