fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en

Dla autorów

Redakcja przyjmuje artykuły do 31 marca danego roku, które następnie trafiają do recenzji.

Przebieg procedury recenzyjnej rozpraw i artykułów recenzyjnych zgodny jest z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy (double-blind review process). Sporządzenie recenzji powierza się specjalistom w dziedzinie, której dotyczy recenzowany tekst. Każda recenzja przygotowywana jest na opracowanym przez Redakcję formularzu. Autor nadsyłając tekst do Redakcji „Almanachu Warszawy” tym samym godzi się na poddanie tekstu procedurze recenzyjnej, która przebiega w sposób następujący:

 1. Oceny wstępnej, przy uwzględnieniu kryteriów formalnych, dokonuje Redakcja, autor zaś informowany jest o przekazaniu tekstu do recenzji bądź rezygnacji z tekstu.
 2. Tekst w formie anonimowej wraz z formularzem oceny przekazuje się dwóm lub więcej niż dwóm recenzentom zewnętrznym, którzy zobowiązują się, że nie wykorzystają wiedzy na temat ocenianego tekstu przed jego publikacją na łamach „Almanachu Warszawy”.
 3. Po otrzymaniu recenzji Redakcja podejmuje decyzję o publikacji tekstu lub jego odrzuceniu.
 4. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.
 5. Po ostatecznym zatwierdzeniu do druku tekst zostaje poddany redakcji merytorycznej, językowej oraz adiustacji.

Almanach Warszawy – zasady redakcyjne.pdf

Oświadczenie o oryginalności publikacji.pdf

Formularz recenzji zewnętrznej.docx

Autorzy są również zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenie o oryginalności, w którym ujawniają wkład innych osób, instytucji badawczych i stowarzyszeń w proces powstania artykułu, a w przypadku tekstów, posiadających współautora, do określenia szacunkowego, procentowego wkładu poszczególnych autorów (ghostwriting).

 


 

Lista recenzentów – aktualizacja w 2018 r. 

 • dr hab. prof. ASP Waldemar Baraniewski (Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie)
 • dr Beata Bolesławska-Lewandowska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)
 • prof. Viktor Brehunenko (Instytut Archeografii i Źródłoznawstwa Akademii Nauk Ukrainy)
 • dr hab. prof. UW Jolanta Choińska-Mika (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 • prof. dr hab. Juliusz Chrościcki (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego)
 • dr hab. Stefan Ciara (em., Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 • dr hab. prof. UW Jarosław Czubaty (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 • dr Maria Dąbrowska (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk)
 • prof. Maria Deka (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk)
 • dr hab. prof. PAN Krystyna Duniec (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)
 • prof. dr hab. Mateusz Goliński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • dr hab. prof. AGAD Janusz Grabowski (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie)
 • dr Mariusz Gradowski (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego)
 • dr Magdalena Grassmann (Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)
 • dr hab. prof. UW Małgorzata Karpińska (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 • prof. dr hab. Andrzej Karpiński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 • dr Patryk Kencki (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)
 • dr hab. prof. UW Michał Kopczyński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 • dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk)
 • dr hab. Piotr Korduba (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. prof. UJ Wojciech Krawczuk (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • prof. dr hab. Cezary Kuklo (Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku)
 • prof. Robert Kunkel (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej)
 • dr hab. prof. PAN Anna Landau-Czajka (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
 • dr hab. prof. ASP Andrzej Leśniak (Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie)
 • dr hab. prof. PAN Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)
 • dr Aleksander Łupienko (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
 • dr hab. prof. UKSW Piotr Majewski (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów)
 • dr Damian Markowski (Instytut Pamięci Narodowej)
 • dr hab. prof. PAN Włodzimierz Mędrzecki (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
 • dr hab. Michał Mencfel (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Zbigniew Michalczyk (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)
 • dr Magdalena Mrugalska-Banaszak (Muzeum Narodowe w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Mirosław Nagielski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 • dr Jolanta Niklewska
 • dr Marek Olkuśnik (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów)
 • dr hab. Małgorzata Omilanowska (Instytut Historii Sztuki PAN, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego)
 • dr Michał Piekarski (Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk)
 • dr Jarosław Pietrzak (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Magdalena Przeciszewska (Biblioteka Narodowa w Warszawie)
 • dr Maciej Ptaszyński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 • dr hab. Tomasz de Rosset, prof. UMK (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • doc. dr Anna Rosner (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
 • dr hab. Magdalena Ruta (Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • dr n. farm. Agnieszka Rzepiela (Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum)
 • dr hab. prof. PAN Joanna Schiller-Walicka (Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk)
 • dr hab. prof. UW Anna Sieradzka (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego)
 • dr Michał Starski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)
 • dr Aleksandra Sumorok (Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi)
 • dr hab. prof. UW Grażyna Szelągowska (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 • dr Anna Szkurłat (Zamek Królewski w Warszawie)
 • prof. dr hab. Andrzej Szwarc (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 • dr Wiktor Szymborski (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • dr hab. Gabriela Świtek (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki)
 • dr Maciej Trzeciecki (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk)
 • dr hab. Zbigniew Tucholski (Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk)
 • dr Marcin Urynowicz (Instytut Pamięci Narodowej)
 • prof. dr hab. Marek Wagner (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach)
 • prof. dr hab. Stanisław Wiech (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr hab. Konrad Wnęk (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • prof. dr hab. Krzysztof Zamorski (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego)