fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en
Wydarzenia

wt., 23.05.2023
18:00–20:00

Wykład
Muzeum Warszawy
wstęp bezpłatny

Miasto wielu środków. O warszawskich rynkach | Seminarium Warszawskie

Miasto wielu środków. O warszawskich rynkach | Seminarium Warszawskie

Seminarium Warszawskiego jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Warszawy i Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego.

Dyskusja seminaryjna przeprowadzi nas od runku miasta Starej Warszawy przez rynki jurydyk tworzących pierwszą warszawską aglomerację aż po współczesną wielość miejsc o formie lub funkcjach bliskich pojęciu runku. Seminarium będzie miejscem na rozmowę o znaczeniu i marginalizacji rynków, o ich historii, wędrówkach, o ich cechach i wreszcie o ich domniemanej przyszłości. Tłem dyskusji pozostawać będzie mapa warszawskich rynków.

Prowadzący: dr hab. Mikołaj Madurowicz, dr Paweł E. Weszpiński

Seminarzyści i seminarzystka:

dr Łukasz Bukowiecki – kulturoznawca, socjolog kultury, historyk muzealnictwa. Adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, członek Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW i Pracowni Studiów Miejskich IKP UW, wykładowca na studiach miejskich UW. Zajmuje się badaniami kulturowej historii muzeów w perspektywie ochrony dziedzictwa kulturowego, praktyk pamięci społecznej i cyrkulacji miejskich wyobrażeń. Za rozprawę doktorską otrzymał wyróżnienie w konkursie Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy (2020), a napisana na podstawie tej rozprawy książka Muzea-preteksty. Niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne wobec negatywnego dziedzictwa w Warszawie (2021) została uznana za najlepszą monografię roku o tematyce pamięcioznawczej w konkursie Polish Memory Studies Group – polskiej grupy regionalnej Memory Studies Association. Współredaktor tomu zbiorowego Miasto na żądanie. Aktywizm – polityki miejskie – doświadczenia (2014), autor książki Czas przeszły zatrzymany. Kulturowa historia skansenów w Szwecji i w Polsce (2015), współautor opracowania naukowego antologii Legend warszawskich wydanej przez Muzeum Warszawy (2016).

Andrzej Sołtan – historyk, varsavianista, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, od 1969 r. związany etatowo z Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, w latach 1995–2013 wicedyrektor ds. merytorycznych. Organizator wystaw, konferencji i sesji varsavianistycznych. Długoletni wykładowca na kursach szkolących przewodników miejskich. Członek Zespołu Nazewnictwa Miejskiego przy Biurze Kultury m.st. Warszawy (2013–2022). Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych dziejom stolicy, współautor m.in. syntez: Warszawa, jej dzieje i kultura (1982) oraz Historia Warszawy (2017). Współredaktor „Almanachu Muzealnego” (1997–2013) i „Rocznika Warszawskiego” (2000–2013) oraz redaktor serii wydawniczej „Biblioteka Warszawska” (2000–2013) wyróżnionej nagrodą Klio.

mgr inż. arch. kraj. Marta Szczepańska – absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Uhonorowana nagrodą Prezydenta Miasta Bydgoszczy w konkursie na najlepszą pracę dyplomową związaną z Bydgoszczą (2020). Obszarem zainteresowań naukowych jest m.in. zrównoważone kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, a także życie społeczne i kulturalne oraz rozwój przestrzenny miast schyłku XIX i początku XX w.

dr Krzysztof Zwierz – historyk, zajmuje się dziejami Warszawy, ze szczególnym upodobaniem XVI i XVII stulecia oraz aspektem napływu do miasta „nowych warszawiaków”. W pracy doktorskiej badał problematykę zwoływanych do Warszawy sejmów i wpływu tego zjawiska na rozwój miasta (1570–1655). Od 2008 roku pracuje w Muzeum (Historycznym m.st.) Warszawy. Jest autorem merytorycznym Gabinetu syren warszawskich na wystawie głównej Muzeum oraz historycznej wystawy stałej w warszawskim Barbakanie. W latach 2018–2019 redaktor naczelny „Almanachu Warszawy” – varsavianistycznego historyczno-muzealniczego rocznika naukowego. Mieszkaniec Kamionka.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Sprawdź program seminarium.

Wykład odbędzie się w bibliotece Muzeum Warszawy.

Będzie można go również obejrzeć na Facebooku Muzeum Warszawy.

 


Rejestracja na wydarzenie

Rezerwacje on-line na to wydarzenie nie są dostępne.