Muzeum Warszawy przenosi rysunki ze ścian Iskier

Muzeum Warszawy przenosi rysunki ze ścian Iskier

Rysunki wybitnych polskich grafików od lat 50. zdobiące ściany dawnej siedziby wydawnictwa Iskry zostaną niebawem przeniesione do Muzeum Warszawy.

Wśród najzacniejszych grafików, którzy ozdobili ściany siedziby wydawnictwa Iskry znajdują się: Janusz Stanny, Janusz Grabiański, Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), Szymon Kobyliński, Mirosław Pokora i Jan Młodożeniec. Rysunki powstawały od końca lat 50. do lat 70. Wydaje się, że działo się to za czasów Stanisława Töpfera, który zmarł w 1975 r. Stanisław Töpfer był twórcą i kierownikiem pracowni graficznej Iskier. Chętnie zatrudniał młodych i utalentowanych adeptów Akademii Sztuk Pięknych. Część rysunków opatrzona została podpisami i numerami telefonów autorów, co ułatwiło ich identyfikację. Autorstwo kilku rysunków jednak nadal pozostaje nieustalone.

 

Pierwotny wygląd rysunków oglądać można dzięki wirtualnej wycieczce po dawnej siedzibie Iskier: http://www.public.trzywymiary.com/iskry/vtour/tour.html

Spis autorów rysunków i wskazówki, które posłużyły do identyfikacji:

Janusz Stanny (1954-1987) – rozpoznany po kresce
Janusz Grabiański (1953-1984) – rozpoznany po kresce
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga) (1961) – rozpoznana po charakterystycznej postaci
Mieczysław Kowalczyk (1953-1980) – mniej więcej w okolicy tego rysunku miał być Kowalczyk, a rysunek jest podpisany KM
Szymon Kobyliński (1954-1991) – charakterystyczna postać, numer telefonu się zgadza
Mirosław Pokora (1956-1975) – charakterystyczna kreska
Karol Ferster (1956-1971) – charakterystyczna postać, zgadza się numer telefonu
Stanisław Töpfer (1953-1976) – zgadza się numer telefonu
Jan Młodożeniec (1954-1988) – charakterystyczna kreska
Zbigniew Ziomecki (1957-1960) – podpisał się

Obecnie włascicielem nieruchmości przy ul. Smolnej 11 jest firma River. Dzięki jej uprzejmości rysunki wybitnych polskich grafików mogły zostać nieodpłatnie przekazane do Muzeum Warszawy i w ten sposób uratowane od zapomnienia i zniszczenia. Po przeniesieniu oraz konserwacji rysunki będzie można oglądać na ścianach biblioteki Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta. Konserwacją zajmie się Paweł Marek Jakubowski – profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Przeniesienie rysunków umożliwione zostało dzięki projektowi „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”, realizowanemu w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

O wydawnictwie Iskry

Wydawnictwo Iskry istnieje od 1952 roku. Od 1992 roku jest oficyną prywatną. Siedzibą Iskier w latach 1952–2014 było dawne mieszkanie Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Aby to upamiętnić, stworzono Salon Boya, w którym przechowywane były pamiątki po słynnym tłumaczu, krytyku i pisarzu. Był on wizytówką wydawnictwa. Obecnie Salon, w związku z przeprowadzką, już nie istnieje.