fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en
Aktualności

07.12.2018 / Aktualności, Seria Plany Warszawy, Wydawnictwa

Plan Warszawy 1955

Plan Warszawy 1955

Z serii PLANY WARSZAWY

Andrzej Skalimowski, Paweł E. Weszpiński

Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Plan Warszawy 1955, Plan dzielnic centralnych m.st. Warszawy

Plan dzielnic centralnych m.st. Warszawy jest niezwykle interesującym dokumentem swoich czasów, chociaż w myśl ówczesnej polityki państwa nie miał być źródłem obiektywnej informacji. Uproszczony i zdeformowany za sprawą ingerencji cenzury przekaz topograficzny uniemożliwiał zrozumienie przestrzeni miasta, co uzasadniano względami bezpieczeństwa. W 1955 roku Warszawa liczyła milion mieszkańców. Rezultatem pierwszego etapu odbudowy było powstające w duchu socrealizmu centrum z Pałacem Kultury i Nauki, odtworzona zabytkowa tkanka Starego Miasta, nowe osiedla mieszkaniowe, wielkie fabryki i zakłady przemysłowe oraz infrastruktura miejska z Trasą W-Z na czele. Dla Bolesława Bieruta, patrona tych przemian, niedoścignionym ideałem estetycznym była nowa Moskwa.

W skład publikacji wchodzą:

Książka Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Plan Warszawy 1955, Plan dzielnic centralnych m.st. Warszawy (autorzy: Andrzej Skalimowski, Paweł E. Weszpiński)

Plan dzielnic centralnych m.st. Warszawy (reprint)

Spis ulic do Planu dzielnic centralnych miasta stołecznego Warszawy (reprint)

Plan dzielnic centralnych m.st. Warszawy z naniesioną siatką ulic i placów z 2018 roku (autor: Witold Pietrusiewicz)

Broszura Ulice i place na Planie dzielnic centralnych m.st. Warszawy (autor: Paweł E. Weszpiński)

Seria PLANY WARSZAWY, prezentująca wybitne dzieła kartograficzne ze zbiorów Muzeum Warszawy, umożliwia prześledzenie rozwoju przestrzennego miasta. Każda z publikacji zawiera m.in. plan w oryginalnej skali, szkic historyczny poświęcony Warszawie z czasu jego powstania oraz szczegółowy opis kartograficzny.

Koncepcja serii i poszczególnych publikacji z serii: Paweł E. Weszpiński

Redaktor prowadząca serii: Małgorzata Mycielska

Projekt graficzny serii: Anna Piwowar

Autorzy opracowania: Witold Pietrusiewicz, Andrzej Skalimowski, Paweł E. Weszpiński

Recenzja tekstu Pawła E. Weszpińskiego Plan dzielnic centralnych m.st. Warszawy: dr hab. Beata Konopska, Zakład Kartografii i Geomatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin; Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Warszawa

Redakcja: Małgorzata Jurkiewicz, Małgorzata Mycielska

Korekta: Urszula Drabińska

Kwerenda fotograficzna: Agnieszka Kubaś

Fotoedycja: Julia Odnous-Pawlińska

Skład i przygotowanie do druku: Anna Piwowar

Wydawca: Muzeum Warszawy, www.muzeumwarszawy.pl

Wydanie I

Warszawa 2018

ISBN: 978-83-65777-66-9

Nakład: 2000 egz.

Plan Warszawy 1955 jest dostępny w Muzeum Warszawy i jego oddziałach, w wybranych księgarniach oraz w sklepie internetowym Muzeum.