MUZEUM

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy zmienia się. Czerpiąc z przeszłości miasta, otwiera się na współczesność i przyszłość – muzeum będzie kontynuować niekończącą się opowieść o Warszawie. Zmienia się nasz statut, rozszerzając pole działalności Muzeum, zmienia się nazwa. Nowe oblicze zyskają również oddziały muzeum, które oprócz funkcji wystawienniczych rozwiną swoją działalność animacyjną. 

Dlaczego zmieniliśmy statut?

Zmiany w statucie dotyczą przede wszystkim zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz nazwy Muzeum. Celem Muzeum, w myśl zapisów nowego Statutu, będzie gromadzenie i ochrona nie tylko zbiorów w zakresie historii i sztuki (jak było dotychczas), ale – szerzej – materialnych i niematerialnych dóbr kulturalnego dziedzictwa Warszawy. 

Zakres zadań wyszczególnionych w Statucie zostanie poszerzony o gromadzenie zabytków, organizowanie i prowadzenie badań w zakresie dziejów i kultury Warszawy, inicjowanie i prowadzenie różnorodnych projektów dotyczących Warszawy. Dzięki temu Muzeum stanie się nie tylko miejscem wytwarzania i upowszechniania wiedzy o przeszłości miasta, ale również jej twórczego wykorzystania w działaniach dotyczących teraźniejszości i przyszłości Warszawy.

Takie pojmowanie roli Muzeum jest zgodne z rezultatami badania jakościowego przeprowadzonego w grudniu 2012 roku na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy dla Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, które wykazało, że Muzeum powinno oprócz przedstawiania historii „od początków do współczesności” budować tożsamość lokalną oraz propagować szeroko pojętą wiedzę o mieście.

Uchwalą Rady m.st. Warszawy powołano także nową radę Muzeum w składzie:
1)       Marka Ignacego Bryxa;
2)       Macieja Fijałkowskiego;
3)       Andrzeja Golimonta;
4)       Dorotę Folgę-Januszewską;
5)       Jarosława Jóźwiaka;
6)       Andrzeja Kunerta;
7)       Jacka Lohmana;
8)       Marię Łukaszewicz;
9)       Tomasza Artura Makowskiego;
10)   Ewę Malinowską – Grupińską;
11)   Macieja Miłobędzkiego;
12)   Jarosława Myjaka;
13)   Marię Poprzęcką;
14)   Ryszarda Wojtkowskiego;
15)   Michała F. Woźniaka.

Dlaczego zmieniliśmy nazwę?             

3 kwietnia, uchwałą Rady m.st. Warszawy, przemianowo Muzeum Historyczne m.st. Warszawy na Muzeum Warszawy. Wybrana została nazwa krótsza, bardziej zwięzła i lepiej oddająca nowe oblicze Muzeum – instytucji, która czerpiąc z przeszłości miasta, otwiera się na współczesność i przyszłość. 

Rezygnacja z członu „Historyczne” będzie odzwierciedlać nowego ducha instytucji, która będzie zajmowała się nie tylko historią, ale i refleksją na temat teraźniejszości i przyszłości miasta. Z kolei rezygnacja z członu „Miasta Stołecznego” spełnia podobną funkcję, otwierając Muzeum na badanie dziejów poza okresem stołeczności Warszawy.

Propozycja skrócenia nazwy została poparta także analizą jej historii. Obecna nazwa nie jest nazwą pierwotną Muzeum – została nadana w 1950 roku, a nazwę zmieniano wielokrotnie. Wcześniej instytucja nosiła nazwy: Muzeum Dawnej Warszawy (1936-1944), Muzeum Warszawy (1946-1947), Muzeum m.st. Warszawy (1947-1950).

Skrócona nazwa lokuje Muzeum w gronie muzeów miejskich na całym świecie – nie tylko historycznych,  takich jak Museo di Roma, Museum of London, Tokyo Museum, Wien Museum. 

Jakie będzie Muzeum Warszawy? 

Muzeum Warszawy będzie centrum wymiany wiedzy, myśli, spostrzeżeń o mieście Warszawie
i wszystkich jej obliczach
. Jako jedyna instytucja kultury mówiąca ściśle o dziejach stolicy możemy podejmować temat miejskości w rozmaitych kontekstach, społecznych i kulturowych, i w najszerszej perspektywie historycznej. Od pierwszego osadnictwa aż po nowożytność i to, co dzieje się w Warszawie współcześnie – możemy analizować jak zmienia się miasto i jego mieszkańcy.

Będziemy mówić o Warszawie biorąc pod lupę nawyki mieszkańców, trendy w modzie, aptekarki i aptekarzy, czy zawody dawno już zapomniane, stołeczne smaki i kulinaria, architekturę wielowarstwowego miasta, nowe miejskie legendy, odbudowę starego miasta, historię drukarstwa, handlu – innymi słowy nie tylko wydarzenia, ale długofalowe zjawiska kulturo- i miastotwórcze.

Jesteśmy również jedyną instytucją kultury w stolicy, która prowadzi badania archeologiczne – łącząc niezwykłe historyczne zasoby z nowoczesnym podejściem, instytucja przekształci się w żywe i otwarte miejsce kontaktu z autentycznymi obiektami.

Rozwijają się także nasze oddziały. Muzeum Woli i Muzeum Warszawskiej Pragi w budowie, wciąż na nowe sposoby angażują lokalne społeczności do poznawania wspólnie historii swoich dzielnic. Chcemy ocalić od zapomnienia wspomnienia – historie mówione, zdjęcia, filmy i pamiątki. Otaczamy opieką i konserwacją zabytki, których część będzie tworzyć wystawę – opowieść o konkretnym obszarze miasta.

Jeszcze w tym roku Muzeum Warszawskiej Pragi otworzy się dla zwiedzających. Budowa tej jedynej instytucji muzealnej na prawym brzegu Wisły jest obecnie w finalnej fazie. Już niebawem Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zakończy etap inwestycyjny. Równolegle trwają prace nad ekspozycją stałą, której scenariusz i projekt powstają w ścisłej współpracy projektantów z pracowni 137kilo architekci z zespołem pracowników Muzeum. Trwają prace nad informacją wizualną i ostatnie uzgodnienia z generalnym wykonawcą inwestycji dotyczące bezpieczeństwa muzealiów.

Zobaczymy także nowe oblicze Barbakanu i Muzeum Farmacji. W przearanżowanych wnętrzach pojawią się unowocześnione ekspozycje prezentujące muzealia znajdujące się w zbiorach Muzeum Warszawy.


Muzeum Historyczne m.st. Warszawy gruntownie się zmienia – zaplanowana na najbliższe trzy lata modernizacja siedziby głównej to tylko początek zmian, dzięki którym tradycyjna dotychczas instytucja przekształci się w żywe i otwarte miejsce kontaktu z autentycznymi obiektami. Nowe oblicze zyskają także oddziały muzeum, które oprócz funkcji wystawienniczych rozwiną swoją działalność animacyjną.

Muzeum powstało w 1936 roku i przez 80 lat zgromadziło kolekcję ponad 290 000 obiektów. Pierwsza wystawa główna otwarta została w latach 50. XX wieku, a jej autorem był Wojciech Zamecznik. Aktualnie wybitni varsavianiści tworzący zespół muzeum, opracowują nowy program merytoryczny integrujący działania w siedzibie głównej i oddziałach. Jednak jego realizacja jak i stworzenie nowej wystawy głównej nie będą możliwe bez gruntownego remontu jedenastu kamienic przy Rynku Starego Miasta.

W czasie trwania prac inwestycyjnych, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy będzie działało tymczasowo w Pałacu Kultury i Nauki. Zintensyfikowane zostanie opracowywanie zbiorów oraz ich digitalizacja. Harmonogram przewiduje zakończenie większości prac remontowo-budowlanych do końca kwietnia 2016 roku.

Planowane jest także rozszerzenie zakresu prac badawczych nad historią tak, aby pozwalały one otwierać nowe pola aktywności.

Muzeum ma 7 oddziałów: Muzeum Woli, Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej, Muzeum Ordynariatu Polowego, Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, Ośrodek Badań i Dokumentacji Korczakianum.