fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en
Wydarzenia

wt., 21.03.2023
18:00–20:00

Wykład
Muzeum Warszawy
wstęp bezpłatny

Śmieci, odpady, resztki… Warszawskie urbanomarginalia | Seminarium Warszawskie

Śmieci, odpady, resztki… Warszawskie urbanomarginalia | Seminarium Warszawskie

Seminarium Warszawskiego jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Warszawy i Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego.

Ważnym śladem życia miasta są pozostałości ludzkiej aktywności – śmieci, odpady, resztki.

Dyskusja seminaryjna poprowadzi nas przez wielowątkowe rozważania o warszawskich śmieciach, przez ich dzieje, skład, wielkość, reprezentatywność, zagospodarowanie i zaopiekowanie… Spojrzymy na formę, na materialność i wizualność warszawskich śmieci. Czy warszawskie śmieci były i są wyjątkowe, czy globalnie zestandaryzowane? Czy są tylko naszym niechcianym śladem, czy może artystyczną inspiracją, nauczycielem przeszłości, dokumentem teraźniejszości, a także pożądanym materiałem do różnorodnego wtórnego wykorzystania.

Seminarzyści:

dr Wojciech Borkowski – absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, stopień doktora uzyskał w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Absolwent studiów podyplomowych w specjalności Muzeologia w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też technologiem programowania komputerów i inżynierem pola walki w specjalności artyleria przeciwlotnicza.

Kustosz dyplomowany i  zastępca dyrektora ds. badań naukowych i ochrony zbiorów w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Wykładowca akademicki (UW, UKSW, WSP TWP w Warszawie).

Uczestnik badaniach archeologicznych na ponad 30 stanowiskach w Polsce i za granicą.

Ma na swoim koncie ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jest redaktorem kilku serii wydawniczych, w tym tomów „Warszawskich Materiałów Archeologicznych” poświęconych wynikom badań na stanowisku Reduta Ordona, na dziedzińcu Arsenału Warszawskiego, na Placu Krasińskich oraz w dolinie Wisły.

Specjalizuje się w archeologii górnictwa krzemienia oraz archeologii czasów nowożytnych.  Jego pasją jest ruch rekonstrukcyjny.

Piotr Głogowski absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: slawistyka). Adiunkt w Centrum Fotografii Muzeum Warszawy, wcześniej pracownik IS PAN, Domu Spotkań z Historią, Ośrodka Karta i Muzeum Powstania Warszawskiego. Zajmuje się opracowywaniem kolekcji zbiorów ikonograficznych i fotograficznych; doświadczony edukator w zakresie historii XX wieku; prowadzi spotkania dotyczące relacji między fotografią a zmianami w przestrzeni miejskiej oraz kulturotwórczą rolą dokumentów ikonograficznych; wicekurator Gabinetu Ludwika Gocla (część ekspozycji stałej Muzeum Warszawy); kurator pomocniczy wystawy czasowej Odzyskana stołeczność. Warszawa 1915-1918 (2018-2019). W roku 2021 opracował kolekcję powstańczych zdjęć Sylwestra Brauna pd. „Kris”, która w całości została udostępniona w portalu Kolekcje Muzeum Warszawy. Zaproponowany w roku 2018 temat wystawy czasowej o śmieciach i śmieceniu w Warszawie, jak dotąd nie zyskał aprobaty.

dr Tomasz Nowicki – rozprawę doktorską z zakresu nauk o ziemi obronił w Instytucie Nauk Geologicznych PAN w Warszawie w 2003 roku, gdzie pracował początkowo na stanowisku asystenta, a następnie na stanowisku adiunkta. W kolejnych latach pracował w Państwowym Instytucie Geologicznym, a następnie w firmach konsultingowych, gdzie kierował projektami z zakresu inżynierii środowiska, w szczególności gospodarki odpadami.

Od marca 2015 roku jest zatrudniony w ENERIS, początkowo jako kierownik projektu, gdzie zajmował się pozyskiwaniem i zarządzaniem projektami inwestycyjnymi Grupy, a następnie od 2017 roku jako Dyrektor ds. Innowacji odpowiadał za analizę i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce odpadami. Od 2018 roku kierował także Działem Ochrony Środowiska Grupy ENERIS oraz pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy ISO 14001 i 9001. W 2021 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Analiz Strategicznych i stał się odpowiedzialny za strategiczne analizy rynku, rozwiązania prawne oraz budowanie strategii i rozwoju Grupy.

dr hab. Włodzimierz Karol Pessel – kulturoznawca, skandynawista, badacz miejskich marginaliów i codzienności. Doktor habilitowany nauk o kulturze i religii. Kierownik Studiów Miejskich UW przy Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej UW, w Zakładzie Kultury Współczesnej. Współzałożyciel i członek Pracowni Studiów Miejskich IKP UW. Stały współpracownik Zakładu Skandynawistyki na Uniwersytecie SWPS. Autor m. in. nagrodzonej Nagrodą Klio I stopnia poświęconej Danii i relacjom polsko-duńskim monografii Czerwono-biali i Biało-Czerwoni i monografii kultury sanitarnej w Warszawie Antropologia nieczystości. Członek rady naukowej „Almanachu Warszawy”. Podczas „Mityngu Warszawskiego 2021” (inauguracji Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW) prowadził sesję Urbanomarginalia. Zamyśla książkę na temat urbanomarginaliów warszawskich, ale obecnie zajmuje się badawczo Elblągiem i przekopaniem Mierzei Wiślanej. Warszawianin, który mieszka w małym mieście na Mazowszu.

Prowadzący: dr hab. Mikołaj Madurowicz, dr Paweł E. Weszpiński

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Sprawdź program seminarium.

Wykład odbędzie się w bibliotece Muzeum Warszawy.

Będzie można go również obejrzeć na Facebooku Muzeum Warszawy.

 


Rejestracja na wydarzenie

Rezerwacje on-line na to wydarzenie nie są dostępne.